Dodaj publikację
Autor
Ewa Pustuł
Data publikacji
2019-01-17
Średnia ocena
5,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Odkrywamy tajemnice naszego otoczenia.
 Pobierz (docx, 56,3 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć z przyrody dla klasy IV

Temat: Odkrywamy tajemnice naszego otoczenia.

Cel ogólny: utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie”.

Cele szczegółowe:

Wiadomości – uczeń potrafi:

nazwać podstawowe typy środowisk wodnych i lądowych,

podać czynniki warunkujące życie na lądzie i w wodzie,

wymienić pospolite gatunki roślin i zwierząt występujących na polu, na łące, w lesie, w parku i w środowisku wodnym,

podać środowisko życia danego organizmu.

Umiejętności – uczeń potrafi:

scharakteryzować wybrane środowisko: wodę, las, pole, łąkę, park,

rozpoznać typy środowisk występujących w jego otoczeniu,

rozpoznać na podstawie ilustracji pospolite gatunki roślin i zwierząt zamieszkujących różne typy środowiska,

zbudować prosty łańcuch pokarmowy,

dostrzec zależności pokarmowe w różnych środowiskach,

wyróżnić w łańcuchu pokarmowym: producentów, konsumentów roślinożernych i mięsożernych, reducentów,

określić piętra roślinne w lesie i występujące tam organizmy.

Postawy – uczeń:

dąży do dokładnego wykonania zadania,

czuje się odpowiedzialny za efekty pracy w grupie,

wykorzystuje wiedzę w praktyce,

rozwija własne zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne.

Metody nauczania:

- inscenizacja,

- praca z kartą pracy,

gra dydaktyczna.

Forma pracy: indywidualna i grupowa.

Typ lekcji: powtórzeniowa

Środki dydaktycze:

karta pracy,

- koperty z rozsypanką wyrazową,

ilustracje roślin i zwierząt,

okazy zasuszonych zbóż.

Przebieg zajęć:

I. Faza wprowadzająca.

Czynności organizacyjno - porządkowe.

Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

Podział klasy na 5 grup. Określenie zasad gry (załącznik nr 1).

II. Faza realizacyjna.

Przydział zadań.

Zadanie 1.

Inscenizacja środowiska: woda, las, łąka, park, pole.

Uczniowie z danej grupy prezentują wybrane środowisko. Pozostałe grupy oceniają występ, przyznając po 1 pkt. za prawidłową prezentację w skład, której wchodzi:

rekwizyt grupy,

cechy środowiska,

występujące rośliny i zwierzęta,

ciekawostki o środowisku.

Maksymalna ilość punktów uzyskanych przez grupę może wynosić 4.

Zadanie 2.

Schemat przedstawiający podział środowiska życia roślin i zwierząt.

Uczniowie z rozsypanki wyrazowej układają schemat przedstawiający podział środowiska życia roślin i zwierząt.

Prawidłowe rozwiązanie zadania:

Środowisko życia roślin i zwierząt

środowisko lądowe środowisko wodne

naturalne sztuczne słodkowodne słone

las, łąka sad, pole, park stojące płynące morza, oceany

staw, jezioro, bagno rzeka, strumień, potok

Maksymalna ilość punktów uzyskanych przez grupę może wynosić 13.

Zadanie 3.

Czynniki warunkujące życie na lądzie i w wodzie.

Uczniowie podają następujące czynniki: światło, temperatura, ilość pokarmu, tlen.

Maksymalna ilość punktów uzyskanych przez grupę może wynosić 4.

Zadanie 4.

Rozpoznawanie organizmów i podanie środowisko jego życia.

np. mak polny – pole – chwast, lis – las – podszyt.

Uczniowie mają za zadanie rozpoznać na podstawie ilustracji 5 pospolitych gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących różne środowiska.

Maksymalna ilość punktów ...