Dodaj publikację
Autor
Ewelina Rokicka
Data publikacji
2019-02-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
56

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęć o wynalazkach, adresowany do uczniów w wieku 7-9 lat.
 Pobierz (doc, 40,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt zajęć dla uczniów w wieku 7-9 lat
Temat zajęć: Piękne umysły – niezwykli ludzie i ich wynalazki
Czas trwania: 60 minut

Cele ogólne:
▪ zapoznanie z historią wybranych wynalazków i ich twórców,
▪ rozwijanie zainteresowań wynalazkami techniki,
▪ rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
▪ potrafi wymienić wynalazki powszechnie uważane za najważniejsze w historii ludzkości,
▪ zna znaczenie słów: wynalazek, wynalazca, patent,
▪ potrafi zaprezentować własne pomysły dotyczące wynalazków,
▪ umie wysłuchać w skupieniu i ze zrozumieniem opowiadania o wynalazkach,
▪ potrafi rozpoznać na ilustracji różne wynalazki i odpowiednio je nazwać,
▪ potrafi rozwiązać rebus nt. wynalazków.

Metody pracy:
▪ oparte na słowie: głośne czytanie, objaśnienia, rozmowa, wykład,
▪ oparte na działaniu: rozwiązywanie rebusów i krzyżówek,
▪ oparte na oglądzie: prezentacja książek dla dzieci.

Formy pracy:
▪ indywidualna,
▪ grupowa,
▪ zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
▪ karta pracy „Potrzeba matką wynalazku”,
▪ czasopismo „Świerszczyk” 2018 nr 20 (opowiadanie ze stron:26-30),
▪ rebusy, których rozwiązaniem są nazwy opatentowanych wynalazków (4 rebusy – po 1 dla każdej grupy),
▪ krzyżówka obrazkowa nt. wynalazków (1 krzyżówka dla każdej pary uczniów lub dla każdej grupy),
▪ książki dla dzieci dotyczące wynalazków,
▪ długopisy.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie i przedstawienie tematu zajęć.
Po wprowadzeniu w tematykę zajęć nauczyciel dzieli uczniów na 4-6 osobowe grupy.
2. Karta pracy „Potrzeba matką wynalazku”.
Nauczyciel rozdaje dzieciom karty z lustrzanym odbiciem napisu „Potrzeba matką wynalazku”. Każde dziecko otrzymuje 1 kartę. Zadaniem uczniów jest odczytanie tekstu, a następnie zastanowienie się w grupach, co oznacza to powiedzenie.
3. Rozmowa kierowana nt. powiedzenia „Potrzeba matką wynalazku”.
Uczniowie przy wsparciu nauczyciela wspólnie zastanawiają się, co oznacza to powiedzenie.
4. Rozmowa kierowana o wynalazkach i wynalazcach.
Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, co to jest wynalazek. Jakie wynalazki znają? Które z tych wynalazków uważają za najważniejsze? Jakie cechy powinien posiadać wynalazca? Nauczyciel przedstawia krótką historię wybranych wynalazków (m. in. koła, pisma, lampy naftowej, żarówki, telefonu, kina, radia, telewizji, komputera, Internetu) oraz sylwetki wynalazców.
5. Wprowadzenie i wyjaśnienie terminu „patent”.
Nauczyciel rozdaje uczniom rebusy, których rozwiązaniem są wybrane wynalazki, które zostały opatentowane. Każda grupa otrzymuje 1 rebus. Po rozwiązaniu rebusów przez uczniów, nauczyciel wyjaśnia znaczenie słowa „patent”.
6. Głośne czytanie dzieciom opowiadania G. Kasdepke pt. „Bezu-bezu”.
Nauczyciel odczytuje opowiadanie o wynalazkach z czasopisma „Świerszczyk”, a następnie wspólnie z uczniami omawia treść opowiadania.
7. Zabawa „Zostań wynalazcą”.
Uczniowie wcielają się w rolę wynalazców – próbują wymyślić wynalazek, który jeszcze nie istnieje, a który byłby przydatny w ich codziennym życiu.
8. Rozwiązywanie krzyżówki.
Sprawdzenie wiadomości uczniów nt. wynalazków poprzez rozwiązywanie krzyżówki. Uczniowie rozwiązują krzyżówki w parach lub grupach.
9. Oglądanie książek ...