Dodaj publikację
Autor
Anna Maciejewska
Data publikacji
2009-12-31
Średnia ocena
5,00
Pobrań
304

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera 25 zadań o tematyce zoologicznej wraz z kartą odpowiedzi i punktacją. Można ją wykorzystać przygotowując szkolny lub międzyszkolny konkurs przyrodniczy.
 Pobierz (doc, 723,0 KB)

Podgląd treści


Imię i nazwisko………………………………………….. Suma punktów ……..…….

Szkoła Podstawowa w ………….………………

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY

20../20..
|[pic] | |
| |,,Z Zoologią na Ty” |
| | |
| | |
| | |

Drogi Uczniu!

• Przed Tobą 25 zadań konkursowych i 60 punktów do zdobycia.
• Bardzo uważnie przeczytaj treść każdego z nich.
• Rozwiązując zadania, w których podane są cztery odpowiedzi pamiętaj ,że tylko jedna jest poprawna. Literę przy właściwej odpowiedzi otocz kółkiem. Jeżeli się pomylisz, błąd zaznacz x i otocz kółkiem poprawną odpowiedź.
• Przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi wpisując wcześniej wybraną literę.
• Odpowiedzi do pozostałych zadań wpisz w wyznaczonych miejscach.
• Dokładnie i czytelnie zapisuj rozwiązania i odpowiedzi.
• Test wypełnij długopisem lub piórem.
• Nie używaj korektora ani gumki.
• Zadania możesz rozwiązywać w dowolnej kolejności.
• Jeśli nie potrafisz wykonać zadania pomiń je, a następnie wróć do niego później.
• Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut.

POWODZENIA!

1. Ciało żaby składa się z :
A. głowy, szyi, tułowia B. głowy, tułowia, ogona C. głowy, tułowia D. głowotułowia

2. Błony płodowe występują u wszystkich wymienionych zwierząt z wyjątkiem:
A. jaszczurki B. traszki C. żółwia D. krokodyla

3. Okoń należy do ryb:
A. roślinożernych B. drapieżnych C. pasożytniczych D. padlinożernych

4. Rak ma następującą liczbę par odnóży krocznych
A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

5. Aparat kłująco – ssący występuje u:
A. wszy B. modliszki C. ważki D. karalucha

6. Pąkle należą do gromady:
A. ślimaków B. skorupiaków C. małży D. owadów

7. Ślimakiem skrzelodysznym jest:
A. zatoczek B. pomrów C. błotniarka D. żyworódka

8. Symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest:
A. kozica B. orzeł bielik C. głuszec D. ryś

9. Do gniazdowników zaliczamy:
A. papugi i gołębie B. dzięcioły i kaczki C. łabędzie i łyski D. gęsi i wróble

10. Gawiale żyją w :
A. Afryce B. Australii C. Ameryce D. Indiach

11. Nozdrza u ssaków są parzyste, jedyny wyjątek stanowią:
A. nietoperze B. wieloryby C. antylopy D. lisy

12. Występujące w erze mezozoicznej amonity należały do:
A. skorupiaków B. głowonogów C. ślimaków D. pajęczaków

13. Owadami o przeobrażeniu zupełnym są:
A. mucha i ważka B. chrabąszcz majowy i paź królowej
C. świerszcz i komar D. pasikonik i karaluch

14. Które bociany budują gniazda w lesie:
A. czarne B. białe C. białe i czarne D. żadne

15. Które z poniższych zwierząt żyjących w lesie jest stałocieplne:
A. żmija zygzakowata B. mrówka C. kleszcz D. borsuk

16. Który zestaw organizmów zawiera wyłączne bezkręgowce
A. jaszczurka zwinka, ślimak winniczek, rzekotka drzewna
B. mewa śmieszka, komar widliszek, pomrów wielki
C. świerzbowiec, chrabąszcz majowy, trzmiel
D ...