rolanauczyciel
dołączył11 marca 2014 18:18
ostatnio zalogowany22 stycznia 2023 11:57
przedmiot
  • Język polski
szkoła
  • Szkoła podstawowa
województwośląskie
"Pan Tadeusz" - powtórka przed egzaminem 2 5,0 (2023-06-18) Język polski
Zdania umożliwiają szybką powtórkę treści lektury przed egzaminem ósmoklasisty.
"Zemsta" - powtórka przed egzaminem (2023-06-18) Język polski
Zadania umożliwiają szybka powtórkę treści lektury przed egzaminem ósmoklasisty.
Balladyna - powtórka przed egzaminem 1 5,0 (2023-01-22) Język polski
Zadania, które mają na celu przypomnienie ósmoklasistom wiedzy na temat lektury "Balladyna"
Pinokio - test kl. 4 1 5,0 (2023-01-22) Język polski
Test z lektury dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Opowiadanie twórcze 1 5,0 (2021-12-12) Język polski
PRZYKŁADOWE OPOWIADANIE TWÓRCZE Napisz opowiadanie o przygodzie, którą przeżył ktoś, kto przeniósł się do świata przedstawionego jednej z lektur obowiązkowych. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz wybrany utwór. Twoja ...
Ćwiczenia redakcyjne - rozprawka (2021-12-12) Język polski
Ćwiczenia redakcyjne w zakresie kształtowania umiejętności pisania rozprawki na określony temat.
ORTODIAGRAM NIENAŻARTY (2015-01-12) Język polski
Zabawny diagram ortograficzny - pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, którzy trenują ortografię z uczniami.
KRZYŻÓWKA RYMOWANA DO UCZNIÓW KIEROWANA (2015-01-12) Język polski
Krzyżówka polonistyczna - pomoc dydaktyczna dla nauczycieli podczas zajęć powtórzeniowych.
Lucy Mont Mongomery - autorka Ani, która skradła serce wszystkim dziewczynkom... (2015-01-12) Język polski
Artykuł może stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczyciela oraz ucznia podczas przerabiania lektury "Ania z Zielonego Wzgórza" - może stać się źródłem inspiracji uczniowskiego referatu bądź prezentacji multimedialnej.
Szlachetne zdrowie - projekt edukacyjny o charakterze profilaktycznym (2014-03-24) Profilaktyka uzależnień
"SZLACHETNE ZDROWIE" TO PROJEKT EDUKACYJNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM, którego celem jest przede wszystkim: 1. Zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na szeroko pojęty problem uzależnień, w tym szczególnie uzależnień od alkoholu, narkotyków, ...
Krótka lekcja teatrologii - usystematyzowanie wiadomości. Konspekt oraz karta pracy zajęć lekcyjnych objętych hospitacją diagnozującą. 1 (2014-03-24) Język polski
Karta pracy oraz konspekt zajęć lekcyjnych objętych hospitacją diagnozującą w zakresie opanowania standardów egzaminacyjnych - pisanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Hospitacja diagnozująca 1 (2014-03-19) Język polski
Karta pracy oraz konspekt zajęć lekcyjnych objętych hospitacją diagnozującą w zakresie opanowania standardów egzaminacyjnych - pisanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Temat: Krótka lekcja teatrologii - usystematyzowanie wiadomości.
Kalendarz ćwiczeń przygotowujących do sparwdzianu zewnętrznego szóstoklasisty. Część 1. (2014-03-19) Język polski
KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY to zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność pisania; pisanie na temat i zgodnie z celem, przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych, redagowanie różnych form wypowiedzi. Kalendarz ...
Kalendarz ćwiczeń przygotowujących do sparwdzianu zewnętrznego szóstoklasisty. Część 5. (2014-03-19) Język polski
KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY to zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność pisania; pisanie na temat i zgodnie z celem, przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych, redagowanie różnych form wypowiedzi. Kalendarz ...
Kalendarz ćwiczeń przygotowujących do sparwdzianu zewnętrznego szóstoklasisty. Część 4. (2014-03-19) Język polski
KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY to zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność pisania; pisanie na temat i zgodnie z celem, przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych, redagowanie różnych form wypowiedzi. Kalendarz ...
Kalendarz ćwiczeń przygotowujących do sparwdzianu zewnętrznego szóstoklasisty. Część 3. (2014-03-19) Język polski
KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY to zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność pisania; pisanie na temat i zgodnie z celem, przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych, redagowanie różnych form wypowiedzi. Kalendarz ...
Kalendarz ćwiczeń przygotowujących do sparwdzianu zewnętrznego szóstoklasisty. Część 2. (2014-03-19) Język polski
KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY to zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność pisania; pisanie na temat i zgodnie z celem, przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych, redagowanie różnych form wypowiedzi. Kalendarz ...
Krótka lekcja teatrologii - konspekt oraz karta pracy hospitacji diagnozującej; standard - wykorzystanie wiedzy w praktyce, pisanie. (2014-03-19) Język polski
Hospitacja diagnozująca jest jedną z ważniejszych obserwacji poziomu umiejętności oraz wiadomości uczniów. Przedstawiam Państwu skrzętnie opracowany konspekt oraz kartę pracy lekcji objętej hospitacją diagnozującą w zakresie standardu - pisanie oraz ...