Dodaj publikację
Autor
Oliwia Sabat
Data publikacji
2019-05-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
63

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przydatna przy ewaluacji wewnętrznej lub przy poznaniu uczniów i ich zainteresowań.
 Pobierz (docx, 17,4 KB)

Podgląd treści

ANKIETA EWALUACYJNA MOTYWACJI UCZNIÓW DO UCZENIA SIĘ

Bardzo proszę o sumienne wypełnienie ankiety

Zaznacz czynniki, które stanowią Twoją motywację do nauki (ponumeruj kolejność wg hierarchii ważności)a) chęć zdobycia dobrej ocenyb) uniknięcie oceny niedostatecznejc) moje cechy charakteru (obowiązkowość, solidność)d) chęć zdobycia wiedzye) chęć zdobycia dobrego zawoduf) wymóg rodzicówg) inne (określ jakie!)....................................................................................2) Jak przygotowujesz się do zajęć z biologii?a) chętnieb) z przymusuc) zależy od przedmiotud) z dużym zaangażowanieme) ogólnief) do sprawdzianu więcej niż na bieżąco

3) Czy ocena niedostateczna:a) mobilizuje Cię do pracyb) zniechęca

4) Czy zdobyte dobre oceny:a) powodują, że nadal chętnie się uczyszb) powodują, że uczysz się mniej tego przedmiotu

5) Czy lubisz się uczyć biologii?a) takb) niec) średnio6) Ile czasu (średnio) poświęcasz na przygotowanie do sprawdzianu z tego przedmiotu?............................................................................................................................

6) Czy uczysz się na bieżąco?a) zawszeb) gdy spodziewam się pytaniac) nie zawsze7) Czy nauczyciel biologii ma wpływ na Twoje przygotowanie do zajęć (jeśli tak to napisz jaki)?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8) W jaki sposób według Ciebie nauczyciel biologii powinien motywować uczniów do wykonywania zadań?a) umiejętnie stosować nagrody i karyb) nawiązywać podczas zajęć do praktyki życiowejc) starać się prowadzić ciekawe i urozmaicone lekcjed) stosować pomoce naukowee) dostosować treść ćwiczeń do oczekiwań uczniów9) Cechy, które nie podobają Ci się w postawach nauczyciela biologii:a) surowośćb) zbytnia impulsywność i nerwowośćc) brak zaangażowaniad) krzykliwośće) pobłażliwośćf) przedmiotowe traktowanie uczniag) nieobowiązkowośćh) niesprawiedliwość w postępowaniu i ocenie ucznia10. Jakie cechy Twoim zdaniem powinien posiadać wzorowy nauczyciel?.............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

11.Co zachęca Cię do uczenia się? (zaznacz wszystkie odpowiedzi, które uważasz za słuszne)

Gdy dostaję dobre stopnie

Gdy dostaję pochwałę od nauczyciela

Gdy nauczyciel daje mi wskazówki, jak dalej pracować

Gdy otrzymam niższą ocenę, niż chciałem/ chciałam

Gdy nauczyciel pokazuje mi, jakie błędy popełniłem/ popełniłam

Gdy sam/ sama mogę ocenić swoją pracę

Gdy dostaję ciekawe zadanie do wykonania

Gdy mogę uczyć się z innymi

Gdy nauczyciel mnie pochwali na forum klasy

Gdy znam zasady oceniania

Gdy lekcje są ciekawe

12. Uzupełnij:

Uczę się, ponieważ ……………………………………………………………………….

Najchętniej uczę się, kiedy….. ………………………………………………………….

Do uczenia się najbardziej zachęca mnie ………………………………………………

Kiedy się czegoś dobrze nauczę to ……………………………………………………..

Podczas lekcji najbardziej lubię……………………………………………………..

Podczas lekcji najbardziej nie lubię………………………………………………….

Chciał(a)bym, aby podczas lekcji…………………………………………………….

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety