Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 713

Znaczenie zabawy w wieku przedszkolnym. (2018-11-14)
Wpływ zabawy na rozwoj psychiczny i fizyczny dziecka.
Projekt ewaluacyjny przedszkola (2018-11-07)
Przedmiotem ewaluacji jest "Diagnoza stopnia aktywności fizycznej dzieci w przedszkolu i poza terenem placówki". Ewaluacja służy do oceny skuteczności realizacji założonych zadań.
Ćwiczenia gimnastyczne z papierowymi piłeczkami dla przedszkolaków (2018-10-17)
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Opracowany został w oparciu o literaturę "Wychowanie fizyczne w przedszkolu". Warszawa: WSiP.
Rola zabawy we wszechstronnym rozwoju dziecka (2018-08-25)
Artykuł poświęcony roli zabawy i jej wpływu na dzieci w wieku przedszkolnym.
Scenariusz zajęć ogólnorozwojowych (2018-07-27)
Scenariusz zajęć grupowych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców - zabawy ogólnorozwojowe.
Program terapii logopedycznej (2018-07-27)
Program terapii logopedycznej dla 5-letniego chłopca z afazją motoryczną.
Konspekt zajęć (2018-07-27)
Konspekt logopedycznych zajęć indywidualnych dla dziecka z afazją motoryczną.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2018-06-13)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
"Mali Miłośnicy Matematyki" (2018-06-13)
Publikacja zawiera Program Autorski przeznaczony dla dzieci zdolnych matematycznie.
„ Mały projektant”- projektowanie i wykonywanie gier planszowych (2018-06-13)
Scenariusz zajęć koleżeńskich z wykorzystaniem Elementów Planu Daltońskiego w przedszkolu.