Maria Montessori

czyli miejsce, w którym dyskutujemy o pracy w klasach I-III

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

bossik
Posty: 82
Rejestracja: 2012-05-14, 19:30
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język angielski
Lokalizacja: mazowieckie

Maria Montessori

Postautor: bossik » 2012-05-29, 21:26

Czy ktoś z Was pracuje w takim przedszkolu, a jeszcze lepiej w szkole?

Jakie wrażenia?

W czym on jest lepszy od wcześniejszych systemów?

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4541
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Maria Montessori

Postautor: linczerka » 2012-05-30, 19:23

Adaptacja metody Montessori w szkole według mojej subiektywnej oceny jest niezwykle trudna, zważywszy na obowiązkowe treści, które należy realizować. Owszem, jest to do zrobienia, ale nie jako system Montessori, ale pod kątem elementów metody. Wiem, że w Warszawie jest/była taka szkoła. Nie sprawdzałam, ale sądzę, że na tą metodę mogą iść niepubliczne placówki (bo i mniej dzieci), które pracować będą wg autorskich programów. Wsadzenie tej metody w realia polskiej szkoły publicznej jest niezwykle trudne. Chylę czoła przed takimi, który się na to porwali. Przede wszystkim za ułożenie programu.
Ja tylko obserwowałam zajęcia w przedszkolnym Klubie Montessori. Byłam pod wrażeniem sali, w której odbywały się zajęcia. Wszystkie kąciki były szczegółowo zaplanowane. Widziałam pracę dzieci w tych kącikach. Tam nie było żadnych "ministerialnych" podręczników. Panie realizowały program autorski. Grupa pięciolatków realizowała główny roczny temat dotyczący podróży przez kontynenty, religie, zwyczaje i kulturę. I wszystko realizowano "pod ten wiodący temat", z j. angielskim włącznie.
Byłam pod wrażeniem. Realizacja zadań wymagała niesamowitych nakładów pracy wszystkich nauczycieli, pozyskania funduszy na specyficzne urządzenie kącików w salach.
Panie jednak stwierdziły po zajęciach, że owszem, fajnie to robić, ale nie podołałyby w całym przedszkolu (stąd działający Klub). Niektóre pomysły zaadoptowałam na własne potrzeby.
Poczytaj tu: http://www.bambini.minimadesign.pl/uplo ... %20pdf.pdf
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

bossik
Posty: 82
Rejestracja: 2012-05-14, 19:30
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język angielski
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Maria Montessori

Postautor: bossik » 2012-05-31, 07:46

Iinczerko jesteś wielka! Bardzo dziękuję Ci za tę wypowiedź i linka.

Czytam z rożnych źródeł różne wiadomości i tak zastanawiam się, że

o ile w przedszkolu można stosować sobie program autorski bo to niczym konkretnym nie grozi ( tzn nie ma żadnych egzaminów zewnętrznych),

o tyle właśnie zastanawiam się nad realizacją podstawy programowej w takiej szkole, stąd ten temat.

Mam nadzieję, że może jeszcze ktoś od siebie coś dorzuci.

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4541
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: Maria Montessori

Postautor: linczerka » 2012-05-31, 16:46

Mimo wszystko warto stosować chociaż elementy tej metody. W całości ja tego nie widzę, bo w klasach młodszych uczą nie tylko wychowawcy. Angliści i prowadzący zajęcia komputerowe też musieliby partycypować w układaniu i realizacji programu. Nie wspomnę o specjalistach w naszych klasach (bo i tak bywa, że uczą inni). A z tym różnie bywa. Realizacja wybiórcza trąci elementami metody, nie zaś całym systemem.
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia

bossik
Posty: 82
Rejestracja: 2012-05-14, 19:30
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język angielski
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Maria Montessori

Postautor: bossik » 2012-05-31, 23:12

Coś Ci podrzucę- ciekawa jestem opini zarówno Twojej, jak i może innych doświadczonych nauczycielek/li.

Program Nauczania Montessori
dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat

Edukacja językowa
• Czytanie – doskonalenie płynności, poprawności i wyrazistości czytania
• Pisanie – doskonalenie estetyki i tempa pisania
• Elementy literatury
• Literowanie
• Charakter pisma
• Korzystanie ze słowników
• Poezja
• Funkcje słów w zdaniu
Funkcja rzeczownika
Funkcja przedimka
Funkcja przymiotnika
Funkcja czasownika
Funkcja przyimka
Funkcja przysłówka
Funkcja zaimka
Funkcja spójnika
Funkcja wykrzyknika
Analiza zdania
Rzeczowniki: liczba pojedyncza i mnoga
Rzeczowniki: rodzaj męski i żeński
Przedimek: określony i nieokreślony
Funkcja słów złożonych (dwuczłonowych)
Funkcja przyrostka
Funkcja przedrostka
Funkcja antonimów (przeciwieństw)
Funkcja synonimów
Funkcja homofonów
Funkcja homografów
Funkcja wielkich liter

Nauka o kosmosie
• Podstawowe pytania o wszechświat
• Wstęp do nauki o wszechświecie
• Niebo nocą
• Droga Mleczna

Botanika
• Budowa rośliny
• Części korzenia
• Typy korzeni
• Części łodygi
• Typy łodyg podziemnych
• Typy łodyg naziemnych
• Liść
• Części liścia
• Kształty liści
• Typy brzegów liści
• Żyłki w liściach
• Typy układów żyłek w liściach
• Typy blaszek liściowych
• Typy złożonych blaszek liściowych
• Umieszczenie liścia
• Części owocu

Matematyka
• Dodawanie
• Odejmowanie
• Mnożenie
• Dzielenie
• Dzielenie geometryczne
• Mnożenie geometryczne: skladanie prostokąta
• Dzielenie liczb większych od tysiąca sposobem pisemnym
• Rozszerzenie zakresu liczbowego – liczby do 1 000 000
• Wprowadzenie do ułamków
Zapisywanie ułamków
Porównywanie ułamków
Dodawanie ułamków
Dodawanie ułamków o różnych podstawach
Odejmowanie ułamków
Odejmowanie ułamków o różnych podstawach
Mnożenie ułamków przez liczbę całkowitą
Mnożenie ułamków przez ułamki
Dzielenie ułamków
• Geometria
Trójkąty
Prosta, półprosta, krzywa
Części prostej
Związki między prostymi
Związki pomiędzy dwiema prostymi
Kąt
Figury geometryczne
Trójkąt
Części trójkąta
Siedem rodzajów trójkątów
Części trójkąta prostokątnego
Czworoboki
Wieloboki
Wieloboki nieregularne
Wieloboki regularne
Części koła

Zoologia
Gromada:
• Bezkręgowce
Skorupiaki
Pajęczaki
Owady
Mięczaki
Gąbki
• Kręgowce
Ryby
Gady
Płazy
Ptaki
Ssaki
Klasyfikacja

Chemia
• Podstawy teorii atomowej
• Podstawy teorii molekularnej (jądrowej)
• Pierwiastki, mieszanki i mieszaniny
• Okresowy układ pierwiastków
• 20 podstawowych pierwiastków
• Stany substancji
• Zmiany fizyczne i chemiczne

Eksperymenty naukowe (przykłady)
• Erupcja wulkanu
• Chromatyka: rozdzielanie kolorów
• Detekcja skrobi
• Ruch wody w przyrodzie
• Zamarzanie
• Osmoza
• Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych
• Napięcie powierzchniowe wody
• Erozja
• Siła słońca
• Przyciąganie ziemskie
• Fale sejsmiczne
• Przyciąganie magnetyczne
• Ładunek magnetyczny
• Sople mineralne
• Tempo parowanie
• Przewodniki elektryczne
• Objętość płuc
• Puls krwi
• Powstawanie „czarnej dziury”
• Sfery cieczy
• Efekty rozmiary/wielkości
• Bariera dźwięku
• Rozkład ziemniaka
• Działanie soli
• Ukryte wiadomości
• Transpiracja

Wychowanie plastyczne
• Kolory podstawowe (pierwsze) i pochodne
• Kolory cieple i zimne
• Linia
• Kształty
• Proporcje
• Światło i cień
• Perspektywa
• Historia sztuki
• Wychowanie muzyczne
• Kompozytorzy
• Percepcja muzyki
• Nauka o instrumentach

Geografia
• Geneza wszechświata
• Cykle na Ziemi
• Ukształtowania geograficzne

Geografia fizyczna
System słoneczny
Cykl ziemi
Strefy czasowe
Atmosfera Ziemi
Woda
Atmosfera
Ciśnienie powietrza
Obieg wody w przyrodzie
Typy chmur
Wiatr
Klimat

Hydrosfera Ziemi
Wody świata
Ocean
Morze
Lodowiec
Wody płynące
Wody stające

Litosfera Ziemi
Litosfera
Wyspa
Kontynenty
Pionowe ukształtowanie terenu
Poziome ukształtowanie terenu
Płaszczyzna
Dolina
Skały i minerały

Geografia polityczna
Podstawowe informacje o świecie - Globus
• Długość i szerokość geograficzna
• Kompas
• Mapa świata
• Kontynenty, państwa i ich stolice
• Pogłębianie wiedzy na temat kontynentów i państw:
Ameryka Południowa
Europa
Azja
Afryka
Australia (Oceania)
Antarktyka
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
Kanada
• Flagi
• Mapy
• Religie i święta narodowe i kościelne na świecie
• Różne style życia i świętowania na świecie

Historia
• Pojęcie czasu
• Tally Marks – Linia życia
• Własna linia życia
• Prezentacja własnej historii
• Dni tygodnia
• Grupowanie dni w tygodniu
• Grupowanie dni i tygodni w miesiącu
• Rok i jego części
• Zegar – określanie pory dnia
• Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
• Wiek ziemi
• Wiek wszechświata
• Pojęcie czasu – przed naszą erą i naszej ery
• Stulecia przed naszą erą i naszej ery
• Linia życia Ziemi
• Skamieniałości
• Linia życia gatunku ludzkiego
• Podstawowe potrzeby ludzi - wprowadzenie
• Podstawowe potrzeby ludzi - Ubranie
• Podstawowe potrzeby ludzi - Żywność
• Podstawowe potrzeby ludzi - Bezpieczeństwo
• Podstawowe potrzeby ludzi - Obrona
• Podstawowe potrzeby ludzi - Transport
• Podstawowe potrzeby ludzi - Komunikacja
• Podstawowe potrzeby ludzi - Medycyna
• Podstawowe potrzeby ludzi - Religia
• Podstawowe potrzeby ludzi - Prezentacja pionowa
• Podstawowe potrzeby ludzi - Prehistoria
• Podstawowe potrzeby ludzi - Egipcjanie
• Podstawowe potrzeby ludzi - Rzymianie
• Podstawowe potrzeby ludzi - Średniowiecze
• Podstawowe potrzeby ludzi - Renesans
• Podstawowe potrzeby ludzi - Nowożytność

Według filozofii Montessori, każde dziecko jest wyjątkowe. Nauczyciel rozpoznaje predyspozycje każdego dziecka i dostosowuje do nich indywidualny proces nauczania, który w najlepszy sposób je rozwinie.

baasic
Posty: 2
Rejestracja: 2023-01-07, 22:15
Kto: rodzic
Lokalizacja: małopolskie

Re: Maria Montessori

Postautor: baasic » 2023-01-07, 22:19

linczerka pisze:Adaptacja metody Montessori w szkole według mojej subiektywnej oceny jest niezwykle trudna, zważywszy na obowiązkowe treści, które należy realizować. Owszem, jest to do zrobienia, ale nie jako system Montessori, ale pod kątem elementów metody. Wiem, że w Warszawie jest/była taka szkoła. Nie sprawdzałam, ale sądzę, że na tą metodę mogą iść niepubliczne placówki (bo i mniej dzieci), które pracować będą wg autorskich programów. Wsadzenie tej metody w realia polskiej szkoły publicznej jest niezwykle trudne. Chylę czoła przed takimi, który się na to porwali. Przede wszystkim za ułożenie programu.
Ja tylko obserwowałam zajęcia w przedszkolnym Klubie Montessori. Byłam pod wrażeniem sali, w której odbywały się zajęcia. Wszystkie kąciki były szczegółowo zaplanowane. Widziałam pracę dzieci w tych kącikach. Tam nie było żadnych "ministerialnych" podręczników. Panie realizowały program autorski. Grupa pięciolatków realizowała główny roczny temat dotyczący podróży przez kontynenty, religie, zwyczaje i kulturę. I wszystko realizowano "pod ten wiodący temat", z j. angielskim włącznie.
Byłam pod wrażeniem. Realizacja zadań wymagała niesamowitych nakładów pracy wszystkich nauczycieli, pozyskania funduszy na specyficzne urządzenie kącików w salach.
Panie jednak stwierdziły po zajęciach, że owszem, fajnie to robić, ale nie podołałyby w całym przedszkolu (stąd działający Klub). Niektóre pomysły zaadoptowałam na własne potrzeby.
Poczytaj tu: http://www.bambini.minimadesign.pl/uplo ... %20pdf.pdf


Dobry wieczór, bardzo dziękuję za podzielenie się opinią, z pewnością trudno jest wprowadzić program montessori w życie, potrzeba zmotywowanych i cierpliwych nauczycieli w dziedzinie edukacji, aby była to edukacja udana

aga87
Posty: 17
Rejestracja: 2023-05-22, 18:25
Kto: rodzic
Lokalizacja: małopolskie

Re: Maria Montessori

Postautor: aga87 » 2023-05-22, 18:34

bossik pisze:Czy ktoś z Was pracuje w takim przedszkolu, a jeszcze lepiej w szkole?

Jakie wrażenia?

W czym on jest lepszy od wcześniejszych systemów?


Hej!
Pozwolę sobie odświeżyć nieco temat. Od czasu pandemii, edukacja domowa zyskała bardzo wielu zwolenników. Ale nie tylko edukacja domowa. Klasyczna (tradycyjna) szkoła zaczęła tracić na autorytecie, głównie dlatego, że część nauczycieli nie była przygotowana do prowadzenia lekcji w sposób zdalny. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie, bazujące na opiniach moich koleżanek. W przyszłym roku moje dziecko będzie zaczynać edukację w szkole. Waham się bardzo właśnie nad pedagogiką montessoriańską. Dużo na ten temat czytałam ale pojawiło mi się sporo pytań, zwłaszcza w kontekście wpisu: https://www.wadyzalety.pl/artykul/wady-i-zalety-szkoly-montessori w którym wskazane zostały wady i zalety szkoły Montessori oraz m.in. takich podmiotów jak Centrum Nauczania Domowego, które umożliwia zapisanie dziecka do szkoły, w tym szkół monotessoriańskich i realizowania nauczania w formie domowej (można zobaczyć listę szkół po wypełnieniu formularza na ich stronie: https://domowi.edu.pl/rekrutacja/). Czy ktoś z Was miał może do czynienia z tego typu szkołą oraz zapisem dziecka na edukację domową? Czy otrzymuje się materiały dostosowane do pedagogiki montessoriańskiej? Jak dzieci radzą sobie w tej formie nauczania? Wiem, że dużo zależy od nauczyciela - rodzica, czyli w tym przypadku mnie, ale mając materiały myślę, że jestem w stanie sobie poradzić z tym wyzwaniem. Chcę dla swojego dziecka jak najlepiej, jak każdy rodzic, stąd też dopytuję u źródła. Coś możecie więcej na ten temat napisać? Będę wdzięczna za każde spostrzeżenie!


Wróć do „Edukacja wczesnoszkolna”