Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Mikulska
Data publikacji
2014-03-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
75

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY to zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność pisania; pisanie na temat i zgodnie z celem, przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych, redagowanie różnych form wypowiedzi. Kalendarz składa się z pięciu części dostępnych na portalu www.45minut.pl
 Pobierz (docx, 436,5 KB)

Podgląd treści

KALENDARZ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJACYCH

DO SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO SZÓSTOKLASISTY

CZĘŚĆ 3.

GRUDZIEŃ

I TYDZIEŃ

PRZESTRZEGAM NORM

ORTOGRAFICZNYCH I INTERPUNKCYJNYCH

Ćwiczenie 1.

Wysłuchaj uważnie tekstu dyktanda czytanego przez nauczyciela. Zwróć uwagę na intonację, ton głosu nauczyciela oraz pauzy podczas dyktowania, które sugerować mogą postawienie odpowiedniego znaku interpunkcyjnego. W razie potrzeby poproś nauczyciela o powtórzenie danego fragmentu. Następnie przepisz poprawną formę dyktanda ponownie do zeszytu oraz zlicz ilość ewentualnych błędów ortograficznych. Powodzenia!

……………………………………………………………………………błędy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypisz reguły ortograficzne, które powinnaś powtórzyć. Skorzystaj ze słownika ortograficznego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................/wypełniasz po ewaluacji działań własnych/

II TYDZIEŃ

Przeczytaj uważnie wiersz

Leopold Staff

KWIECIEŃ

Po niebie pędzi chmur konnica

I mruczą dzikie zwierzęta.

Drzew nagie szczyty gnie wichrzyca1

I zmiata kurz jak na święta.

Kwietniowa burza niecierpliwa

Spieszy krokami wielkiemi

I w pochód cały świat porywa,

Deszcz bębni marsza na ziemi.

Wszystko doboszem2

się zachwyca,

Śmieją się zmokłe dziewczęta

Po niebie pędzi chmur konnica

I mruczą dzikie zwierzęta.

Leopold Staff, Kwiecień, [w:] tenże, Szum drzew: wybór wierszy, Warszawa 1961.

1 Wichrzyca – silny, gwałtowny wiatr.

2 Dobosz – członek orkiestry grający na bębnie.

Ćwiczenie 2.

Wybierz zdjęcie, które może być ilustracją wiersza. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do utworu Leopolda Staffa

B.

Wybieram zdjęcie

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

III TYDZIEŃ

Ćwiczenie 3.

Jest lato. Chcesz wysłać kartkę pocztową do bliskiej Ci osoby, by przekazać gdzie i jak spędzasz wakacje.

Napisz tę kartkę i poprawnie ją zaadresuj.

Uwaga:

Imiona, nazwiska i adres mogą być zmyślone.

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

IV TYDZIEŃ

EWALUACJA DZIAŁAŃ WŁASNYCH

Dokonuję własnej oceny…

Ćwiczenie 1.

Wzór:

Był sobie raz chłopiec niegrzeczny, który się uczyć nie chciał, ponadto odznaczał się umysłowym lenistwem i żołądkową przedsiębiorczością. Ile razy na obiad się spóźnił, nowe przedstawiał usprawiedliwienie. Stwórca, zdenerwowany tak niewłaściwym postępowaniem, uczynił cud, mocą którego wszystkie życzenia owego chłopca się spełniły. Z powodu epidemii trądu wszystkie szkoły zamknięto. Potop nastąpił i cała ziemia zalana obróciła się w jeden basen kąpielowy. A że w wodzie pływało dużo produktów żywnościowych, mógł chłopiec zażerać się nieustannie. Jakże jednak marzył teraz o tym, aby osuszyć się, pójść do szkoły i nie jeść już węgorzy, pstrągów, mokrego chleba oraz jajek albatrosów. Lecz Bóg nierychliwy trzymał go w tych trudnych warunkach przez lat dziewięćdziesiąt. Dopiero starcem będąc, silnie pokręconym od reumatyzmu, podpierając się siwą brodą, chłopiec wylazł na brzeg, na którym ujrzał grób dla siebie przyszykowany.

Źródło:

Stanisław Lem, Dyktanda czyli… w jaki sposób Staszek wówczas Michasia – dziś Michała – uczył pisać bez błędów, Przedsięwzięcie Galicja Kraków 2001, przy współpracy F.U.H. Arkadiusz Wingert

Schemat oceny

Lp ...