Rewalidacja

wymiana pomysłów, czyli jak prowadzić dobre, inspirujące i ciekawe lekcje

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Asia_86
Posty: 1
Rejestracja: 2018-09-08, 19:10
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: dolnośląskie

Rewalidacja

Postautor: Asia_86 » 2018-09-08, 19:29

Witam, jestem nauczycielem stażystą w przedszkolu (6latki) . Mam przygotować program zajęć indywidualnych rewalidacyjnych. Mój podopieczny ma 7 lat i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Bardzo proszę o przykładowy program zajęć rewalidacji indywidualnej. Jakieś rady na pierwsze zajęcia,konspekty, wszystko co ułatwi mi pracę, każda rada jest przydatna i na wagę złota. podaję mój adres: asiek_86_86@o2.pl
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8170
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Rewalidacja

Postautor: malgala » 2018-09-09, 18:01

Przede wszystkim zapoznaj się dokładnie z orzeczeniem i zaleceniami PPP.
Następna sprawa to IPET.
Dopiero wtedy możesz planować zajęcia.
Nikt ci gotowca nie da, bo każde dziecko ma inne zaburzone funkcje i wymaga innej pracy indywidualnej.

BeataWP
Posty: 2
Rejestracja: 2019-05-14, 11:09
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: podkarpackie

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

Postautor: BeataWP » 2019-05-19, 11:50

Diagnoza: niepełnosprawność sprzężona: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawność ruchowa

Zalecenia:
Usprawnianie zaburzonych funkcji, stymulowanie i wspomaganie rozwoju w atmosferze życzliwości i akceptacji, motywowanie do wysiłku i aktywności oraz wzmacnianie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Cele główne zajęć:
 Nabywanie podstawowych wiadomości o świecie,
 Poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 Wyrównywanie zaburzeń rozwoju umysłowego,
 Nauka czytania, pisania i liczenia (w stopniu podstawowym),
 Rozwijanie procesów poznawczych,
 Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 Oddziaływanie terapeutyczne

Usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie:

1. Sprawności manualnej:

 ćwiczenia uelastyczniające palce:
- obrysowywanie przedmiotów i szablonów,
- układanie dowolne i według wzoru,
- przewlekanie przez otwory i sieci, nawlekanie koralików
- wycinanie dowolne i po śladzie po linii prostej, falistej, wycinanie form geometrycznych i konturów rysunków,
- lepienie, ugniatanie plasteliny, modeliny, mas plastycznych
- kolorowanie obrazków,
- rysowanie i dokańczanie szlaczków, znaków graficznych dowolnie lub po śladzie.

 ćwiczenia manualno – graficzne:
- kalkowanie znaków litero podobnych,
- wykorzystywanie wzorników pisma,
- śledzenie labiryntów bez odrywania ręki,
- pisanie po śladzie ciągłym i kropkowym,
- obrysowywanie szablonów i figur literopodobnych oraz liter
- kolorowanie przestrzeni ograniczonej konturem.

2. Orientacji przestrzennej:

 ćwiczenia orientacji przestrzennej
- utrwalanie pojęć związanych z lewą i prawą stroną ciała,
- łączenie punktów w linię ciągłą,
- tworzenie rysunków z wykorzystaniem śladu kropkowego,
- nazywanie stosunków przestrzennych,
- zapamiętywanie położenia przedmiotów,
- odwzorowywanie układów figur i tangramów,
- tworzenie kompozycji z figur płaskich i przestrzennych.

 ćwiczenia pojęć czasowo – przestrzennych:
- określanie pory dnia,
- poznanie nazw i kolejności dni tygodnia, miesięcy, pór roku,
- kształtowanie rozumienia pojęć: wczoraj, dziś, jutro, potem, za jakiś czas,
w górę, w dół, blisko, daleko, itp.
- charakterystyka dnia i nocy,
- utrwalanie cech wielkościowych,
- segregowanie przedmiotów według podanych cech,
- wyodrębnianie cechy przeciwnej.

3. Koordynacji wzrokowo – ruchowej:

- chwytanie i zbieranie drobnych przedmiotów,
- koordynacja ruchowa obu rąk,
- zmniejszanie zakresu ruchu - wkładanie i wyjmowanie przedmiotów,
- kreślenie linii w ograniczonym polu – labirynty,
- graficzne odwzorowywanie różnych kształtów,
- uzupełniania obrazków różnymi elementami,
- dobieranki, układanki,
- rysowanie kształtów literowych za pomocą szablonów,
- pisanie po śladzie.

4. Koordynacji wzrokowo – słuchowej:

- wyszukiwanie identycznych liter i sylab,
- wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą,
- rozpoznawanie kształtu liter z nazywaniem,
- rozpoznawanie pojedynczych wyrazów na etykietach,
- etykietowanie i podpisywanie obrazków,
- dobieranie pierwszej litery do obrazka,
- układanie sylab i wyrazów z rozsypanek literowych,
- tworzenie wyrazów z prostych sylab,
- czytanie z prostych suwaków sylabowych,
- wyodrębnianie wyrazów w zdaniach,
- utrwalanie pojęć : litera-głoska, sylaba, wyraz-słowo, zdanie,
- uzupełnianie liter i sylab w prostych wyrazach,
- skreślanie w wyrazach liter dodatkowych,
- synteza wyrazu z głosek i sylab,

5. Analizy i syntezy wzrokowej:

- rozpoznawanie przedstawionych na obrazku przedmiotów i czynności,
- dobieranie par wśród przedmiotów lub obrazków,
- wyodrębnianie różnic pomiędzy obrazkami,
- dopasowywanie podpisów do obrazków,
- układanie całości obrazka z kilku części,
- uzupełnianie niekompletnych figur,
- wyszukiwanie ukrytych figur lub liter na obrazkach,
- segregowanie figur według podanej cechy (kształt, kolor, wielkość),
- układanie domina.

6. Analizy i syntezy słuchowej:

- odtwarzanie struktur dźwiękowych według wzoru,
- reagowanie na wyraz rozpoczynający się określona głoską,
- rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie i wygłosie,
- segregowanie obrazków do podanej słuchowo głoski oraz pokazanej litery,
- segregowanie obrazków do podanej słuchowo lub pokazanej sylaby,
- porównywanie i wyodrębnianie wyrazów krótkich i długich,
- podział zdań na wyrazy,
- liczenie sylab w wyrazach i segregowanie wyrazów według liczby sylab,
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej sylaby lub głoski,
- kończenie i zaczynanie prostych wyrazów dwusylabowych,
- próby syntezy sylab ze słuchu,
- próby syntezy głosek ze słuchu,

7. Wspomaganie nauki czytania i pisania:

- czytanie zdań wyrazowo – obrazkowych,
- globalne czytanie poznanych wyrazów,
- utrwalanie kształtu małych i wielkich liter pisanych,
- stopniowe przechodzenia od liniatury większej do mniejszej,
- przepisywanie krótkich wyrazów i zdań,
- pisanie po śladzie.

8. Wspomaganie nauki w zakresie edukacji matematycznej:

- wyodrębnianie cech wielkościowych i ilościowych,
- utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych,
- poszerzanie zakresu liczbowego na miarę możliwości uczennicy,
- przeliczanie, liczenie rytmiczne, doliczanie,
- zapisywanie poznanych liczb,
- rozróżnianie cyfr w tekstach,
- dodawanie i odejmowanie w poznanym zakresie,
- próby rozwiązywania prostych zadań z treścią,
- ćwiczenia z osią liczbową,
- ćwiczenia z wykorzystaniem pieniędzy,
- ćwiczenia zegarowe (pojęcie godziny),
- utrwalanie znaków działań arytmetycznych,

9. Rozwijanie procesów poznawczych:

- nauka krótkich wierszyków, piosenek, rymowanek,
- rozpoznawanie przedstawianych na obrazku przedmiotów i czynności, werbalizacja spostrzeżeń,
- wyjaśnianie przeznaczenia przedmiotów oraz znaczenia przedstawionych czynności,
- opisywanie sytuacji na obrazkach,
- próby opowiadania prostych historyjek obrazkowych,
- słuchanie głośnego czytania,
- bogacenie słownictwa przez poznawanie nowych zwrotów i wyrażeń.

10. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego:

 kształtowanie właściwego postrzegania własnej osoby i innych ludzi:
- budowanie adekwatnej oceny własnej osoby,
- rozwijanie umiejętności oceny zachowań (dostosowania się do obowiązujących norm społecznych).
- wdrażanie do rozumienia i respektowania zasad zachowania i reguł społecznych w tym podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa.
 rozwijanie umiejętności empatii:
- dostrzeganie, identyfikowanie, określanie i rozumienie stanów emocjonalnych własnych i innych ludzi,
- rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć w sposób społecznie akceptowany.
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 kształtowanie umiejętności odreagowania i kontroli własnych napięć, zachowań i emocji poprzez relaksacje, wyrabianie nawyku samokontroli.

11. Ćwiczenia relaksacyjne:

- krótkie zabawy dowolne inicjowane spontanicznie,
- zabawy i gry ogólnorozwojowe
- zgadywanki ilustracyjne oraz słowne,
- gry planszowe, stolikowe, memory,
- puzzle wieloelementowe,
- słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Zakres i sposób realizacji:
Zakres i sposób realizacji zajęć dostosowany do poziomu intelektualnego, wieku i możliwości psychofizycznych dziecka.

stobejczyk
Posty: 9
Rejestracja: 2013-05-22, 12:58
Kto: rodzic
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Rewalidacja

Postautor: stobejczyk » 2019-06-29, 14:50

No, to szeroki zakres. Rozumiem, że część z tych działań są do wykonania w grupie a część powinna być prowadzona indywidualnie. To powinno być jakoś przygotowane organizacyjnie dla dziecka i nauczyciela. Warto poszukać pomysłów na zajęcia jak i poznać sprawy organizacyjne na portalu dla nauczycieli https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/w-jakim-minimalnym-wymiarze-powinna-byc-realizowana-liczba-godzin-zajec-rewalidacyjnych-3003.html


Wróć do „Metody dydaktyczne, scenariusze, konspekty, materiały”