Projekt Scie-Citizens - nauka obywatelska łączy środowiska

Informacje o ciekawych konkursach i projektach, w których warto wziąć udział

Moderator: służby porządkowe

DPF SAN
Posty: 15
Rejestracja: 2015-07-08, 11:05
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: łódzkie

Projekt Scie-Citizens - nauka obywatelska łączy środowiska

Postautor: DPF SAN » 2019-09-20, 11:42

Nauka obywatelska jest definiowana na wiele sposobów i rozumie się ją, jako szeroko pojętą współpracę między środowiskami naukowymi a obywatelami, np. jako wolontaryjną pomoc w zbieraniu danych do badań czy najogólniejszą edukację naukową. Jednak jest to pojęcie dużo bardziej pojemne.
Obywatele uczestniczący w nauce obywatelskiej mogą badać kosmos, ale mogą też dbać o czystość wody w pobliskim jeziorze, rozmawiać o sztuce czy propagować idee partycypacji w życiu społecznym czy naukowym. Jak mówi Wikipedia: „ruch nauki obywatelskiej ma związki i jest łączony z takimi koncepcjami społecznymi, jak demokratyzacja wiedzy (democratization of knowledge), nauka uczestnicząca (participatory science), otwarta nauka (open science), otwarte badania (open research), otwarta edukacja (open education), nauka wspólnoty społecznej (community science), nauka i społeczeństwo (science and society), crowdsourcing, scientific citizenship” https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka_obywatelska
Nauka obywatelska we wszystkich jej przejawach powinna być dostępna, otwarta, korzystać z ogólnie dostępnych źródeł i powinna pobudzać w obywatelach ciekawość świata. Powinna demistyfikować szkodliwe ideologie i propagować poznanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Właśnie takimi zagadnieniami zajmował się trwający dwa lata projekt pn. Scie-Citizens (Szukanie mostów łączących naukę, edukację i społeczeństwo), realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Polskim partnerem projektu jest Społęczna Akademia Nauk w Łodzi.
Partnerstwo projektu podziela przekonanie, że niemal każdy obywatel jest świadomy tego, w jak ogromny sposób nauka wpływa na jego życie. Jednocześnie wydaje się, że wciąż istnieją przeszkody, aby ludzie nauki w większym stopniu zaangażowali się w tworzenie ścieżek edukacyjnych na potrzeby procesu uczenia się przez całe życie. Ambicją projektu Scie-Citizens było zachęcenie do szerokiego i znaczącego uczestnictwa w działaniach związanych z nauką obywatelską poprzez promowanie budowania włączających społeczności, które będą wymieniały się dobrymi praktykami, wiedzą i narzędziami wpływającymi na uznanie wartości, roli i wpływu nauki obywatelskiej.
Projekt opracował narzędzie oceny, identyfikujące dobre praktyki (smart practices), z dziedziny nauki obywatelskiej (citizen science), które to znalazły się w publikacji końcowej – podręczniku metodologicznym (zestawie narzędzi, zbiorze innowacyjnych metod, sprawdzonych w wielu sektorach edukacyjnych, z różnych krajów Europy), skierowanym do trenerów, nauczycieli i innych osób, aby ułatwić im pracę w ramach nauki obywatelskiej (citizen science).
Podręcznik pt: „Scie-Citizens, Collected Educational Practices on how to bridge the gap between science and society” może być używany przez instytucje działające w wielu obszarach edukacji, w kształceniu formalnym i nieformalnym.
Współpraca między środowiskiem nauki a społeczeństwem w ramach nauki obywatelskiej jest ważnym elementem promocji wiedzy o społeczeństwie obywatelskim. Ponadto włączamy się w pracę nad jedną z kluczowych kompetencji, którą jest tzw. umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, umiejętność rozpoznawania, kiedy trzeba zdobyć więcej informacji, umiejętność identyfikowania, lokalizowania, oceny i efektywnego wykorzystania tych informacji w odniesieniu do konkretnego problemu lub kwestii spornej.
Projekt jest adresowany do trenerów, szkoleniowców i nauczycieli pracujący we wszystkich sektorach edukacji.
Partnerzy projektu:
Comparative Research Network e.V. - Niemcy - koordynacja
SC Centrul de Resurse si Consultanta in Educatie SRL – Rumunia
ELLINOGERMANIKI AGOGI SCHOLI PANAGEA SAVVA AE – Grecja
School Raising – Włochy
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK - Polska https://san.edu.pl/
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Polska
CHANGEMAKER AB – Szwecja
Więcej materiałów projektowych można znaleźć na stronie: http://www.scie-citizens.org/
i Facebook’u projektu: https://www.facebook.com/Scie-Citizens-497602710574305/

Wróć do „Konkursy, projekty, ...”