Dodaj publikację
Autor
Monika Radoń
Data publikacji
2016-05-27
Średnia ocena
1,00
Pobrań
104

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program profilaktyczny - uzależnienia – nasz wróg. Założeniem programu jest uświadomienie uczniów o szkodliwych skutkach uzależnień oraz o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 Pobierz (doc, 27,0 KB)

Komentarze

aronkag, 2019-09-30, ocena:

Jedna strona, to co w podglądzie, chyba nie o to chodziło

Podgląd treści

Program profilaktyczny
uzależnienia – nasz wróg

Program profilaktyczny obejmuje uczniów szkoły podstawowej. Założeniem programu jest uświadomienie uczniów o szkodliwych skutkach uzależnień oraz o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Program propaguje zdrowy styl życia i profilaktykę zapobiegawczą. Realizowany będzie na zajęciach z wychowawcą w klasach IV-VI.
Cele programu jest:
• wyrobienie nawyku troski i poszanowania zdrowia własnego i innych,
• uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości zażywania narkotyków (spożywania alkoholu i palenia papierosów) oraz o ich negatywnym wpływie na organizm człowieka,
• wyrobienie nawyku u uczniów o reagowaniu w odpowiedni sposób na obecność narkotyków w ich środowisku,
Sposoby osiągania celów:
• podejmowanie środków zaradczych mających na celu zredukowanie negatywnych skutków, wynikających z zażywania narkotyków, dotyczących również przejawów wandalizmu oraz agresji jaka może wystąpić w wyniku zażywania narkotyków,
• powadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu wyrobienie odpowiednich, pożądanych postaw wobec uzależnień,
• organizowanie pogadanek, warsztatów mających na celu stworzenie motywacji do zmiany zachowań przez uświadomienie uczniom, że można wpływać na emocje,
• współpraca z rodzicami.
Tematyka zajęć:
• Co to jest uzależnienie?
• Co jest ważne w życiu?
• Akceptacja mimo wszystko.
• Jak poprawić sobie samopoczucie?
• Umiem mówić nie! Postawa asertywna.
• Narkotyki a uczucia.
• Zdrowy styl życia a uzależnienia.