Dodaj publikację
Autor
Maria Lipska, Edyta Maścidło-Sączawa
Data publikacji
2019-06-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
110

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia przyniosły oczekiwane efekty. Uczniowie nie tylko pogłębili swą wiedzę i umiejętności matematyczne, ale nauczyli się również korzystać z różnych źródeł informacji, uwierzyli w swoje możliwości.
 Pobierz (docx, 14,9 KB)

Podgląd treści

Zajęcia kreatywne w klasach drugich – warto czy nie warto?

Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek, łamigłówek, złożonych zadań tekstowych oraz wskazanie sposobu na mądre i twórcze wykorzystanie czasu wolnego.

W ramach zajęć zrealizowane zostały następujące zagadnienia:

ćwiczenie pamięciowych działań na liczbach naturalnych,

figury geometryczne płaskie i przestrzenne, kształtowanie wyobraźni geometrycznej,

rozwijanie umiejętności rozwiązywania, przekształcania i układania zadań tekstowych, rozwiązywanie zadań nietypowych, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i analizowania,

obliczenia kalendarzowe,

obliczenia zegarowe,

obliczenie pieniężne,

jednostki masy, pojemności i długości,

liczby rzymskie.

Dzieci ćwiczyły czytanie tekstów zadań matematycznych ze zrozumieniem, rozwiązywały łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Uczniowie uczestniczący w zajęciach kreatywnych mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż w czasie codziennych zajęć. Obowiązywały tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.

Uczniowie na zajęciach pracowali nie tylko indywidualnie, ale również w grupach i parach. Dzięki różnorodnym metodom poznawały i fascynowały się światem matematyki. Postępy czynione przez uczniów w czasie zajęć nie podlegały ocenie szkolnej, jednak nauczycielki prowadzące śledziły je systematycznie, by po wykryciu braków w wiadomościach czy umiejętnościach dzieci, móc w porę podjąć środki zaradcze. Jednym ze sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności było organizowanie wśród uczestników zajęć mini – konkursów. Miały one różne formy, np. testu rozwiązywanego przez wszystkich w określonym czasie lub pojedynku drużyn, które zadawały sobie nawzajem pytania z pewnego tematu. Innym miernikiem wiedzy i umiejętności uczniów były wyniki osiągane przez nich w różnego rodzaju konkursach matematycznego.

Zajęcia kreatywne przyniosły oczekiwane efekty. Dzieci uczestniczące w nich nie tylko pogłębiły swą wiedzę i umiejętności matematyczne, ale również chętnie uczestniczyły w konkursach matematycznych (Międzynarodowy „Kangur Matematyczny”, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „W krainie liczb”, Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Główka pracuje i…”) uzyskując w nich wysokie wyniki.

Biorący udział w zajęciach uczniowie cierpliwie wykonywali powierzone zadania, nie zniechęcali się trudnościami i niepowodzeniami, rozwijali swoje uzdolnienia, uzyskali lepsze wyniki w nauce, uczyli się chętnie, byli aktywniejsi podczas zajęć.

Przeprowadzona w klasach drugich ewaluacja potwierdziła spostrzeżenia wynikające z systematycznej obserwacji uczniów na zajęciach. Bardzo chętnie w nich uczestniczyli, sami wyszukiwali i przygotowywali różne materiały i zadania. Byli dobrze przygotowani do konkursów matematycznych, w których chętnie brali udział.

Zajęcia przyniosły oczekiwane efekty. Uczniowie nie tylko pogłębili swą wiedzę i umiejętności matematyczne, ale nauczyli się również korzystać z różnych źródeł informacji, uwierzyli ...