Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

kącik miłośników "królowej nauk"

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Jan40
Posty: 4
Rejestracja: 2024-01-24, 21:40
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

Postautor: Jan40 » 2024-01-24, 21:48

Dobry wieczór. Moje pytanie jest takie: Pan minister poprzedni podobnież zmienił przepisy w październiku ub.i teraz kończę studia podyplomowe - matematyka w szkole a studia mgr mam z czego innego oraz mam studia- przygotowanie pedagogiczne ukonczone i okazuje sie ,ze po ukończeniu tych studiów z matematyki w szkole nie mogę uczyć matematyki ponieważ z kim bym nie porozmawiał (nawet z kuratorium) to każdy z nauczycieli i dyrekcji szkół mówi mi ,że powinienem mieć te studia zrobione parę lat wcześniej bądź zrobione studia mgr z matematyki to wtedy tak. Obecnie nie pracuję jako nauczyciel a myślałem o tym aby zacząć uczyć. Czyli okazuje się, że zmarnowałem czas ,pieniądze na te studia a papier który otrzymam będzie tylko na pamiątkę. Przykre to naprawdę. Proszę o inform.czy rzeczywiscie tak jest ? Dziękuję.

Awatar użytkownika
Multifachlehrer
Posty: 50
Rejestracja: 2018-07-30, 02:41
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Historia, Język niemiecki, Łacina, ...
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

Postautor: Multifachlehrer » 2024-01-26, 05:49

Jan40 pisze:Dobry wieczór. Moje pytanie jest takie: Pan minister poprzedni podobnież zmienił przepisy w październiku ub.i teraz kończę studia podyplomowe - matematyka w szkole a studia mgr mam z czego innego oraz mam studia- przygotowanie pedagogiczne ukonczone i okazuje sie ,ze po ukończeniu tych studiów z matematyki w szkole nie mogę uczyć matematyki ponieważ z kim bym nie porozmawiał (nawet z kuratorium) to każdy z nauczycieli i dyrekcji szkół mówi mi ,że powinienem mieć te studia zrobione parę lat wcześniej bądź zrobione studia mgr z matematyki to wtedy tak. Obecnie nie pracuję jako nauczyciel a myślałem o tym aby zacząć uczyć. Czyli okazuje się, że zmarnowałem czas ,pieniądze na te studia a papier który otrzymam będzie tylko na pamiątkę. Przykre to naprawdę. Proszę o inform.czy rzeczywiscie tak jest ? Dziękuję.Szanowny Panie,
nie mam pojęcia, kto Panu takie rzeczy naopowiadał, ale to jest kompletna bzdura! Przykre jest to, że wspomniane osoby z KO i dyrektorzy szkół wprowadzili Pana w błąd.

W 2023 r. zostały ogłoszone dwa rozporządzenia:
  1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

  2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W kwestii standardów kształcenia nauczycieli, w 2023 r. wprowadzono zmiany do rozporządzenia z 2019 r. Mówiąc w skrócie (w odniesieniu do Pana zapytania - skupiając się na drodze do uzyskania kwalifikacji do przedmiotu matematyka) - ustanowiono jako akt prawny zasady, które przyświecały od lat Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że absolwent studiów nauczycielskich musi przejść pełen cykl kształcenia (jednolite studia magisterskie lub studia I i II stopnia kontynuowane na tym samym kierunku), aby uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu powiązanego ze studiowanym kierunkiem. Chciano tym samym ukrócić kombinacje łączenia różnych kierunków przez absolwentów studiów. W ten sposób usunięto lukę prawną.
Dla przykładu: absolwent studiów I stopnia z Administracji mógł podjąć studia II stopnia z Matematyki (ze spec. nauczycielską). Po ukończeniu studiów II stopnia z Matematyki dostał pełne prawo do nauczania we wszystkich typach szkół (a w praktyce nie nabył wiedzy merytorycznej z matematyki ze studiów I stopnia i nie zrealizował przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej).

W Pana przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli:

§ 3. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach IV–VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i kolegiach pracowników służb społecznych posiada osoba, która ukończyła:

  2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na:
  a) kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

  b) kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

  c) kierunku innym (specjalności innej) niż określone w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Ukończył Pan studia magisterskie (jednolite lub II stopnia) na innym kierunku (X). Ponadto ukończył Pan studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego (robi się je do posiadanego wykształcenia, tj. do ukończonych już studiów I i II stopnia/ jednolitych magisterskich). W tym momencie ma Pan tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym, co pozwala na podjęcie pracy w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące/ liceum dla dorosłych/ technikum/ branżowa szkoła I stopnia/ branżowa szkoła II stopnia).

Aby zostać nauczycielem matematyki - musi Pan ukończyć 3-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i dydaktycznie do nauczania tzw. kolejnego przedmiotu (w Pana przypadku do przedmiotu matematyka). W związku z tym odbywa Pan kształcenie na studiach podyplomowych: Matematyka w szkole (w tym zrealizuje dydaktyki nauczania matematyki dla każdego z etapów edukacyjnych oraz dwie praktyki pedagogiczne: pierwszą w SP i drugą w SPP). Po zdaniu egzaminu, otrzyma Pan świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wymienionego kierunku - wtedy uzyska Pan pełne kwalifikacje do nauczania matematyki w we wszystkich typach szkół.


Z poważaniem
Multifachlehrer
_______________________________
Nauczyciel
języka niemieckiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii, etyki, wiedzy o kulturze, historii muzyki, historii sztuki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, historii, HiT-u, WOS-u, techniki

Oligofrenopedagog, Terapeuta autyzmu

Arteterapeuta, Muzykoterapeuta

Specjalizowanie się w standardach kształcenia nauczycieli określanych przez MNiSW oraz w kwalifikacjach wymaganych przez MEN

Jan40
Posty: 4
Rejestracja: 2024-01-24, 21:40
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

Postautor: Jan40 » 2024-01-26, 14:16

Witam. Bardzo dziękuję za infor. Dyrektorzy szkół nie chcą zatrudniać bo biorą dosłownie to rozporządzenie że musowo być po 5 letnich studiach z danego przedmiotu aby móc go uczyć. " W rozporządzeniu przyjęto ogólną zasadę, że wobec osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z nowym standardem wymagane jest posiadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) po ukończeniu 5-letniego cyklu kształcenia (tj. po ukończeniu przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia – łącznie – przy czym zarówno studia pierwszego stopnia, jak i studia drugiego stopnia muszą być prowadzone w takim samym zakresie, odpowiadającym nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom), a ponadto posiadaniu przygotowania pedagogicznego.
Projekt precyzuje, że:

- nowe wymagania kwalifikacyjne, odpowiadające nowemu standardowi kształcenia nauczycieli, obowiązywać będą wobec osób, które rozpoczęły studia lub studia podyplomowe po dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. po dniu 3 sierpnia 2019 r;

- wobec osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. przed dniem 3 sierpnia 2019 r., utrzymane zostaną dotychczasowe wymagania kwalifikacyjne;

- w przypadku nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowane zostaną nabyte przez te osoby kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela."
I sądzę, że to jest problemem ,jedynie może jak będzie w szkołach brakować nauczycieli to wtedy zatrudnia z miłą chęcią albo coś MEN cos zmieni. Bo Pani z kuratorium powiedziała mi ,że na tą chwilę nie ma szans aby mnie ktoś zatrudnił chyba ,że MEN coś zmieni , trzeba obserwować rozporządzenia. Czyli zrozumiałem to,że studia podyplomowe są juz nie istotne .

Awatar użytkownika
Multifachlehrer
Posty: 50
Rejestracja: 2018-07-30, 02:41
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Historia, Język niemiecki, Łacina, ...
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

Postautor: Multifachlehrer » 2024-01-26, 18:17

Jan40 pisze:Witam. Bardzo dziękuję za infor. Dyrektorzy szkół nie chcą zatrudniać bo biorą dosłownie to rozporządzenie że musowo być po 5 letnich studiach z danego przedmiotu aby móc go uczyć. " W rozporządzeniu przyjęto ogólną zasadę, że wobec osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z nowym standardem wymagane jest posiadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) po ukończeniu 5-letniego cyklu kształcenia (tj. po ukończeniu przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia – łącznie – przy czym zarówno studia pierwszego stopnia, jak i studia drugiego stopnia muszą być prowadzone w takim samym zakresie, odpowiadającym nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom), a ponadto posiadaniu przygotowania pedagogicznego.
Projekt precyzuje, że:

- nowe wymagania kwalifikacyjne, odpowiadające nowemu standardowi kształcenia nauczycieli, obowiązywać będą wobec osób, które rozpoczęły studia lub studia podyplomowe po dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. po dniu 3 sierpnia 2019 r;

- wobec osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. przed dniem 3 sierpnia 2019 r., utrzymane zostaną dotychczasowe wymagania kwalifikacyjne;

- w przypadku nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowane zostaną nabyte przez te osoby kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela."
I sądzę, że to jest problemem ,jedynie może jak będzie w szkołach brakować nauczycieli to wtedy zatrudnia z miłą chęcią albo coś MEN cos zmieni. Bo Pani z kuratorium powiedziała mi ,że na tą chwilę nie ma szans aby mnie ktoś zatrudnił chyba ,że MEN coś zmieni , trzeba obserwować rozporządzenia. Czyli zrozumiałem to,że studia podyplomowe są juz nie istotne .Proszę zwrócić uwagę, że to informacja dotycząca projektu rozporządzenia. A rozporządzenie obowiązuje i nie ma problemu z zatrudnianiem nauczycieli. Dam Panu radę (może niezbyt profesjonalnie to zabrzmi, ale większość nauczycieli i dyrektorów szkół się ze mną zgodzi) - to, co się słyszy o „specjalistów” z kuratorium należy dzielić na dwa, a nawet na trzy.

Wielokrotnie miałem okazję zobaczyć, jak wizytatorzy próbowali oświecać i udowadniać swoje mylne interpretacje przepisów dotyczących standardów kształcenia nauczycieli, jak i wymagać kwalifikacyjnych do prowadzenia danego przedmiotu/zajęć. Tak trudno było się im przyznać, że przeczytali sobie pierwszy lepszy artykuł z Internetu (napisany przez dziennikarza, który nie specjalizuje się w tematyce edukacji) i na tej podstawie decydowali o być albo nie być danego nauczyciela. Zgroza! A słowa przeprosin to już w ogóle można ze strony KO nie doświadczyć.

Proszę pamiętać, że osobą, która zatrudnia jest dyrektor szkoły i to on ocenia, czy ktoś spełnia wymagania kwalifikacyjne i oczekiwania.

Przypuszczam, że kierował Pan swoje zapytanie względem pracy do szkół publicznych. W przypadku szkół publicznych jest pewien problem - dyrektorzy chętniej przyjmują osoby z doświadczeniem (a żeby zniechęcić kogoś, potrafią m.in. podważyć kwalifikacje).

Polecam Panu skupić się na szkołach niepublicznych - zacząć od technikum, branżowej szkoły I/II stopnia lub liceum dla dorosłych. Dyrektorzy szkół niepublicznych dają więcej szans, aby móc rozpocząć pracę w szkole. Oczywiście też są zobligowani do przestrzegania przepisów.

Pozwolę sobie zdać pytania.
  1) Jakie Pan ukończył studia: jednolite magisterskie/ I i II stopnia (lic.+mgr.)?
  2) Na jakim kierunku/kierunkach (i o jakiej specjalności/specjalizacji) ukończył Pan studia?
  3) W którym roku zostały ukończone powyższe studia?
  4) W którym roku ukończył Pan studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego?
Multifachlehrer
_______________________________
Nauczyciel
języka niemieckiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii, etyki, wiedzy o kulturze, historii muzyki, historii sztuki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, historii, HiT-u, WOS-u, techniki

Oligofrenopedagog, Terapeuta autyzmu

Arteterapeuta, Muzykoterapeuta

Specjalizowanie się w standardach kształcenia nauczycieli określanych przez MNiSW oraz w kwalifikacjach wymaganych przez MEN

Jan40
Posty: 4
Rejestracja: 2024-01-24, 21:40
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

Postautor: Jan40 » 2024-01-26, 19:26

Myśle ,że to przez te studia które zrobiłem każdy z innej paki :

Obecnie kończe w lutym br. studia podyplomowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie - Matematyka w szkole.
2023r A K w W-wie.
Studia - drugie magisterskie z teologii
2021r A K w Warszawie.
Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe
2016r. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - studia podyplomowe- kwalifikacyjne w zakresie Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
2016r. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - studia podyplomowe w zakresie Przygotowanie Pedagogiczne – Studia Kwalifikacyjne.
2015r. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - ukończyłem studia magisterskie. Magister Pedagogiki w specjalności przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych. - STUDIA magisterskie.
2014. Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna .
Licencjat : specjalność Promocja Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego.

Awatar użytkownika
Multifachlehrer
Posty: 50
Rejestracja: 2018-07-30, 02:41
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Historia, Język niemiecki, Łacina, ...
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

Postautor: Multifachlehrer » 2024-01-27, 22:49

Jan40 pisze:Myśle ,że to przez te studia które zrobiłem każdy z innej paki :

Obecnie kończe w lutym br. studia podyplomowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie - Matematyka w szkole.
2023r A K w W-wie.
Studia - drugie magisterskie z teologii
2021r A K w Warszawie.
Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe
2016r. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - studia podyplomowe- kwalifikacyjne w zakresie Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
2016r. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - studia podyplomowe w zakresie Przygotowanie Pedagogiczne – Studia Kwalifikacyjne.
2015r. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - ukończyłem studia magisterskie. Magister Pedagogiki w specjalności przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych. - STUDIA magisterskie.
2014. Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna .
Licencjat : specjalność Promocja Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego.Drogi Panie,
po analizie wymienionych kierunków - mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie ma się Pan czego obawiać, ponieważ posiada Pan kwalifikacje nauczycielskie. Oczywiście dokładną analizę posiadanych kwalifikacji dokonuje się na podstawie treści dyplomów i świadectw.

Aczkolwiek te nazwy kierunków nie pozostawiają wątpliwości, co do posiadanych kwalifikacji.

Mam Pan na 100% uprawnienia do nauczania:
1) przedmiotów zawodowych związanych ze zdrowiem w technikum, branżowej szkole I i II stopnia oraz w szkołach policealnych (tylko trzeba dokładnie przeanalizować ramowe plany nauczania względem danego kierunku w tych typach szkół);

2) podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania w szkołach ponadpodstawowych;

3) wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

4) religii.

A po ukończeniu studiów podyplomowych Matematyka w szkole nabędzie Pan pełne kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe dają pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotów/zajęć. Żadne rozporządzenie tego nie podważa! Nie prawdą, że do nauczania jakiegoś przedmiotu upoważnia wyłącznie dyplom ukończenia łącznie studiów I i II stopnia/ jednolitych magisterskich z kierunku nauczanego przedmiotu z przygotowaniem pedagogicznym. Po to są studia podyplomowe, aby móc uzupełniać brakujące kwalifikacje lub nabywać nowe kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu (tzw. kolejnego przedmiotu).

Proszę śmiało składać CV do szkół! Trzymam za Pana kciuki!
Powodzenia! :)
Multifachlehrer
_______________________________
Nauczyciel
języka niemieckiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii, etyki, wiedzy o kulturze, historii muzyki, historii sztuki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, historii, HiT-u, WOS-u, techniki

Oligofrenopedagog, Terapeuta autyzmu

Arteterapeuta, Muzykoterapeuta

Specjalizowanie się w standardach kształcenia nauczycieli określanych przez MNiSW oraz w kwalifikacjach wymaganych przez MEN

Jan40
Posty: 4
Rejestracja: 2024-01-24, 21:40
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

Postautor: Jan40 » 2024-01-28, 19:27

Bardzo dziękuję za informację, od razu lepiej człowiek się czuje. Co do nauczania wczesnoszkolne i przedszkolne to chyba już nie jest brana podyplomowka ukończona pod uwagę przy zatrudnieniu ,teraz wymagane jest mgr z tego ,ale jak ja robiłem te studia to jeszcze były.

Awatar użytkownika
Multifachlehrer
Posty: 50
Rejestracja: 2018-07-30, 02:41
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Historia, Język niemiecki, Łacina, ...
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: Problem - chodzi o wykształcenie i uczenie matematyki w szkole ...

Postautor: Multifachlehrer » 2024-02-10, 22:02

Jan40 pisze:Bardzo dziękuję za informację, od razu lepiej człowiek się czuje. Co do nauczania wczesnoszkolne i przedszkolne to chyba już nie jest brana podyplomowka ukończona pod uwagę przy zatrudnieniu ,teraz wymagane jest mgr z tego ,ale jak ja robiłem te studia to jeszcze były.Szanowny Panie,
posiada Pan pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Osoby legitymujące się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego nie utraciły żadnych uprawnień!!!

Od 1 października 2019 r. obowiązują nowe standardy kształcenia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, tj. od tego dnia nie organizuje się już studiów podyplomowych w tym zakresie. Jedyną formą uzyskiwania kwalifikacji stały się jednolite studia magisterskie.

Ale osoby, które przed dniem 01.10.2019 r. podjęły studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego - normalnie je realizowały i po ukończeniu uzyskały pełne kwalifikacje. Ostatnie takie kwalifikacyjne 3-semestralne studia podyplomowe zakończyły się planowo najpóźniej do 30.09.2020 r.

Kwestia kwalifikacji względem uprawnień do wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej jest określona w § 4. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

W Pana przypadku ma zastosowanie pkt 4 lit. d wyżej wymienionego rozporządzenia.


§ 4. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, posiada osoba, która ukończyła:

1) jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 oraz z 2022 r. poz. 1869), i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4) studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na:
a) kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z prowadzonymi zajęciami i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c) kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
d) kierunku innym (specjalności innej) niż określone w lit. a–c i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie prowadzonych zajęć, lub

5) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.Z poważaniem
Multifachlehrer
_______________________________
Nauczyciel
języka niemieckiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii, etyki, wiedzy o kulturze, historii muzyki, historii sztuki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, historii, HiT-u, WOS-u, techniki

Oligofrenopedagog, Terapeuta autyzmu

Arteterapeuta, Muzykoterapeuta

Specjalizowanie się w standardach kształcenia nauczycieli określanych przez MNiSW oraz w kwalifikacjach wymaganych przez MEN


Wróć do „Matematyka”