Dodaj publikację
Autor
Anna Stefaniak
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
277

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji z plastyki. Temat: Wizerunek kobiety w różnych epokach.
 Pobierz (doc, 31,0 KB)

Podgląd treści


Scenariusz lekcji z plastyki

Temat:
Wizerunek kobiety w różnych epokach

klasa: II III gimnazjum

Założenia metodyczne:

cele ogólne:

-ukazanie wizerunku kobiety przez różnych artystów na przestrzeni dziejów
-pobudzenie postaw kreatywnych uczniów procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy
- próba interpretacji i spojrzenie na dzieła sztuki pod względem syntetycznym i analitycznym

cele szczegółowe:

Po skończonej lekcji uczeń powinien:
-znać epoki chronologicznie
-znać głównych malarzy przedstawiających kobiety w każdej epoce
-doskonali interpretacje dzieła malarskiego
-potrafi formułować własne wnioski, oceny
-potrafi efektywnie pracować indywidualnie (karta pracy)

metody pracy:

-wykład nauczający
-prezentacja multimedialna z notebookiem

środki dydaktyczne:

-karta pracy
-notebook
-płyta z prezentacją w Power Poincie

Przebieg zajęć

czas trwania: 45 min.

Część wprowadzająca:

1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Przygotowanie sprzętu
3. zapoznanie z tematem lekcji, krótkie przybliżenie ujęcia problemu

Część właściwa:

1. pokaz prezentacji
2. podczas prezentacji podejmowane są próby analizy i interpretacji obrazów, określenie tematu itd., systematyzowanie wiedzy oraz wskazywanie ciekawostek
3. wypełnianie na bieżąco kart pracy przez uczniów.

Podsumowanie

Nauczyciel kończy zajęcia zbierając podpisane karty pracy ucznia

Scenariusz lekcji, prezentację i kartę pracy ucznia opracowała
Anna Stefaniak, nauczycielka plastyki