Dodaj publikację
Autor
Magdalena Brajtling
Data publikacji
2018-05-21
Średnia ocena
1,00
Pobrań
148

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji wychowawczej.
 Pobierz (pdf, 153,2 KB)

Komentarze

Sprawdziany1268, 2018-05-28, ocena:

Nie podoba mi się ten artykuł.

Podgląd treści

DZIEŃ BEZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO - EKSPERYMENT WYCHOWAWCZY

scenariusz godziny wychowawczej
SZKOŁA: VII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

RODZAJ ZAJĘĆ: godzina wychowawcza

NAUCZYCIEL: Magdalena Brajtling

TEMAT: DZIEŃ BEZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO – EKSPERYMENT WYCHOWAWCZY

WPROWADZENIE

Pomysł przeprowadzenia eksperymentu wychowawczego pt.: DZIEŃ BEZ TELEFONU
KOMÓRKOWEGO narodził się po konferencji zorganizowanej przez fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG,
poprowadzonej przez dr Macieja Dębskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie dotyczyło
szeroko rozumianego FONOHOLIZMU wśród dzieci i młodzieży. Badania na temat zaburzeń
w korzystaniu z Internetu oraz telefonów komórkowych. prowadzone przez fundację na
terenie całego kraju wykazują, że 10-15% młodych osób zdradza wyraźne symptomy
nadmiernego korzystania z sieci i telefonów komórkowych. Należą do nich m.in.:

• przeżywanie negatywnych stanów psychicznych w sytuacjach niemożności korzystania

z telefonu komórkowego,

• zaniedbywanie swoich dotychczasowych obowiązków
• nierozstawanie się z własnym telefonem.

Eksperyment został poprzedzony lekcją wychowawczą na temat zagrożeń, jakie niesie ze
sobą nadmierne korzystanie z urządzeń cyfrowych. Każdy uczeń mógł również stwierdzić, czy
ma problem z kontrolowaniem częstotliwości korzystania z w/w urządzeń oraz czy
fonoholizm go dotyczy. Podczas lekcji wykorzystane zostały materiały dydaktyczne fundacji
DBAM O MÓJ Z@SIĘG, dostępne na stronie www.dbamomojzasieg.com (zakładka biblioteka)

CELE:

• Propagowanie odpowiedzialnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu

codziennym

• Ocena, czy u uczniów występują symptomy nadmiernego korzystania z sieci i

telefonów komórkowych

• Rozwój krytycznego myślenia

FORMY PRACY:

• praca z klasą
• ankieta
• dyskusja

POMOCE DYDAKTYCZNE

• pudełko na telefony
• kartka papieru i długopis
• ankieta

PRZEBIEG ZAJĘĆ

CZĘŚĆ I EKSPERYMENTU godziny poranne

1. Powitanie uczniów,

2. Wprowadzenie do zajęć:

• Prezentacja tematu
• Oddanie nauczycielowi telefonów komórkowych na ustaloną ilość czasu

CZĘŚĆ II EKSPERYMENTU godziny popołudniowe

1. Nauczyciel proponuje uczniom rozwiązanie krótkiej ankiety złożonej z 5 pytań
otwartych. Nauczyciel po kolei odczytuje pytania, a uczniowie zapisują swoje
odpowiedzi na kartkach. Uczniowie udzielają odpowiedzi anonimowo.

ANKIETA

✓ Czy podczas trwania eksperymentu brakowało Ci telefonu?

✓ Jak się czułaś/czułeś bez telefonu?

✓ Czy miałaś/miałeś więcej czasu wolnego?

✓ Jak wyglądały twoje kontakty z innymi?

✓ Czy brak telefonu wpłynął na twoje skupienie podczas lekcji?

2. Nauczyciel zbiera odpowiedzi uczniów i przygotowuje wyniki na następne spotkanie
z uczniami. Po zaprezentowaniu wyników uczniowie podsumowują eksperyment i
wyciągają wnioski. Oceniają, czy w ich klasie występują symptomy nadmiernego
korzystania z telefonów komórkowych.

3. Wyniki eksperymentu warto również omówić podczas spotkania z rodzicami.