kwestia przygotowania pedagogicznego

poloniści, historycy, nauczyciele WOK, to miejsce dla Was

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

pawciob12
Posty: 2
Rejestracja: 2021-07-21, 20:05
Przedmiot: Historia, WOS
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

kwestia przygotowania pedagogicznego

Postautor: pawciob12 » 2021-07-21, 20:37

Dzień dobry. Witam wszystkich Forumowiczów. Mam pytanie do Państwa i proszę o szczerą odpowiedź na przedstawione przeze mnie pytania.

Jestem doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii, ukończyłem studia licencjackie i magisterskie z politologii i licencjat ze stosunków międzynarodowych. W związku z faktem, że zawsze chciałem zostać nauczycielem ( czy w szkole, czy akademickim), proszę o informację, jak wygląda kwestia przygotowania pedagogicznego. Z racji faktu, że nie skończyłem licencjatu i magisterki z historii, tylko doktorat, to nie zrobiłem modułu nauczycielskiego. Czy składając papiery do danej szkoły podstawowej czy liceum, żeby uczyć w szkole, to muszę mieć przygotowanie pedagogiczne natychmiast, czy jednak dyrektor może warunkowo mnie przyjąć do pracy w szkole? ( pod warunkiem, gdybym od razu zaczął robić te przygotowanie). Jestem jeszcze przed 30 rokiem życia i chciałbym w końcu zacząć pracę pedagogiczną- dlatego proszę o informację, jak to wygląda konkretnie w przepisach.

Będę Państwu bardzo wdzięczny za informację. Zanim zacznę składać papiery do poszczególnych placówek jeszcze przed początkiem roku szkolnego, to chcę mieć jasność sprawy.

Awatar użytkownika
Multifachlehrer
Posty: 50
Rejestracja: 2018-07-30, 02:41
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Historia, Język niemiecki, Łacina, ...
Lokalizacja: dolnośląskie

Re: kwestia przygotowania pedagogicznego

Postautor: Multifachlehrer » 2021-07-22, 07:47

pawciob12 pisze:Dzień dobry. Witam wszystkich Forumowiczów. Mam pytanie do Państwa i proszę o szczerą odpowiedź na przedstawione przeze mnie pytania.

Jestem doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii, ukończyłem studia licencjackie i magisterskie z politologii i licencjat ze stosunków międzynarodowych. W związku z faktem, że zawsze chciałem zostać nauczycielem ( czy w szkole, czy akademickim), proszę o informację, jak wygląda kwestia przygotowania pedagogicznego. Z racji faktu, że nie skończyłem licencjatu i magisterki z historii, tylko doktorat, to nie zrobiłem modułu nauczycielskiego. Czy składając papiery do danej szkoły podstawowej czy liceum, żeby uczyć w szkole, to muszę mieć przygotowanie pedagogiczne natychmiast, czy jednak dyrektor może warunkowo mnie przyjąć do pracy w szkole? ( pod warunkiem, gdybym od razu zaczął robić te przygotowanie). Jestem jeszcze przed 30 rokiem życia i chciałbym w końcu zacząć pracę pedagogiczną- dlatego proszę o informację, jak to wygląda konkretnie w przepisach.

Będę Państwu bardzo wdzięczny za informację. Zanim zacznę składać papiery do poszczególnych placówek jeszcze przed początkiem roku szkolnego, to chcę mieć jasność sprawy.Szanowny Panie,
Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej dwa odrębne ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) zakłada, że przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (tzw. pierwszego przedmiotu) uzyskuje się poprzez studia I i II stopnia lub jednolite magisterskie, a przygotowanie pedagogiczne (czyli przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu) realizuje się w ramach specjalizacji nauczycielskiej na wspomnianych studiach lub poprzez studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego do ukończonych kierunków. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (jak i wcześniejszych rozporządzeniach) nie wspomina się do osobach, które ukończyły studia III stopnia/ studia doktoranckie. Założeniem studiów doktoranckich jest rozpoczęcie kariery akademickiej (nabycie uprawnień jako nauczyciel akademicki), realizowanie swoich planów badawczych i przygotowanie rozprawy doktorskiej w obszarze wybranej nauki. Reforma szkolnictwa wyższego (w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Konstytucja dla Nauki) wprowadziła od 01.10.2018 r. (w miejsce studiów III stopnia) nowy model kształcenia doktorantów - w szkołach doktorskich, powołanych przy uczelniach. To jeszcze bardziej pokazało rozdział między kwalifikacjami nauczycieli szkolnych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie i szkoły policealne) a kwalifikacjami nauczycieli akademickich (szkoły wyższe). W związku z tym, będzie u Pana problem z uznaniem kwalifikacji merytorycznych do nauczania historii.

Należy pamiętać, że nauczyciele akademiccy po studiach doktoranckich mają uprawnienia merytoryczne i dydaktyczne do nauczania w szkołach wyższych (tutaj realizowali m.in. dydaktykę szkoły wyższej), ale to ich uprawnia do nauczania w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Aby takowe uprawnienia mieć, muszą legitymować się z dyplomem ukończenia studiów I I II stopnia (lub jednolitych magisterskich) zgodnego z nauczanym przedmiotem + przygotowanie pedagogiczne lub z dyplomem ukończenia studiów I I II stopnia (lub jednolitych magisterskich) innego kierunku + przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe do nauczanego przedmiotu. Przy awansie zawodowym nauczycieli, istnieją pewne przywileje dla nauczycieli kontraktowych lub nauczycieli mianowany posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz nauczycieli akademickich z doktoratem, którzy legitymują się z co najmniej 3-letnim oraz 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej.

W Pana przypadku należałoby skupić się na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia z politologii. Na ich podstawie można uznać przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie (WOS). Radzę porównać przedmioty, które Pan realizował na swoich studiach z politologii z zakresem podstawy programowej z WOS-u dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych (zakres podstawowy i zakres rozszerzony). Można również porównać Pana przedmioty z siatką studiów i i II stopnia najlepiej dla kierunku: Historia - specjalizacja nauczycielska z wiedzą o społeczeństwie lub ramowym planem studiów podyplomowych np. Wiedza o społeczeństwie w szkole. Następnie zrobić zestawienie przedmiotów w tabeli, uwzględniając liczbę poszczególnych (np. Integracja europejska 30h, System polityczny RP 30h itd.). W celu uzyskania przygotowania pedagogicznego należy podjąć 3-semestralne studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne.
Może Pan zatrudnić się w szkole, ale należy złożyć zobowiązanie, że podejmie Pan studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, w celu nabycia uprawnień nauczycielskich. Następnie dyrektor szkoły zwraca się do kuratorium oświaty z wnioskiem o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Jest pewien zapis, który pozwala dyrektorowi na nieskładanie wniosku do KO. Zgoda nie jest wymagana w przypadku zatrudnienia osoby rozpoczynającej pracę w szkole, legitymującej się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającej przygotowania pedagogicznego – dopuszczalne jest wówczas, w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu (art. 10 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).

Art. 10. [Nawiązanie stosunku pracy] - Karta Nauczyciela
3.
W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.


Należy przy tym pamiętać, że dyrektor może postanowić, że woli uzyskać zgodę KO na zatrudnienie takiej osoby na stanowisku nauczyciela - ma do tego prawo.


Z poważaniem
Multifachlehrer
_______________________________
Nauczyciel
języka niemieckiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii, etyki, wiedzy o kulturze, historii muzyki, historii sztuki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, historii, HiT-u, WOS-u, techniki

Oligofrenopedagog, Terapeuta autyzmu

Arteterapeuta, Muzykoterapeuta

Specjalizowanie się w standardach kształcenia nauczycieli określanych przez MNiSW oraz w kwalifikacjach wymaganych przez MEN

pawciob12
Posty: 2
Rejestracja: 2021-07-21, 20:05
Przedmiot: Historia, WOS
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: kwestia przygotowania pedagogicznego

Postautor: pawciob12 » 2021-07-22, 08:40

Dziękuję serdecznie za obszerne przedstawienie sprawy. Będę i tak jeszcze rozmawiał z dyrektorami szkół. Wiem oczywiście o tym, że zupełnie inaczej jest w szkołach podstawowych i liceach, a inaczej na uczelniach. Niestety na razie jest sytuacja, że mimo dorobku i osiągnięć w tym roku może nie udać mi się znalezienie pracy na uczelni wyższej. Nie wiadomo jak będzie w kolejnych latach, ale na razie sytuacja jest bardzo niejasna. Te wszystkie lockdowny, niechęć do odchodzenia starszych pracowników na emeryturę i zwykłe względy ambicjonalne ( ogólnie rzecz biorąc) powodują, że na razie uczelnie są dla mnie zamknięte ( chyba, że coś się zmieni po zakończeniu rekrutacji studentów). W związku z powyższym szukam alternatyw, a mówiąc szczerze- nauczanie w szkole też by mi odpowiadało. Zawsze chciałem uczyć ludzi i jestem typowym humanistą. Dlatego skierowałem do Państwa niniejsze zapytanie. W porządku. Teraz muszę iść do biblioteki na kwerendę badawczą, ale po przyjeździe do domu będę działał i jeszcze raz dokładnie przeczytam to, co Pan napisał.

Katarzynagb1988
Posty: 2
Rejestracja: 2020-08-19, 20:15
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Historia
Lokalizacja: śląskie

Re: kwestia przygotowania pedagogicznego

Postautor: Katarzynagb1988 » 2021-08-15, 08:22

Hej. Ja pracowałam "warunkowo". W trakcie stażu robiłam przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam je przed zakończeniem stażu.

CzarnaA6
Posty: 1
Rejestracja: 2021-10-15, 22:42
Przedmiot: Historia
Lokalizacja: mazowieckie

Re: kwestia przygotowania pedagogicznego

Postautor: CzarnaA6 » 2021-10-15, 22:56

Witam serdecznie,
W 2011 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku historii w specjalności nauczycielskiej.
Do dnia dzisiejszego nie pracowałam w zawodzie.
Jednak myśle o rozpoczęciu pracy w zawodzie.
Mam dwa pytania:
1) czy moje uprawnienia już wygasły ?
2) jeśli nie czy istnieją jakieś kursy, szkolenia bądź coś podobnego przypominające( odświeżające) uprawnienia ?
Przy tak długiej przerwie chciałabym przejść jakiś kurs.
Z góry dziękuje za odpowiedź.

tomeh
Posty: 119
Rejestracja: 2020-01-16, 22:54
Lokalizacja: zachodniopomorskie

Re: kwestia przygotowania pedagogicznego

Postautor: tomeh » 2023-11-12, 14:30

Bardzo mnie ciekawi ten temat, jak to się skończyło. pawciob12 jeśli jesteś na stronie to daj znać jak się potoczyły losy w tym zagadnieniu. Czy udało się zrealizować te pomysły z tym co miałeś?
Artykuły tematyczne ToTemat. Strona z treściami merytorycznymi na wiele tematów technicznych.


Wróć do „Przedmioty humanistyczne”