Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 739

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli. (2019-04-14)
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli. Temat zajęć: „Zdrowie w tańcu, wierszyku i piosence”
Zabawy logopedyczne jako forma aktywności dziecka w komunikacji językowej. (2019-04-13)
Niniejszy artykuł dotyczy roli zabaw logopedycznych. Różne formy zabaw nie zastąpią terapii logopedycznej dzieciom, które nie osiągnęły normy językowej, będą natomiast doskonale stymulowały językowe umiejętności, podnosiły sprawność narządów mowy i ...
Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci. (2019-03-27)
Publikacja niniejsza dotyczy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci. W niniejszej publikacji zawarta została klasyfikacja zaburzeń mowy, charakterystyka poszczególnych wad wymowy oraz przyczyny ich powstawania. Istnieją różne typy zaburzeń mowy. Jeśli ...
Spotkania z książką - program czytelniczy. (2019-03-26)
Program czytelniczy realizowany w przedszkolu w grupie dzieci 5-cio i 6-cio letnich.
Scenariusz zajęć otwartych - Przyszła do nas już wiosenka. (2019-03-26)
Scenariusz zajęć dla dzieci 4 - letnich o tematyce wiosennej.
Młodszy programista. (2019-03-15)
Jest to projekt innowacji pedagogicznej realizowanej w grupie dzieci 6-letnich. Do realizacji projektu wykorzystane będą produkty EDU sense: mata do kodowania, kolorowe kubeczki, krążki humanistyczno-matematyczne, robociki Ozo Bit oraz tablica ...
Bezpieczny Przedszkolak - program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa. (2019-03-14)
Edukacja przedszkolna w trosce o wszechstronny rozwój dziecka realizuje różne treści z różnorodnych dziedzin wychowania. Do takich należą treści z wychowania zdrowotnego, które ściśle związane są z bezpieczeństwem dziecka. Mają ...
Bawimy się z Kredziakami - Bazgroszyt.pl (2019-03-14)
Projekt edukacyjny realizowany w oddziale dzieci sześcioletnich w miejskim przedszkolu. Głównym celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci jak i dorosłych a pośrednio także rozwój mowy, pamięci, wyobraźni i ...
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka dla dzieci 6 letnich. (2019-02-22)
Scenariusz zawiera zbiór wierszy i piosenek tematycznie związanych z babcią i dziadkiem, wyrażających wdzięczność i miłość wnuczków do ich bliskich, a także propozycje tańców ludowych wplecionych w program uroczystości.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego. (2019-02-10)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (w przedszkolu)