Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Kędzierska
Data publikacji
2019-06-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
35

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej - klasa III
 Pobierz (docx, 56,7 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć

Edukacja przyrodnicza

Temat: Parki narodowe w Polsce.

Klasa : 3c

Prowadzący: Małgorzata Kędzierska

ZS nr 12 w Lublinie

Cel główny:

- Uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody naszego kraju i potrzebę jej ochrony.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

wie co to jest park narodowy i po co się go tworzy,

wie jak należy zachować się w parku narodowym,

wskazuje na mapie Polski parki narodowe

zna liczbę parków narodowych w Polsce,

zna pojęcia – rezerwat przyrody, park narodowy, pomnik przyrody,

potrafi poprawnie zapisać nazwy parków,

posługuje się pojęciami wschód, zachód, północ, południe, południowy-wschód, południowy zachód itp., poprawnie wskazuje kierunki na mapie Polski,

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Metody pracy: pokaz, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, animacja z pokazem multimedialnym dotyczącym parków narodowych w Polsce (Scholaris), ćwiczenia interaktywne – układanie puzli, (scholaris), animacja z pokazem multimedialnym dotycząca pomników przyrody, podręcznik ,,Nasza szkoła” część 3B (str.32-33) – wyd. Nowa Era (str.32-33) , zeszyt ćwiczeń część 3 (str.73-74) „Nasze ćwiczenia”- wyd. Nowa Era, mapa Polski (interaktywna), karty z sylabami i liczbami, karteczki z pytaniami.

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie do tematu – uczeń układa na tablicy karty z liczbami w zakresie 1000 w kolejności od najmniejszej do największej, następnie odwraca karty na drugą stronę i odczytuje hasło „PARKI NARODOWE”.

Formułowanie skojarzeń związanych z pojęciem „park”.

Wyjaśnienie pojęcia „park narodowy” – swobodne wypowiedzi uczniów.

Pokaz multimedialny „Parki narodowe w Polsce”.

- Odczytanie definicji dotyczącej parku narodowego (Wikipedia)

5. Odczytanie nazw parków narodowych oznaczonych na mapie Polski ze wskazaniem położenia (np. uczeń odczytuje i wskazuje parki położone na południu Polski), zwrócenie uwagi na pisownię nazw parków narodowych.

- Poznanie symboli poszczególnych parków. (Po kliknięciu w odpowiednie miejsce na mapie pojawia się symbol danego parku.)

- Wyjaśnienie różnicy między parkiem narodowym a rezerwatem przyrody.

6. Czytanie krótkiego tekstu z podręcznika podsumowującego wiadomości.

7. Praca indywidualna w zeszytach ćwiczeń.

- Sformułowanie i zapisanie w zeszytach ćwiczeń notatki na temat parków narodowych.

- Dobieranie i wklejanie właściwego symbolu do zdjęcia parku narodowego.

8. Ćwiczenie interaktywne – układanie puzli (hasło: Pomnik przyrody prawem chroniony).

- Dzieci podchodzą do tablicy i przesuwają elementy puzli na właściwe miejsca.

9. Wyjaśnienie co to jest pomnik przyrody – wypowiedzi uczniów.

- Obejrzenie krótkiej animacji z pokazem multimedialnym i wyjaśnienie znaczenia pojęcia „Pomnik przyrody” (Scholaris)

10. Praca indywidualna – otoczenie pętlą elementów przyrody, mogących zostać

pomnikami przyrody.

11. Zabawa podsumowująca – uczeń losuje kartkę z pytaniem i odpowiada na nie.

(np. Ile jest parków narodowych w Polsce?)

12. Zadanie pracy domowej.

Uczeń ma przygotować plakat lub album dotyczący wybranego parku narodowego ...