Dodaj publikację
Autor
Andrzej Bezmian
Data publikacji
2019-05-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
23

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to innowacja pedagogiczna z biologii w klasie ósmej. Realizacja w drugim okresie.
 Pobierz (docx, 18,6 KB)

Podgląd treści

OPIS REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Temat „Ekologiczne jest logiczne - okaż kulturę i chroń naturę”

1. Określenie rodzaju innowacji

Innowacja programowo-metodyczna wprowadzająca zmiany do programu zajęć edukacyjnych z biologii w klasie ósmej - w postaci wprowadzania nowych metod i technik w pracy z uczniami podczas lekcji.

2. Zakres innowacji

Planowana innowacja programowa obejmuje zajęcia biologii z elementami ekologii i ochrony przyrody. Jej adresatami są uczniowie klasy VIII. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu zgodnie z podaną tematyką. Każde zajęcia będą trwały 45 minut. Czas realizacji: drugi okres roku szkolnego 2018/2019.

3. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane

Do podjęcia tematyki innowacji skłoniły mnie zainteresowania uczniów, którzy często i przy różnych okazjach zadawali pytania dotyczące wpływu człowieka na środowisko. Znaczna część klasy aktywnie działa w SK LOP uwrażliwiając się na potrzeby i pomoc zwierzętom, czy też szeroko rozumianej przyrody. Uczniowie sami pytają co mogliby zrobić dla zwierząt? Chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach z ochrony przyrody i ekologii.

Program ten ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwych wyborów ekologicznego i zdrowego trybu życia, szacunku do przyrody i otaczającego ich świata. Ma na celu także rozbudzanie wśród uczniów odpowiedzialności i dbałości o środowisko przyrodnicze. Zajęcia mają rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą ekologiczną. Zadania i formy i techniki realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy ucznia klasy VIII. Ekologia i ochrona przyrody jest w programie biologii w klasie ósmej podczas nauki. Innowacja ma na celu wypracowanie nawyku zdrowego trybu życia oraz własnej i grupowej odpowiedzialności za stan środowiska. Uczniowie i nauczyciel będą przygotowywać się do debaty naukowej, seminarium, prezentacji. Zaplanowano wycieczki tematyczne i projekty związane z badaniami naukowymi, gromadzenie bazy danych i udziały w konkursach.

4. Założenia innowacji (treść innowacji)

Cele główne:

kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska i wszelkich form życia;

stosowanie skutecznych form reakcji i zdolności przyjęcia aktywnej postawy strażnika przyrody;

przekonanie o znaczeniu ekologicznego trybu życia dla własnego zdrowia;

rozpoznawanie zagrożeń środowiska i umiejętność określania jego skali;

prezentowanie wyników badań.

Cele szczegółowe:

znajomość sposobów udzielania pomocy podczas smogu, kontaktu z zanieczyszczoną wodą, itp.;

przygotowanie prezentacji dotyczącej funkcjonowania wybranego ekosystemu oraz jej przedstawienie;

aktywny udział w seminarium naukowym dotyczącym gospodarki odpadami;

przygotowanie publikacji naukowej i jej opublikowanie;

posługiwanie się skalą porostową podczas wycieczki;

prezentowanie form ochrony przyrody najbliższej okolicy, lokalnych legend i opowieści;

pomoc zwierzętom w przetrwaniu zimy;

zgromadzenie multimedialnej bazy danych dotyczących tematyki innowacji;

zachęcanie oraz udział w konkursach przyrodniczo- ekologicznych;

przygotowanie i udział w konkursie ...