Dodaj publikację
Autor
Marta Górna
Data publikacji
2018-05-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
40

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Edukacyjny projekt ekologiczny o charakterze ciągłym, z zaplanowanymi działaniami do realizacji na każdy miesiąc roku szkolnego.
 Pobierz (doc, 120,5 KB)

Podgląd treści


Załącznik 6

SZKOLNY PROJEKT EKOLOGICZNY - „EKODWÓJKA”

Cele ogólne projektu:

podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów

propagowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży szkolnej oraz w społeczności lokalnej

Cele szczegółowe projektu:

rozpowszechnianie proekologicznych nawyków i zachowań wśród społeczności szkolnej

kształtowanie postaw proekologicznych w szkole, w domu, w środowisku lokalnym

ograniczenie negatywnego wpływu społeczności szkolnej na środowisko: segregacja odpadów, ograniczenie zużycia wody

promocja zasad zrównoważonego rozwoju

rekultywacja wybranego obszaru

poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej

podejmowanie różnorodnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu

Sposób realizacji projektu:

utworzenie pracowni ekologicznej „Ekodwójka”

propagowanie działań ekologicznych na terenie szkoły: segregacja odpadów, naklejki/plakaty nawołujące do oszczędzania energii i wody, promocja ekologicznych opakowań

prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej w ramach lekcji przyrody, geografii i biologii oraz w ramach zajęć z wychowawcą

wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych tematycznie związanych z ekologią – analiza map, dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń itp.

organizowanie wycieczek do oczyszczalni ścieków oraz do sortowni odpadów,

wyjazdy z młodzieżą na warsztaty ekologiczne

organizowanie konkursów ekologicznych (miejskie i regionalne konkursy: „Akcja – Rekultywacja!, Akcja – Reanimacja!)

udział w akcjach ekologicznych: zbiórka baterii, zbiórka zużytych telefonów, obchody Dnia Ziemi, udział w akcji „Godzina dla Ziemi” oraz w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu, akcja „Sprzątanie Świata”, zimowe dokarmianie ptaków

nawiązanie współpracy z PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

prowadzenia bloga z elementami vloga (video-bloga) o tematyce ekologicznej, w celu propagowania działań proekologicznych w środowisku lokalnym https://ekodwojka.blogspot.com/

propagowanie działań proekologicznych dzięki mediom społecznościowym oraz na stronie internetowej szkoły

współpraca z okolicznymi szkołami i przedszkolami: przeprowadzenie przez uczniów warsztatów ekologicznych dla przedszkolaków oraz pierwszoklasistów z okolicznych przedszkoli i szkół

współpraca z MDK (Młodzieżowy Dom Kultury) w zakresie działalności koła ekologicznego,

organizacja rodzinnych warsztatów ekologicznych

pedagogizacja rodziców na zebraniach szkolnych

Termin realizacji projektu:

Projekt ma charakter ciągły. Pełny harmonogram będzie realizowany od września 2017r.

Miejsce realizacji projektu:

Pracownia ekologiczna „Ekodwójka”

Planowane wykorzystanie ekopracowni:

W ekopracowni zajęcia będą odbywały wszystkie oddziały szkoły (łącznie ponad 200 uczniów). Pracownia „Ekodwójka” służyła będzie:

realizacji zajęć programowych z geografii (zakres podstawowy i rozszerzony) i przyrody

realizacji działań przewidzianych w projekcie edukacyjnym „Ekodwójka”

realizacji zajęć dodatkowych dla maturzystów, uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne

Planowane obłożenie ekopracowni:

około 30h tygodniowo

Uczestnicy projektu:

projekt skierowany jest do wszystkich uczniów II LO w Mysłowicach (ponad 200 uczniów)

Uczestnikami projektu będą ponadto:

uczniowie I klas szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych (ok 50 dzieci z pobliskiego przedszkola oraz szkoły podstawowej),

rodzice uczniów (warsztaty rodzinne - ok 30 osób, pedagogizacja rodziców – ok 150 osób)

Harmonogram ...