Dodaj publikację
Autor
Sylwia Mikler
Data publikacji
2019-05-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Różnorodność i znaczenie mszaków
 Pobierz (docx, 76,5 KB)

Podgląd treści

Karta pracy ucznia

Różnorodność i znaczenie mszaków

Uzupełnij tabelę

Cecha

Prątniki

Torfowce

Płonniki

Budowa gametofitu

Budowa sporofitu

przedstawiciel

Opisz budowę zarodni wątrobowców, wyjaśnij pojęcie sprężyce i określ ich funkcje. Podaj nazwę struktury pełniącej podobne funkcje u mchu płonnika.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wymień cechy, które odróżniają sporofit glewików od sporofitów pozostałych gromad mszaków.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisz struktury zaznaczone na schemacie. Podaj nazwę gatunkową przedstawionego organizmu, następnie określ czy jest to roślina jedno- czy dwupienna. Odpowiedź uzasadnij.

Źródło: http://ochrona-umk.strefa.pl/4.3.2.1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Źródło: http://ochrona-umk.strefa.pl/

4.

3.

2.

1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Schemat przedstawia przekrój przez listek przedstawiciela pewnej gromady mszaków. Rozpoznaj jaka to gromada? Podpisz zaznaczone elementy budowy.

2.

2.

Źródło http://sciaga.onet.pl/12581,57,147,35,1,19916,sciaga.htmlGromada: ………………………….3.5.1.7.6.4.

Źródło http://sciaga.onet.pl/12581,57,147,35,1,19916,sciaga.html

Gromada: ………………………….

3.

5.

1.

7.

6.

4.

Narysuj graf przedstawiający znaczenie mszaków w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Przyporządkuj gatunki mszaków do określonych gromad.

1) Mchy2) Wątrobowce3) Glewiki1)………………………….2)………………………….3)…………………………Glewiczek gładki

1) Mchy

2) Wątrobowce

3) Glewiki

1)………………………….

2)………………………….

3)…………………………

Torfowiec pospolity

Biczyca trójwrębna

Widłoząb miotlasty

Porostnica wielokształtna

Płonnik pospolity

Skreśl zdania błędne.

Mchy torfowce mają najbardziej złożony gametofit spośród wszystkich roślin. Ich liście są zbudowane z dwóch rodzajów komórek – żywych i martwych. Dojrzały gametofit tych roślin posiada wielokomórkowe chwytniki. Sporofit składa się z niewidocznej z zewnątrz sety i zarodni. Jest on podobnie jak u glewików częściowo niezależny od gametofitu. Torfowce są zdolne do nieograniczonego wzrostu przy czym rośnie jedynie część wierzchołkowa łodyżki.