Dodaj publikację
Autor
Edyta Matusiak
Data publikacji
2008-02-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
79

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Referat-list do rodziców uczniów kl. I rozpoczynających naukę w szkole. Można wykorzystać go na zebraniu dla rodziców w ramach pedagogizacji. Wyjaśniam w nim krótko, zwięźle jak *obecnie* pracuje nauczyciel w klasie z dziećmi w młodszym wieku szkolnym oraz konstrukcję podręcznika z cyklu "Wesoła Szkoła" do kl. I.
 Pobierz (doc, 25,5 KB)

Podgląd treści


Na czym polega kształcenie zintegrowane?
referat-list dla rodziców uczniów kl.I rozpoczynających naukę w szkole.

Szkoła do jakiej chodzą dzisiaj Wasze dzieci bardzo różni się od tej, do jakiej Wy kiedyś chodziliście. Jeśli macie dobre wspomnienia, opowiedzcie o nich dzieciom, jeśli nie, lepiej przemilczcie. W klasach I-III wprowadzono tzw. kształcenie zintegrowane, inaczej blokowe. Zniesiono podział na poszczególne przedmioty jak j.polski czy matematyka. Każdy dzień podporządkowany jest innemu tematowi, ale w obrębie jakiegoś bloku. Na przykład blok o nazwie JESIENNE OBSERWACJE obejmuje 7 tematów, a blok o nazwie MIŁE I BEZPIECZNE FERIE liczy 2 tematy. W temacie dnia występują treści z różnych przedmiotów, ale to nauczyciel decyduje o proporcjach. Czasami całe dnie poświęcone są sportowi, zajęciom artystycznym czy wycieczce.
Proporcja między poszczególnymi rodzajami zajęć jest tak kształtowana, aby został zrealizowany program nauczania. Nauczyciel decyduje również o przerwach w pracy, widząc zmęczenie u dzieci albo wyczerpanie tematu. Dziecko poznaje świat z różnych punktów widzenia na podstawie własnych doświadczeń, posiadanej wiedzy, przeżyć czy umiejętności.
Celem kształcenia na tym etapie jest, oprócz przygotowania dzieci do systematycznej nauki w klasach wyższych, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, ale przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności: poprawnego wypowiadania się, czytania ze zrozumieniem, pisania, liczenia, dostrzegania różnych związków, myślenia analitycznego i syntetycznego. Ławki mogą być ustawione w dowolny sposób, mile widziany jest dywan po to, aby dzieci mogły bawić się, śpiewać, grać, układać, czytać czasopisma.
Tradycyjna ocena zastąpiona została oceną opisową .Jest to ogólna charakterystyka osiągnięć dziecka, jego sukcesów, zdolności, ale i trudności, problemów. Takie podejście daje dobre rezultaty, ponieważ dzieci nie skupiają się na ocenach lecz na zadaniach. A to stwarza dobry klimat uczenia się, obniża lęk związany ze szkołą, bo nie ma rywalizacji o stopnie.
Rzetelna i szczegółowa informacja o dziecku zawarta w ocenie opisowej zadowala większość rodziców (opiekunów).W procesie kształcenia i wychowywania dziecka traktowani są jak równorzędni partnerzy, bo tylko takie podejście, wspólne oddziaływanie domu rodzinnego i szkoły przyniesie sukces w postaci harmonijnego rozwoju osobowości naszych dzieci.
Dzieci będą uczyły się z podręczników wydanych przez WSiP z cyklu „Wesoła Szkoła”. Klasa I obejmuje 5 części. Każda z nich obowiązuje przez 2 miesiące. Zatem w tornistrze powinna znajdować się jedna książka (podręcznik) +ćwiczenia (karty pracy) oraz 2 zeszyty, piórnik z wyposażeniem, drugie śniadanie. Nikt nie wątpi, że tornister dzisiejszego ucznia jest o wiele lżejszy niż ucznia- kiedyś. Proszę dopilnować, aby dziecko zawsze miało potrzebne przybory-ułatwi to bowiem pracę nie tylko nauczycielowi, ale przede wszystkim samemu uczniowi. Liczę na ...