Dodaj publikację
Autor
Izabela Czyżewska-Dyrała
Data publikacji
2008-04-18
Średnia ocena
4,50
Pobrań
126

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz do realizacji na dwóch jednostkach lekcyjnych. Uczniowie doskonalą wszystkie sprawności językowe, uzupełniają wiedzę o sposobach ochrony środowiska naturalnego poprzez wyszukiwanie informacji w tekście, uzupełnianie tekstu piosenki i ... sortowania odpadów. Dzieciaki maja frajdę, a przy tym sporo sie dowiadują o ochronie środowiska i mogą na miejscu pewne elementy tej wiedzy wypraktykować.
 Pobierz (doc, 51,0 KB)

Podgląd treści


Temat: Was machen die Deutschen für ihren Umweltschutz? Können wir auch etwas für unsere Natur tun ?

Temat zrealizowałam w klasie trzeciej liceum. Zajęło mi to 2 godziny lekcyjne.

Cele lekcji:
Po lekcji uczniowie powinni umieć powiedzieć, jak można żyć przyjaźnie dla środowiska i sortować odpady.
Cele operacyjne:
-uczeń potrafi wyszukać w tekście informacje dotyczące działań na rzecz ochrony środowiska i umieścić je w tabelce
-potrafi na podstawie tabelki opowiedzieć, jak być przyjaznym dla środowiska.
-uczeń potrafi uzupełnić tekst piosenki w trakcie jej słuchania
-uczeń rozumie ogólny sens tekstu
-potrafi wyszukać w tekście potrzebne informacje i posortować odpady

Materiały potrzebne do zajęć:

Ja wykorzystałam artykuły ze starych numerów czasopisma JUMA (można sprawdzić na stronie www.juma.de - warto, bo jest tam mnóstwo innych ciekawych materiałów), stare broszurki na temat sposobu segregacji odpadów przywiezione z Niemiec, nagranie grupy Die Prinzen pt. „Beriebsdirektor”, paski kolorowego kartonu, klej lub taśmę klejącą, arkusze papieru pakowego lub stare kalendarze z czystą odwrotna stroną, worek „der gelbe Sack” na odpady plastikowe (też zdobycz z jakiejś wizyty w kraju sąsiada), 2 spore kartony oznaczone spełniające zadanie kontenerów na makulaturę i szkło.

W trakcie lekcji uczniowie: doskonalą następujące sprawności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie.

WPROWADZENIE
Najpierw zadaję kilka pytań:
Was ist der Umweltschutz?
Wie kann man die Umwelt schützen?
Wir wissen schon, wie man die Naturmwelt schützen kann. Gleich werden wir erfahren, was die deutschen Jugendlichen dafür tun.
Gdy padną pierwsze odpowiedzi piszę na tablicy Umweltschutz i dookoła tego słowa odpowiedzi uczniów. W ten sposób powstaje asocjogram, który pozwoli nam powtórzyć i rozszerzyć słownictwo związane z tematem. Odpowiedzi uczniów mogą być także w języku polskim, wówczas nauczyciel zapisuje tłumaczenie na niemiecki. Uczniowie przepisują całość do zeszytów. Następnie nauczyciel odczytuje poszczególne słowa, a klasa podaje ich znaczenie w języku ojczystym.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W TEKŚCIE – praca w grupach

Polecenia dla uczniów (najlepiej po niemiecku)
Każda grupa dostanie teraz tekst. Wyszukajcie informacje, które mówią o tym, co młodzi Niemcy robią dla swojego środowiska. Wypiszcie te informacje na arkuszach papieru. W objaśnieniu nieznanych słówek pomogą wam te kartki.
Nauczyciel dzieli klasę na 4-osobowe grupy. Uczniowie otrzymują tekst z wypowiedziami młodych ludzi w Niemczech i kartki z mini-słowniczkiem (ten materiał leksykalny będzie się przewijać w trakcie najbliższych dwóch lekcji). Grupy mają za zadanie wynotować na papierze dużego formatu działania przyjazne dla środowiska. Po skończeniu tego zadania każda grupa mocuje swoją pracę np. do tablicy.
Można użyć papieru pakowego, ale jako ...