Dodaj publikację
Autor
Angelika Opyd- Homoncik
Data publikacji
2013-06-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
156

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Autorski program do koła plastycznego.
 Pobierz (doc, 30,0 KB)

Podgląd treści


AUTORSKI PROGRAM DO ZAJĘĆ KOŁA PLASTYCZNEGO W GIMNAZJUM.

OPRACOWAŁA: ANGELIKA OPYD- HOMONCIK (NAUCZYCIEL PLASTYKI
W GIMNAZJUM NR 17 W KRAKOWIE)

NAZWA PROGRAMU: „ TWÓRCZO I DO CELU”

WSTĘP:
Działalność twórcza umożliwia ujawnienie świata wewnętrznych emocji i myśli ucznia oraz tego jakie jest jego postrzeganie rzeczywistości. Sztuka daje możliwość wyzwolenia w człowieku tego, co ukryte, niedostępne. Młodzi ludzie poprzez akt tworzenia dają upust własnym emocjom, które często nierozładowane we właściwy sposób stają się źródłem problemów.
Kultura artystyczna niesie ze sobą system wartości bardzo potrzebny do ogólnego rozwoju osobowości młodzieży. Uczniowie poprzez kontakt ze sztuką mają możliwość rozwijania swoich umiejętności manualnych, wrażliwości, ekspresji twórczej, poczucia estetyki oraz są lepiej przygotowani do odbioru sztuki współczesnej. Dzięki działalności artystycznej doświadczają radości tworzenia, wyrażają siebie oraz budują wiarę we własne możliwości. Próby samodzielnego tworzenia na etapie kryzysu twórczego, a mamy z nim do czynienia w tym wieku, często kończą się niezadowoleniem z uzyskanych efektów pracy. Potencjał młodych ludzi jest olbrzymi, warto więc stworzyć im dogodne warunki do tworzenia, ukierunkować, zainspirować, czasem podpowiedzieć. Różnorodność w kwestii tematów i technik plastycznych ma na celu pozwolić każdemu uczestnikowi zajęć odnaleźć coś dla siebie i poczuć satysfakcję z tworzenia własnych dzieł.
Program obejmuje treści realizowane w ramach koła plastycznego. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

CELE GŁÓWNE
motywowanie uczniów do działań artystycznych
kształtowanie osobowości poprzez aktywną działalność plastyczną
wszechstronny rozwój młodzieży poprzez działalność plastyczną
uwrażliwianie na sztukę
pobudzanie i rozwijanie umiejętności plastycznych
kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenia radości tworzenia
wykształcenie wrażliwości estetycznej
rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej

CELE SZCZEGÓŁOWE:
rozwój możliwości twórczych w wyniku różnorodnych działań plastycznych i szerokiej gamie stosowanych technik
rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej
rozwijanie kreatywnego myślenia, zdolności manualnych i percepcyjnych
umożliwienie wyrażania siebie poprzez ekspresję plastyczną
kształtowanie twórczego podejścia do zadań i umiejętności radzenia sobie z trudnościami, rozwijanie wiary we własne możliwości
wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów
poznanie różnorodnych technik plastycznych, umiejętność łączenia ich w swojej pracy
umożliwienie uczniom kontaktów ze sztuką na żywo (galerie, muzea, wystawy)
prezentacja prac uczniów dla szerszej grupy odbiorców (udział w konkursach, przeglądach twórczości, organizacja wystaw)

PROGRAM ZAKŁADA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH TREŚCI :
malowanie farbami kryjącymi (olejne, akryle, tempery, gwasze, emulsja) i laserunkowymi (akwarele )
sgraffito
malowanie na szkle farbami witrażowymi, pastą do zębów
malowanie techniką „mokre na mokrym”, malowanie bibułą
malowanie palcami i techniką drippingu
szkic ołówkowy, rysunek węglem, sepią, sangwiną, pastelami olejnymi, suchymi, kredkami
grafika, frotaż
wydzieranki, wycinanki serwetkowe i z kolorowych papierów ...