Dodaj publikację
Autor
Szymon Tomczak
Data publikacji
2015-04-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
168

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć zrealizowanych w klasie IV w ramach zajęć z wychowawcą.
 Pobierz (doc, 42,5 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ

Czas trwania lekcji: 45 minut

Temat lekcji: Uzależnienie – czym jest i do czego prowadzi?

Cele lekcji:
▪ Uczniowie potrafią wyjaśnić pojęcie uzależnienia i wymienić środki uzależniające
▪ Uczniowie znają mechanizm wpadania w uzależnienie
▪ Uczniowie potrafią określić wpływ używek na organizm człowieka
▪ Uczniowie przećwiczą pracę w parach oraz w grupach

Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna, duża kartka papieru z napisem, karteczki samoprzylepne, kartki z historiami uzależnień (załącznik), animacja o mechanizmie uzależnienia, kartki A4, filmy o szkodliwości używek

Formy pracy: z całą klasą, w parach, w grupach
Metody pracy: podające, eksponujące, problemowe

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne.
2. Wstęp:
Nauczyciel prezentuje trzy zdjęcia i prosi uczniów o nadanie wspólnej nazwy przedstawionym produktom. Następnie określa treść i cele zajęć.
3. Część główna:
a. Nauczyciel przyczepia do tablicy dużą kartkę z napisem ,,Uzależnienie”. Uczniowie, pracując w parach, wypisują skojarzenia z tym hasłem na karteczkach samoprzylepnych. Nauczyciel zbiera skojarzenia i przykleja je na kartkę. Następnie uczniowie próbują zdefiniować uzależnienie.
b. Nauczyciel rozdaje kartki z historiami o uzależnieniach. Uczniowie czytają i dyskutują treść w parach. Nauczyciel prosi o podanie źródeł problemów bohaterów. Następnie podkreśla, że nawet słodycze i media mogą stanowić nałogi.
c. Uczniowie oglądają animację przedstawiającą mechanizm uzależnienia. Potem nauczyciel omawia kolejne etapy wpadania w nałóg.
d. Uczniowie, pracując w grupach, dyskutują na temat przyczyn sięgania po używki przez młodych ludzi. Następnie przedstawiają swoje pomysły. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów, a potem prezentuje materiały o negatywnym wpływie papierosów i alkoholu.
4. Podsumowanie:
Uczniowie podsumowują zajęcia odpowiadając na pytania nauczyciela.

Załącznik nr 1

Historia I
Pewna studentka z Warszawy bardzo lubiła słodycze. W trakcie nauki chętnie zjadała batoniki i cukierki czekoladowe. Po egzaminach z przyjemnością kupowała sobie czekoladki.
Jej rodzina wkrótce zauważyła, że specjalnie wychodzi do sklepu po batoniki i czekoladki, a bez zjedzenia słodyczy robi się bardzo nerwowa i często niemiła. Zaczęła mieć też kłopoty z żołądkiem.

Historia II
Ciocia Zosia z Poznania lubiła zapraszać swoje koleżanki na popołudniową pogawędkę raz w tygodniu. Najczęściej rozmawiały one przy kawie w salonie. Były to bardzo miłe chwile, pełne uśmiechu, życzliwości i radości.
Chcąc przywołać w myślach te chwile, ciocia Zosia codziennie sama siadała z filiżanką kawy. Początkowo w południe, potem również rano i wieczorem. Kawa stała się jej głównym napojem, początkowo tylko poprawiającym samopoczucie, ale później także niezbędnym. Niestety lekarze zabronili cioci Zosi picia kawy, gdyż zaczęła mieć poważne problemy z ciśnieniem krwi.

Historia III
Tata Jarka codziennie wracał z pracy bardzo zmęczony. Najchętniej odpoczywał w fotelu ...