Dodaj publikację
Autor
Jadwiga Drągowska
Data publikacji
2008-10-27
Średnia ocena
5,00
Pobrań
577

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PLASTYKA - plan całoroczny klasa 6.
 Pobierz (doc, 96,0 KB)

Komentarze

malwina123, 2011-07-13

Tylko 14 zajęć

Podgląd treści

STANDARDY
PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ
PLASTYKA KL. VI

| | | | | | | |
| | |PROBLEM |FORMA |TECHNIKA |ŚRODKI |WSKAŹNIKI |
|LP. |TEMAT |PLASTYCZNY |REALIZACJI |MATERIAŁY |DYDAKTYCZNE |UMIEJĘTNOŚCI |
| | | | | | |UCZNIA |
|1. |Wprowadzenie w |Ogólna charakterystyka |Pogadanka, analiza treści | |Materiał i narzędzia potrzebne w |Znajomość podstawowych zagadnień programowych z klasy |
| |problematykę zajęć |zagadnień programowych |podręcznika | |całorocznej pracy nauczyciela i |V. |
| | | | | |ucznia | |
|2. |„Moja szkoła” |Barwa jako środek wyrazu |Realizacja malarska szeroką|Farby plakatowe |Widokówki, albumy, fotografie |Znajomość palety barw, obyczajów, tradycji szkoły. |
| | |artystycznego. Opracowanie |gamą barw | | |Umiejętność wskazania w pracy malarskiej atmosfery i |
| | |tematu szeroką gamą barw. | | | |wyglądu. |
|3. |Rzeźba ogrodowa |Zależność formy |Przedstawienie przykładów |Gips szpachlowy |Albumy: „sztuka Świata”, „Sztuka |Uczeń rozumie pojęcia: |
| | |rzeźbiarskiej od charakteru |ilustrujących możliwości | |cenniejsza niż złoto” |-rzeźba |
| | |i możliwości tworzywa |rzeźbiarskie różnych | | |-płaskorzeźba |
| | | |materiałów. Modelowanie | | |-walor |
| | | |form przestrzennych | | |-realizm |
| | | | | | |-abstrakcja |
| | | | | | |potrafi wskazać materiał do modelowania form |
| | | | | | |przestrzennych |
|4. |Sztuka romańska |Sztuka sakralna, formy |Analizowanie cech | |Albumy: „sztuka Świata”, „Sztuka | znajomość okresleń dotyczących elementów architektury|
| |(architektura) |architektoniczne w oparciu o|architektury romańskiej. | |cenniejsza niż złoto” |sakralnej |
| | |bazylikę rzymską, plan |Wprowadzenie słownictwa | | | |
| | |budowli |fachowego. | | | |
|5. |Sztuka romańska |Malarstwo ścienne i |Obserwacja i analiza | |Albumy: „sztuka Świata”, „Sztuka |znajomość cech malarstwa I rzeźby romańskiej |
| |(malarstwo rzeźba) |miniaturowe |przykładów malarstwa i | |cenniejsza niż złoto” | |
| | |Rzeźba, związek z |rzeźby romańskiej | |U. Eco „In the name of rose” – | |
| | |architekturą | | |opis portalu | |
|6. |Tworzymy kościół romański|Projektowanie elementów |Praca w grupach: wykonanie |Ołówek, tektura, zszywki, |Przykład katedry w Tumie pod |Umiejetność posługiwania się przyborami do wykonania |
| | |przestrzennych z |form i ich łaczenie |klej |Łęczycą |form przestrzennych z tektury. |
| | |wykorzystaniem wiadomości o | | | |Znajomość cech architektury romańskiej |
| | |stylu romańskim | | | | |
|7. |Sztuka gotycka |- katedra gotycka (plan, |Obserwacja i analiza | |Albumy: „sztuka Świata”, „Sztuka |znajomość okresleń dotyczących elementów architektury |
| |- architektura |materiał budowlany) |przykładów architektury | |cenniejsza niż złoto” |gotyckiej |
| | |-miasto, zamki |gotyckiej | | | |
|8. |Sztuka gotycka |Charakterystyczne cechy |Obserwacja i analiza | |Albumy: „sztuka Świata”, „Sztuka |znajomość cech malarstwa I rzeźby gotyckiej |
| |(malarstwo rzeźba, |malarstwa. Stopniowe |przykładów malarstwa, | |cenniejsza niż złoto” | |
| |rzemiosło artystyczne) |uwalnianie się malarstwa od |rzeźby i rzemiosła. | | | |
| | |architektury i rzeźby. | | | | |
|9. |Witraż |Ilustrowanie treści realnych|Wykonanie projektu witrażu |Ciemny karton, kolorowa |Przykłady witraży z kościołów |Znajomość treści, cech i budowy witraży gotyckich |
| | |z wykorzystaniem wiadomości |z zastosowaniem kolorystyki|bibuła |gotyckich; „Sztuka Świata” | |
| | |o stylu gotyckim |i form związanych z | | | |
| | | |gotykiem | | | |
|10. | | | | | | |
| |Ciekawe miejsce wokół |Obserwacja i przedstawienie |Wprowadzenie zasad |Przybory kreślarskie |Bryły przestrzenne |Umiejętne posługiwanie się przyborami kreślarskimi. |
| |szkoły |perspektywicznych zmian |perspektywy zbieżnej | | |Znajomość pojęć: horyzont; perspektywa kulisowa, |
| | |kształtu koła, prostokąta i | | | |pasowa, rzędowa |
| | |brył przestrzennych | | | | |

|11 ...