Dodaj publikację

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Pedagodzy twierdzą, że w wieku dojrzewania dziecko wkracza w "trudny okres", krytyczny dla dalszego malarskiego rozwoju. Dlatego też warto na lekcjach plastyki stosować ćwiczenia plastyczne nie dające bezpośrednich rozwiązań realistycznych. Tak też zrodził się pomysł przeprowadzenia lekcji plastyki, której tematem była "Dłoń w ujęciu syntetycznym". W pierwszej fazie zajęcia uczniowie przedstawili za pomocą rysunku dłoń w różnych ujęciach. W dalszym działaniu starali się nadać treść i wartość emocjonalną np. zdziwienie, radość. W ostatniej fazie wyrażono rękę w formie symbolicznej-znaku, zapisu działania ręki, jej symbolu. 
 Pobierz (doc, 39,0 KB)

Komentarze

zefiryna, 2010-09-19

Przed przecinkiem nie daje się spacji, potem ląduje taki na początku linijki. I jest coś takiego jak "twarda spacja".

esia1973, 2010-10-22

Bardzo dziękuję za cenne uwagi. E.Domagalska

Podgląd treści

Scenariusz zajęcia z plastyki

Prowadząca: Edyta Domagalska
Klasa: I gimnazjum
Przedmiot: plastyka
Czas:1-2 godziny lekcyjne
Temat: Dłoń w ujęciu syntetycznym.

Zadania edukacyjne:
✓ swoboda ruchowa i bogactwo gestu
✓ zapoznanie z etapami rysowania studium dłoni
✓ wyśnienie pojęć : ,, znak graficzny”, ,, synteza”
✓ zapoznanie z malarstwem reprezentującym syntezę formy
✓ wyjaśnienie sposobu posługiwania się techniką ,, collage”
✓ umiejętność rysowania dłoni ołówkiem i tuszem oraz przedstawieniu jej w sposób symboliczny ( uproszczony )
✓ doskonalenie umiejętności łączenia różnych elementów materiału
✓ umiejętność upraszczania elementów dla uzyskania większej czytelności
✓ rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współpracy w grupie
✓ estetyczne wykonanie pracy
Formy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa
• tworzenie
Metody:
□ pogadanka
□ rozmowa
□ pokaz
□ ćwiczenia praktyczne
Materiały i narzędzia:
kartki z bloku A4 , plastelina , gazety czarno-białe i kolorowe ,
sznurek , ścinki materiału , papier kolorowy , klej , nożyczki.

Technika plastyczna:

Collage

Ewaluacja celów

Uczeń wie:
▪ co oznaczają pojęcia : ,, znak graficzny” , ,, synteza” , ,,collage”
▪ w jaki sposób rysować dłoń w ujęciu syntetycznym
Uczeń umie:
▪ upraszczać poszczególne elementy dłoni dla uzyskania większej czytelności
▪ posługiwać się techniką collage
Uczeń potrafi:
▪ pracować indywidualnie oraz grupowo
▪ dobrać barwę dla uzyskania zamierzonego wyrazu

Środki dydaktyczne

plansze przedstawiające: etapy rysowania studium dłoni , znaki graficzne oraz plansze wyjaśniające pojęcie ,,znak graficzny” ,
,, synteza” , reprodukcje obrazów.

PLAN

1. Część wstępna
▪ ustawienie ławek w podkówkę
▪ wprowadzenie , nastawienie do zajęć
▪ przygotowanie materiałów plastycznych
2. Część zasadnicza
▪ zabawa ,,Ludzie mają ręce , a nie dotykają...”cz.1
▪ prezentacja szkiców przedstawiających studium dłoni ( omówienie )
▪ przypomnienie pojęć: ,, znak graficzny” , ,,synteza”
▪ prezentacja plansz ze znakami graficznymi oraz reprodukcje obrazów
▪ wykonywanie ćwiczeń rysunkowych
▪ wykonanie dłoni w ujęciu syntetycznym z zastosowaniem techniki collagu
▪ prezentacja i omówienie prac
▪ zabawa ,, Ludzie mają dłonie , a nie dotykają...”cz.2
3. Zakończenie
▪ porządkowanie miejsca pracy
▪ zakończenie zajęć

Przebieg lekcji

I. Część wstępna:
a) czynności organizacyjne (ustawienie ławek w podkowę )
b) wprowadzenie , nastawienie do zajęć , określenie zagadnień i zadań
c) przygotowanie materiałów plastycznych
II. Część zasadnicza:
1) Nauczyciel pyta uczniów, jakie mogą być dłonie ( ręce )?
2) Uczniowie odpowiadają spontanicznie : ręce czułe , radosne , ciepłe , fałszywe , spracowane , zmęczone , cierpiące , obce , ładne , grube , chude , samotne , zwierzęce.
3) Nauczyciel prosi uczniów aby postarali się wypowiedzieć dłońmi, to co chcieliby powiedzieć słowami , powiedzieli to czego nie mogą powiedzieć słowami.

Zabawa ,,Ludzie mają ręce , a nie dotykają...”cz.1

□ Przyjrzyj się swojej prawej dłoni. Co sądzisz , czy ta dłoń reprezentuje ciebie ?
□ Przyjrzyj się lewej dłoni. Czy , jest identyczna jak dłoń prawa ?
□ Zbliż leciutko dłonie do siebie – nie dotykaj dłonią dłoni.
Co czujesz ? Czy czujesz ciepło , czy może zimno ? Czy czujesz przyciąganie się dłoni , czy może dłonie się odpychają ?
Co czujesz między ...