NORADICA kampania przeciw radykalizacji zaczyna się w szkole

Informacje o ciekawych konkursach i projektach, w których warto wziąć udział

Moderator: służby porządkowe

DPF SAN
Posty: 15
Rejestracja: 2015-07-08, 11:05
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: łódzkie

NORADICA kampania przeciw radykalizacji zaczyna się w szkole

Postautor: DPF SAN » 2019-03-06, 14:35

5 europejskich krajów przygotowało materiały skierowane do nauczycieli, uczniów i decydentów, które pomogą im w zapobieganiu religijnej radykalizacji.

W ostatnich latach kwestie radykalizacji i działalność rekrutacyjna organizacji terrorystycznych stały się przedmiotem międzynarodowego zainteresowania ze względu na rosnący rozmiar tych zjawisk. W 2015 roku Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego opublikowała raport poświęcony zjawisku radykalizacji w Europie, podkreślając kluczowe znaczenie edukacji zapobiegającej temu zjawisku.
Szkoły pełnią zasadniczą rolę w ograniczaniu możliwości rozwoju postaw radykalnych, poprzez zachęcanie nauczycieli do działań przeciw wszelkim przejawom dyskryminacji czy rasizmu. Walka z radykalizacją może przebierać formę prewencyjną, monitorowania rozwoju tego zjawiska, jak również może mieć formę kampanii społecznych, a także ciągłego dostosowywania zasad i norm do zmieniającej się rzeczywistości.

Projekt NORADICA Przeciw radykalizacji młodzieży - Innowacyjne praktyki edukacyjne wspierające dialog między religiami https://www.noradicalism.eu (realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+) pragnie włączyć się w działania na rzecz dialogu międzyreligijnego. Projekt angażuje partnerów z 5. europejskich krajów: Uniwersytet i PMF Research z Katanii we Włoszech, Społeczną Akademię Nauk (SAN) z Łodzi w Polsce https://lodz.san.edu.pl/, RenaSup z Francji, Inforef z Belgii i School Inspectorate z Iasi w Rumunii. Projekt, który rozpoczął się przed rokiem, ma na celu przeciwstawienie się radykalizacji poprzez wsparcie dialogu między przedstawicielami różnych religii. W rzeczywistości różnorodność, rzeczywista lub wynikająca z subiektywnego postrzegania świata, jest często źródłem uprzedzeń w stosunku do różnych kultur i niestety przyczyną radykalizacji i skrajnych zachowań. Projekt NORADICA pragnie opracować narzędzia wspomagające promocję dialogu międzyreligijnego w szkołach, angażując do swoich działań nauczycieli i uczniów (12-16 lat) z krajów partnerstwa.

Wszyscy partnerzy projektu, posługując się naukowymi narzędziami, przeprowadzili w swoich krajach Badanie Sytuacji Zastanej (Desk Research), analizując różne oblicza terroryzmu, radykalizacji, jak również odpowiedzi społeczeństwa na te zjawiska. Ponadto przeprowadzono badanie ankietowe wśród nauczycieli pracujących w wieloreligijnych klasach. Aby spojrzenie na ten fenomen było pełniejsze, partnerzy projektu NORADICA przeprowadzili wywiady z liderami religijnymi 11. wyznań, skupiające się m.in. na kwestiach relacji ze szkołami, społecznościami lokalnymi i instytucjami państwa.

Ta ogromna liczba zgromadzonych informacji będzie wykorzystana przez partnerstwo projektu NORADICA do opracowania multimedialnych narzędzi dla szkół, atrakcyjnych dla młodzieży, posługujących się jej językiem, które pomogą propagować ideę dialogu między przedstawicielami różnych religii i kultur. Jednym z narzędzi będzie zestaw Edukacyjnych Infografik, jak również pakiet animacji (edu-Cartoons), opartych o wywiady z liderami religijnymi. Natomiast bezpośrednio do nauczycieli adresujemy interaktywny ebook, w której znajdą wszystkie produkty projektu, a dodatkowo pliki audio, video i linki do zasobów zewnętrznych. Na koniec projektu planujemy przygotowanie pakietu rekomendacji skierowanych do nauczycieli, uczniów i decydentów, jakie sposoby propagowania dialogu międzyreligijnego w szkołach są najbardziej skuteczne, jak podnosić świadomość zagrożeń wynikających z radykalizacji i w jaki sposób wspierać lokalne społeczności z walce z ekstremizmami.

WSZYSTKIE REZULTATY projektu NORADICA w wersji do pobrania, zostaną umieszczone na stronie internetowej https://www.noradicalism.eu Rezultaty będą dostępne szerokiemu gronu odbiorców, co zapewni trwałość projektu.
Więcej informacji o tym, w jaki sposób społeczność projektu NORADICA działa na rzecz zapobiegania radykalizacji, można znaleźć na Fecebook–u projektu https://www.facebook.com/Noradica-188571081696685/ i w grupie LinkedIn.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Wróć do „Konkursy, projekty, ...”