Dodaj publikację
Autor
Edyta Bakuła
Data publikacji
2018-11-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
47

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Wyżyny polskie w oparciu o e-podręcznik.
 Pobierz (docx, 279,7 KB)

Podgląd treści

Wyżyny polskie – karta praca w oparciu o e- podręcznik (https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140167/v/33/t/student-canon/m/iE24e0wD74 )

W Polsce wyróżniamy trzy duże wyżyny:

Wyżynę Śląsko-Krakowską - Wyżynę Śląsko-Krakowską dzielimy na Wyżynę Śląską i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską.

Wyżynę Małopolską - Częścią Wyżyny Małopolskiej są Góry Świętokrzyskie.

Wyżynę Lubelską.

Po obejrzeniu prezentacji oraz przeczytaniu informacji z podręcznika uzupełnij informacje na temat polskich wyżyn

………………………………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………

Podsumowanie - uzupełnij

Wyżyny Polskie tworzą równoleżnikowy pas na południowym wschodzie naszego kraju, na południe od ………………………………………………………………..

Jest to obszar wznoszący się od 200 do 600 m n.p.m. Najwyższy punkt to leżąca w Górach Świętokrzyskich ……………………. o wysokości 612 m n.p.m.

Zwyczajowo pas Wyżyn Polskich dzielony jest na 4 krainy geograficzne – Wyżynę ………………., Wyżynę (Jurę) ……………………………………………., Wyżynę …………………z Górami Świętokrzyskimi oraz Wyżynę ……………………… z Roztoczem.

Góry Świętokrzyskie zostały wypiętrzone w paleozoiku, w orogenezie kaledońskiej i hercyńskiej. Potem przez miliony lat były zrównywane przez procesy denudacyjne, ale jako że są zbudowane głównie z twardych kwarcytów, to nadal pozostają najwyższą częścią pasa wyżyn. Na stokach Gór Świętokrzyskich występują rumowiska kwarcytowe zwane ……………………………., które są wynikiem mechanicznego wietrzenia skał.

W budowie geologicznej Wyżyny Śląskiej wyróżniają się karbońskie pokłady………………………, które są przykryte mezozoicznymi osadami morskimi (wapienie, dolomity) oraz kenozoicznymi osadami wodnolodowcowymi i eolicznymi (piaski).

Jura Krakowsko-Częstochowska zbudowana jest ze skał ……………………………., które łatwo rozpuszczane są przez wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. W ten sposób powstaje krasowa rzeźba terenu z charakterystycznymi formami skalnymi.

Wyżyna Lubelska w dużej części pokryta jest …………………..., w których wody płynące wyżłobiły wąwozy.

Na lessach, które poza Lubelszczyzną występują też na południu Niziny Małopolskiej, wytworzyły się urodzajne gleby –……………………….. Dobrymi glebami na ogół są również rędziny powstające na skałach wapiennych.

Najcenniejszym obszarem roślinnym Wyżyn Polskich jest …………………………………….w Górach Świętokrzyskich, która zalicza się do lasów pierwotnych.

Opracowała

Edyta Bakuła