Dodaj publikację
Autor
Teresa Wojciechowska
Data publikacji
2018-04-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć w internacie dla dzieci niesłyszących "Włączamy się w akcję Sprzątania Świata".
 Pobierz (pdf, 42,0 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć na 45 min.

Scenariusz zajęć
w internacie dla dzieci niesłyszących
"Włączamy się w akcję Sprzątania Świata"

Temat. Nasza Ziemia musi być czysta

Termin: 19.04.2018 r.

Miejsce: Ośrodek dla Dzieci Niesłyszących i okolice.

Cele ogólne:
* utrwalanie wiadomości na temat odpadów i ich segregacji,
* wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska,
* kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:

Wychowankowie internatu :
* potrafią prawidłowo segregować śmiecie,
* umieją integrować się ze społecznością internatu,
* potrafią współdziałać w zespole,
* przyswajają podstawowe zasady ochrony przyrody.

Metody pracy:
* pogadanka,
* praktycznego działania,
* zabawa,
* słowna, wspomagana językiem migowym,
* odczytywanie mowy z ust.

Formy pracy:
zespołowa,
grupowa.

Środki dydaktyczne:
* gazetka na temat ekologii i ekosystemów,
* worki na śmieci,
* rękawice,
* narzędzia ogrodnicze (grabie, szpadle, taczki).
* akcesoria do grilla,
* kiełbasa do grillowania, bułki, surówka, napoje,
* nagłośnienie (sprzęt, nagrania muzyki),
* linia do przeciągania,
* piłki, woreczki, koła.

Przebieg imprezy:

1. Wszystkie grupy zbierają się na holu przed wyjściem bocznym z Ośrodka.

2. Osoba prowadząca przedstawia gazetkę na temat ochrony środowiska i
akcji "Sprzątanie świata". (dzień wcześniej wywieszona, by wychowankowie
mogli się zapoznać z jej treścią)
3. Czytanie wiersza ze zrozumieniem pt. "Mądra sowa i ekologia"
- wyjaśnianie niezrozumiałych słów,

4. Rozmowa kierowana na temat ekologii, ochrony środowiska, sprzątania
i segregowania śmieci.
5. Część związana ze sprzątaniem:
- przedstawienie rewirów sprzątania posesji Ośrodka oraz terenów poza
Ośrodkiem a także wyznaczenie czasu sprzątania,
- przekazanie zasad sprzątania oraz segregacji śmieci w worki,
- rozdanie worków, rękawic, narzędzi ogrodniczych dla poszczególnych grup
wychowawczych,
- przekazanie informacji na temat miejsca składowania worków z zebranymi
śmieciami, wyjście do pracy do swoich rewirów.

6. Część rekreacyjne:
- zabawy na placu zabaw:
* przeciąganie liny,
* układanie puzzli,
* konkurs dot. segregacji śmieci i kolorów pojemników na śmieci.
- grillowanie kiełbasek (połączone z kolacją).

7. Zakończenie imprezy
- omówienie akcji Sprzątanie Świata ,
- wyłonienie grupy, która najrzetelniej wykonywała swoje zadania,
- rozdanie dyplomów.

Organizatorzy:
Monika Dreger
Teresa Rutkowska - Wojciechowska
Aleksandra Szczyglińska

Załącznik Nr 1
do scenariusza imprezy "Sprzątanie świata"

Mądra sowa i ekologia

Sowa zebranie zwołała,
wszyscy w lesie co mieszkają,
koniecznie przybyć musieli,
ekosystem obnażają.

Czy wy wiecie moi mili,
tak zaczęła mądra sowa,
co to znaczy ekosystem
i czy trzeba go szanować?

To są drzewa, krzaki, lasy,
morza, rzeki i jeziora,
ryby, ptaki i zwierzaki

to co żyje dookoła.

Mamy ekosystem leśny,
morski, czyli wody słonej,
rzeczny, jezior, parku, dżungli,
wydm i ziemi zabagnionej.

Nauka o środowisku
i wzajemnych powiązaniach,
ekologią się nazywa,
każdemu musi być znana.

Wszystkim należy przemawiać,
do rozsądku i rozumu,
aby szanowali Ziemię.
Ona dla nas ...