Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Szemraj-Poborska
Data publikacji
2008-05-12
Średnia ocena
5,00
Pobrań
1172

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przykład INDYWIDUALNEGO PROGRAMU REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO dla dziecka upośledzonego.
 Pobierz (doc, 38,5 KB)

Podgląd treści


INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY

Uczeń:
Termin: 6 m-cy

|SPRAWNOŚĆ |ZADANIA/UMIJĘTNOŚCI/NAWYKI |Sposoby, formy, narzędzia |
| | |realizacji |
|SAMOOBSŁUGA | |W naturalnych sytuacjach, |
|Jedzenie |estetyczne spożywanie posiłków, | |
| |picie z filiżanki bez rozlewania, | |
| | | |
|Sprawność motoryczna(poruszanie się) |pokonywanie schodów (wchodzi i schodzi naprzemiennie), | |
| |schodzenie po schodach bez trzymania się poręczy, | |
| |szybkie chodzenie, bieganie w parze | |
| | | |
|Toaleta i mycie: |sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych oraz gdy jest mokre (lub brudne), | |
| |samodzielne korzystanie z toalety (użycie spłuczki, mycie rąk), | |
| |kontrola oddawania moczu i kału, | |
| |kontrola wytarcia pupy papierem, | |
| | | |
| |ubieranie i rozbieranie luźnej odzieży (bez konieczności zapinania), | |
| |ubieranie i rozbieranie odzieży z zapinaniem i rozpinaniem guzików, | |
|Ubieranie się: | | |
|USPOŁECZNIENIE | |podczas codziennych zajęć,|
|Udział w zabawie: | |na zajęciach edukacji |
| |witanie się i żegnanie z nauczycielem i kolegami, |motoryczno-zdrowotnej |
| |znajomość własnego imienia, | |
| |dostrzeganie i reagowanie na nieznajomych, | |
| |współdziałanie w czasie zabawy, | |
| |przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa na miarę możliwości, | |
| |samodzielne przemieszczanie się po znanym sobie terenie, | |
| | | |
| |zachęcanie do podania przedmiotu popartego gestem, | |
| |aprobata oglądanych obrazków, | |
| |spełnianie prostych poleceń, | |
|Czynności domowe: |- włączanie się do prostych prac porządkowych, | |
| |utrwalanie nawyku dbałości o czystość pomieszczenia, | |
| |posługiwanie się szczotką do zamiatania, | |
| |wycieranie miejsca pracy ściereczką, | |
| |odkładanie przyborów na miejsce, | |
| | |W naturalnych i |
|KOMUNIKOWANIE SIĘ |prowokowanie do komunikacji niewerbalnej – wprowadzanie języka miganego, |spowodowanych sytuacjach. |
| |rozumienie prostych słów: mama, tata, |Ćwiczenie koncentracji |
| |wskazywanie osób z najbliższego otoczenia, |uwagi. |
| | | |
| |odpoznawanie etykiety własnego imienia, | |
| |podtrzymywanie wokalizacji i zachęcanie do sylabizacji, | |
| |wykonywanie prostych poleceń, np. daj, chodź, przynieś | |
| |reagowanie na pytania: gdzie jest? | |
| |reagowanie na polecenia: chodź tutaj! | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|ZAJĘCIA | |Ćwiczenia manualne |
|Sprawność manualna (ruchy palców): |nawlekanie korali różnej wielkości, |ćwiczenia ruchliwości |
| |odkręcanie nakrętek, |palców, |
| |otwieranie i zamykanie drzwi przy pomocy klucza, |ćwiczenia pobudzające do |
| |posługiwanie się nożyczkami (dowolne wycinanie), |działania, |
| |wycinanie obrazka, | |
| |posługiwanie się: kredą, kredką, ołówkiem, pędzlem | |
| |budowanie z dużych klocków o prostych kształtach, | |
| |trzymanie przedmiotów kruchych, | |
| |przelewanie płynów z jednego naczynia do drugiego, | |
| |wyciąganie mniejszego przedmiotu z większego, | |
| | | |
| |podskakiwanie na dwóch nogach, | |
| |stanie na krześle, | |
| |zeskoki, | |
| |utrzymanie równowagi na jednej nodze, | |
|Zręczność (kontrola motoryki): |naśladowanie ruchów nauczyciela w ustawianiu klocków w pewnym porządku, | |
| |pochylanie i podnoszenie przedmiotów, | |
| |otwieranie i zamykanie pudełka z pokrywą, | |
| |Rozwijanie siły, sprawności ruchowej. | |
| |Ćwiczenia prawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego oraz kształtujące | |
| |sprawność kondycyjną i koordynacyjną. | |
| |Wyrabianie zdyscyplinowania podczas zabaw i ćwiczeń. | |

Program opracowano na podstawie PPAC.
Uczeń nie jest w stanie wykonać wielu zadań z zakresu sfery „komunikowanie się” z powodu wady słuchu.