Dodaj publikację
Autor
Edyta Romaniuk
Data publikacji
2019-03-14
Średnia ocena
5,00
Pobrań
99

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy Biblioteki Szkolnej
 Pobierz (doc, 25,0 KB)

Podgląd treści


PLAN PRACY
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
na rok szkolny 2018/2019

1) PRACA KSZTAŁCCĄCO- WYCHOWAWCZA
√ Rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych , związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów.
√ Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.
√ Kształtowanie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu wartości ( ukazywanie moralności bohaterów literackich).
√ Pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
√ Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów i wzbogacanie kultury humanistycznej.
√ Wdrażanie uczniów do poszanowania książki, czasopisma i innych zbiorów.

2) ZADANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
√ Udzielanie pomocy przy przezwyciężaniu niechęci do czytania.
√ Pomoc uczniom szczególnie zdolnym w doborze literatury zgodnie z zainteresowaniami.
√ Okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i sprawiającym kłopoty wychowawcze (dobór literatury, pomoc przy odrabianiu prac domowych,
rozmowy).

3) ODDZIAŁYWANIA ADMINISTRACYJNE
√ Opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni.
√ Prowadzenie katalogu książek.
√ Określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia.
√ Przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.
√ Współpraca z nauczycielami szkoły.
√ Zakup i konserwacja księgozbioru.
√ Udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych i tekstowych.
√ Informowanie uczniów i nauczycieli o nowych książkach.
√ Przeprowadzanie rozmów z czytelnikami o książkach.
√Prowadzenie różnych form informacji wizualnej (gazetki informacyjne, wystawki książek)
√ Planowanie wydatków na zakup książek.
√ Wykonywanie sprawozdań dotyczących stanu czytelnictwa i realizacji rocznych planów pracy.
√ Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pracy biblioteki.
√ Selekcja zbiorów bibliotecznych pod względem zniszczenia i dezaktualizacji.