rolanauczyciel
dołączył22 listopada 2012 22:05
ostatnio zalogowany12 lipca 2021 12:26
przedmiot
  • Język angielski
szkoła
  • Szkoła podstawowa
województwowielkopolskie
Opis i analiza § 8 ust. 3 pkt 4b (2021-07-30) Awans zawodowy
Niniejsza publikacja to opis i analiza § 8 ust. 3 pkt 4b: ,,Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, ...
Opis i analiza § 8 ust. 3 pkt 4a (2021-07-30) Awans zawodowy
Niniejsza publikacja to opis i analiza § 8 ust. 3 pkt 4a: ,,Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze ...
Opis i analiza realizacji §8 ust.3 pkt 1 (2021-07-30) Awans zawodowy
Niniejsza publikacja to opis i analiza realizacji §8 ust.3 pkt 1: ,,Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się." Opis dołączyłam do ...
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (2021-07-30) Awans zawodowy
Niniejsza publikacja to sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Sprawozdanie zostało napisane w oparciu o rozporządzenie ws. awansu z 2013 roku.
Karta pracy dla uczniów klas II-III - lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem materiału autentycznego w postaci filmu animowanego pt. "Franklin Says Sorry" (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja zawiera kartę pracy przygotowaną na lekcję języka angielskiego w klasach II-III przeprowadzoną z wykorzystaniem materiału autentycznego w postaci filmu animowanego pt. "Franklin Says Sorry." Lekcja stanowiła element projektu ...
Prezentacja multimedialna dla klasy III - wprowadzenie zwrotów występujących w piosence "Where Do You Live?" (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna przedstawiająca zwroty występujące w piosence pt. "Where Do You Live?" (podręcznik "Gold Sparks 3")
Prezentacja multimedialna - "What time is it?" (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna, dzięki której można przedstawić, przećwiczyć i utrwalić umiejętność podawania pełnych godzin w języku angielskim. Prezentacja została przygotowana dla uczniów klas III.
Karta pracy - Numbers 20-100 (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to karta pracy zawierająca ćwiczenia utrwalające znajomość liczebników 20-100. Została przygotowana z myślą o uczniach klas III, jednak może być również wykorzystana w klasach IV-VI.
Kartkówka ze znajomości nazw zwierząt dla uczniów klas III (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to kartkówka sprawdzająca znajomość nazw zwierząt. Przygotowałam ją dla uczniów klas III pracujących z podręcznikiem "Gold Sparks."
Prezentacja multimedialna "My family" (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna przedstawiająca nazwy członków rodziny. Została ona przygotowana dla uczniów klasy II pracujących z podręcznikiem "Gold Sparks."
Kartkówka ze znajomości nazw pomieszczeń dla uczniów klas II (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to kartkówka sprawdzająca znajomość nazw pomieszczeń. Zadaniem uczniów jest ułożyć literki tak, aby utworzyć wyrazy. Można tę kartkówkę również wykorzystać jako ćwiczenie podczas lekcji.
Rebusy doskonalące znajomość nazw przyborów szkolnych oraz sprzętów znajdujących się w klasie (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to ćwiczenie przygotowane dla uczniów klasy II pracujących z podręcznikiem "Gold Sparks." Uczniowie utrwalają znajomość nazw przyborów szkolnych i sprzętów znajdujących się w klasie, rozwiązując przygotowane rebusy.
Ćwiczenie komunikacyjne doskonalące umiejętność zadawania pytań typu: "Where is grandma?" i udzielanie odpowiedzi typu: "She's in the garden." (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to ćwiczenie typu "communication-gap activity." Uczniowie pracują w parach, otrzymują dwie różne tabelki z informacjami nt. tego, gdzie znajdują się poszczególni członkowie rodziny. Dzieci próbują uzyskać brakujące informacje ...
How many ...? - ćwiczenie dla uczniów klas I korzystających z podręcznika "Shine On" (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna zawierająca ilustracje przedmiotów, które można znaleźć na plaży. Celem ćwiczenia jest utrwalenie znajomości nazw tych przedmiotów oraz liczebników 1-10, a także doskonalenie umiejętności zadawania pytania ...
Liczba mnoga rzeczowników - notatka dla uczniów (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to notatka dla uczniów do wklejenia do zeszytów. Dotyczą ona zasad tworzenia liczby mnogiej rzeczowników.
Prezentacja multimedialna - "there isn't / aren't", "is / are there...?" (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna przedstawiająca zastosowanie konstrukcji "there isn't / aren't" oraz "is / are there ...?" Może przydać się podczas prezentacji nowych struktur lub ich przypomnienia. Została przygotowana ...
Rebusy - zdania z konstrukcją "there is / are" (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to ćwiczenie zawierające dwa zdania z wykorzystaniem konstrukcji "there is/are" zapisane w formie rebusów. Można je wykorzystać jako rozgrzewkę językową lub "time filler." Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie mogą ...
Ćwiczenie utrwalające znajomość zaimków osobowych w języku angielskim (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to ćwiczenie dla uczniów klasy IV utrwalające znajomość zaimków osobowych w języku angielskim.
Miesiące - kartkówka z języka angielskiego dla klasy IV (2021-07-07) Języki obce
Niniejsza publikacja to kartkówka dla klasy IV sprawdzająca znajomość miesięcy w języku angielskim.