rolanauczyciel
dołączył2 października 2018 18:18
ostatnio zalogowany22 października 2019 17:23
przedmiot
  • Zajęcia zintegrowane
szkoła
  • Szkoła podstawowa
województwozachodniopomorskie
Kocham czytać... Opracowanie lektury „O psie, który jeździł koleją” (2020-01-24) Nauczanie początkowe
Przedstawione opracowanie zawiera materiały do wykorzystania na zajęciach w klasie III, podczas omawiania lektury „O psie, który jeździł koleją”.
A to Polska właśnie...” Tańce narodowe – żywym zabytkiem kultury minionej. Innowacja pedagogiczna. (2020-01-24) Nauczanie początkowe
Tematyka zaplanowanych zajęć oparta jest na teoretycznym poznawaniu polskich tańców narodowych oraz ich powiązaniu z dziejami naszego kraju, treściami patriotycznymi, walkami narodowo-wyzwoleńczymi, które przez prawie całe dziewiętnaste stulecie czyniły z ...
Kocham czytać... Opracowanie lektur. Cudaczek - Wyśmiewaczek (2019-06-21) Nauczanie początkowe
Przedstawione opracowania stanowią scenariusze zajęć do pracy z lekturą. Obok podstawowych elementów konspektu, zawierają gotowe materiały do wykorzystania na lekcjach w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Kocham czytać...Cudaczek - Wyśmiewaczek streszczenie (2019-06-21) Nauczanie początkowe
Przedstawione opracowania stanowią scenariusze zajęć do pracy z lekturą. Obok podstawowych elementów konspektu, zawierają gotowe materiały do wykorzystania na lekcjach w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Scenariusz zajęć adaptacyjnych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. (2019-05-15) Nauczanie początkowe
Rozpoczynając naukę szkolną dziecko wkracza w nowy etap. Spotyka się z sytuacją wymagającą zmian w dotychczasowym sposobie życia. Zmienia się podstawowa forma aktywności dziecka, zabawę zastępuje nauka. Przejście i adaptacja ...
Razem śmielej i weselej - program adaptacyjny dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. (2019-05-15) Nauczanie początkowe
Program ma za zadanie pomóc w pokonaniu wspomnianych emocji oraz zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem ze szkolnej „zerówki” do klasy I.
Nie ufaj nieznajomym... Scenariusz zajęć oparty na Programie Wczesnej Profilaktyki - Cukierki. (2019-05-06) Profilaktyka uzależnień
Scenariusz zajęć „Nie ufaj nieznajomym...” został przygotowany w oparciu o Program profilaktyczny „Cukierki”, który jest wpisany na listę programów oficjalnie rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne ...
Plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w klasie I szkoły podstawowej. 1 5,0 (2019-03-21) Nauczanie początkowe
Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasie I będą realizowane na zajęciach z wychowawcą, zajęciach bibliotecznych i zajęciach z pedagogiem szkolnym. Obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów ...
Dziecięcy świat uczuć i emocji. (2019-03-12) Nauczanie początkowe
Prezentowany Program zajęć socjoterapeutycznych składa się z zestawu gier i zabaw o ustalonych celach i przebiegu. Skonstruowany został w ten sposób, by znalazły się w nim elementy sytuacji korygujących szeroki ...
Kiedy słowa i czyny ranią innych. 4 5,0 (2019-02-12) Nauczanie początkowe
Celem głównym zaplanowanych działań profilaktyczno - wspierających była poprawa dyscypliny w zespole klasowym oraz wdrażanie w klasie poprawnych i akceptowanych społecznie zachowań. Mając na uwadze fakt, iż bez współpracy i ...
Spójrz inaczej...bajkowy statek wartości. 1 5,0 (2019-01-30) Nauczanie początkowe
W opracowanej innowacji pedagogicznej wezmą udział uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie uczęszczający na zajęcia etyki. Tematyka zaplanowanych zajęć oparta jest na analizie bajek dzisiejszych, nowoczesnych, ...