Dodaj publikację
Autor
Maria Brey
Data publikacji
2010-06-01
Średnia ocena
5,00
Pobrań
534

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt zawiera kompleksowy harmonogram działań zwiększających świadomość uczniów i ich rodziców na problem nawyków żywienia i aktywności ruchowej na promowanie prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży.
 Pobierz (pdf, 181,7 KB)

Podgląd treści

Maria Brey
Szkoła Podstawowa
w Zalesiu Małym

PROJEKT EDUKACYJNY „BĄDŹMY ZDROWI – WIEMY WIĘC DZIAŁAMY”


Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym współorganizowany przez Główny
Inspektorat Sanitarny wg projektu PL 0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” na terenie

powiatu krotoszyńskiego”Cel główny:

Zwiększenie świadomości uczniów i ich rodziców odnośnie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na nasze zdrowie.

Cele szczegółowe:

1. Pogłębienie wiedzy uczniów i środowiska lokalnego na temat prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety.
2. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie człowieka.
3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów
spożywczych.
4. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności u uczniów.

Adresaci:

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym

Termin realizacji:


rok szkolny 2009/20010 (październik 2009 – maj 2010r.)
rok szkolny 2010/2011 (wrzesień 2010- marzec 2011)

Co i kiedy zrobimy w ramach projektu:


1.Zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli z projektem „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”

2. Ankieta na temat nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej uczniów(klasy 5- 6) – luty 2009r.
Opracowanie na podstawie wyników ankiety planszy, wykresów przedstawiający stan obecny i propozycje zmian.
Wyniki zostaną opublikowane w gazetce szkolnej.

3. „Oceń swoją wydolność i sprawność fizyczną”- przeprowadzenie w klasach 3 i 6 testów wydolności i sprawności
fizycznej- Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchowy oraz test Coopera.

4. Współpraca z pielęgniarką szkolną p.Krystyną Lekorz i lekarzem rodzinnym p.Jarosławem Koniecznym ZOZ
Kobylin
Pomiar wzrostu, masy ciała, (określenie wskaźnika BMI dla ucznia,) badanie postawy ciała, badanie wzroku.Bilans 6
latków, 10 latków oraz 15 latków.
Przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców.

5. Gazetki tematyczne:

Odbędą się dwa międzyklasowe konkursy na gazetkę ścienną:

• „ Wiem, co jem.”
( rozstrzygnięcie konkursu w ostatnim tygodniu listopada 2009/2010)

Gazetka ma zawierać informacje na temat prawidłowego żywienia, zbilansowanej diety, wskazywać sposób
odczytywania informacji na opakowaniach produktów spożywczych, tzw. GDA, zdrowy jadłospis, zachęcanie do
jedzenia drugiego śniadania.• „ Ruch warunkiem zdrowia”
( rozstrzygnięcie konkursu w ostatnim tygodniu listopada 2010/2011)

Gazetka ma zawierać informacje na temat wpływu ruchu na nasze zdrowie, zestawy ćwiczeń dla różnych partii ciała,
wskazanie interesujących dyscyplin sportowych, zachęcanie do uprawiania sportu.


Przy ocenie gazetek jury będzie zwracać uwagę na ilość przekazanych informacji, a także na pomysłowość uczniów,
estetykę wykonanych gazetek.

6. „ Z nauką po zdrowie” – realizowanie treści projektu podczas różnych lekcji:

● Przedmiot/Treści projektu

rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011

rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011

rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011

rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011

rok ...