Dodaj publikację
Autor
Magdalena Szymczyk
Data publikacji
2018-06-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
33

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Projekt planu rozwoju zawodowego opracowany na okres stażu poprzedzający ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (doc, 82,5 KB)

Podgląd treści

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
OPRACOWANY NA OKRES STAŻU POPRZEDZAJĄCY
UBIEGANIE SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Szymczyk

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w Pilicy. Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1

Zajmowane stanowisko: nauczyciel plastyki

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015

Termin zakończenia stażu: 31.05.2018

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1

|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Termin |
|1. |Zaplanowanie ścieżki awansu |Analiza prawa oświatowego, rozporządzeń oraz ustaw związanych z awansem zawodowym nauczyciela, |wrzesień 2015, nowelizacja w czasie całego |
| | |opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły, |stażu, |
| | |złożenie wniosku wraz z planem rozwoju o rozpoczęcie stażu, realizacja planu, |wrzesień 2015, |
| | |opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, |cały okres trwania stażu, |
| | |złożenie sprawozdania, złożenie odpowiedniej dokumentacji o postępowanie kwalifikacyjne. | |
| | | |maj 2018, |
| | | |po zakończeniu stażu. |
|2. |Poszerzanie wiedzy i umiejętności |aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły |cały okres trwania stażu, |
| | |(udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach metodycznych, współpraca z doradcami | |
| | |metodycznymi ds. sztuki oraz wydawnictwem Nowa Era, | |
| | |samokształcenie – studiowanie literatury mojego przedmiotu, | |
| | |wymiana doświadczeń, poglądów, pomysłów metodycznych dydaktycznych czy wychowawczych poprzez dyskusję z | |
| | |innymi nauczycielami, | |
| | |nadzorowanie i udział w pracach Zespołu Przedmiotów Artystyczno-Technicznych. | |
|3. |Wdrażanie działań poszerzających jakość pracy szkoły |Praca metodami aktywnymi na zajęciach lekcyjnych, przeprowadzenie projektu w klasach I gimnazjum |II semestr, rok szkolny 2015/2016 |
| | |„Zabytki architektury na terenie gminy Pilica”, | |
| | |Wdrażanie wniosków z analizy egzaminów próbnych na lekcjach plastyki oraz innych wniosków podjętych | |
| | |przez radę pedagogiczną. | |
|4. |Praca z uczniem zdolnym |Prowadzenie „Koła Młodych Artystów”, zachęcanie i przygotowywanie uczniów do konkursów plastycznych na|cały okres trwania stażu, |
| | |różnych etapach, | |
| | |zorganizowanie konkurs na kartkę bożonarodzeniową w porozumieniu z nauczycielami zajęć technicznych i | |
| | |komputerowych. |listopad-grudzień 2015 |
|5. |Podejmowanie akcji na rzecz zdobycia funduszy na nagrody |Zorganizowanie aukcji własnoręcznych ozdób bożonarodzeniowych, |Grudzień 2015, 2016 |
| |w organizowanych przeze mnie konkursach |Zorganizowanie aukcji innych wyrobów rękodzielniczych uczniów i nauczycieli, |W miarę potrzeb w trakcie trwania stażu |
|6. |Kultywowanie tradycji szkolnych |Pomoc w organizowaniu i dekoracji imprez szkolnych takich jak: |cały okres trwania stażu, |
| | |Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, WOŚP, Piknik | |
| | |Rodzinny i wielu innych imprez wynikających z pracy szkoły. | |
|7. |Dbanie o wystrój szkoły a w ...