Dodaj publikację
Autor
Alicja Nehring
Data publikacji
2019-08-09
Średnia ocena
5,00
Pobrań
67

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć w kl.III pokazujacy wykorzystanie e-podrecznika i elementów oceniania ksztaltującego.
 Pobierz (doc, 63,5 KB)

Podgląd treści


|Zajęcia w klasie III z wykorzystaniem e-podręcznika |
|Przedmiot : |Etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna: klasa III |
|edukacja polonistyczna, | |
|edukacja przyrodnicza | |
|edukacja plastyczna | |
|Tytuł, numer lekcji z e-podręcznika |Temat: Poznanie dokonań Mikołaja Kopernika na podstawie zgromadzonych informacji i wiersza B. |
|Blok 25 –W kosmosie |Szelągowskiej „Mikołaj Kopernik” Oglądanie filmu „Ruch obiegowy Ziemi”. Wykonanie doświadczenia |
|Temat 120 – Ziemia nasza planeta |obrazującego ruch obrotowy i ruch obiegowy Ziemi. Samodzielne tworzenie mapy myśli o Mikołaju |
| |Koperniku. Zapisywanie nazw planet i gwiazd wielką literą, w kolejności alfabetycznej. Pisanie |
| |wyrazów z trudnościami ortograficznymi. |
|Realizowane obszar/y | |
|podstawy programowej |p.1.1a,1.1b,1.1c,1.2a,1.2b,1.3a,1.3b,1.3c,1.3d,1.3f1.3g,1. |
| | |
| |Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: uczniowie znają pojęcie Układu Słonecznego, znają nazwy planet, wiedzą, że wokół Słońca |
| |krążą planety |
|Cel/ le lekcji |Cele lekcji: |
| |Rozwijanie umiejętności porozumiewania się i stawiania pytań. |
| |Rozwijanie zainteresowań życiem i osiągnięciami Mikołaja Kopernika. |
| |Poznanie i zrozumienie zależności dnia i nocy od ruchu Ziemi. |
| |Cele sformułowane w języku ucznia: |
| |Wyjaśnię na czym polega odkrycie Mikołaja Kopernika. |
| |Wykonam doświadczenie obrazujące ruch obrotowy i ruch obiegowy Ziemi. |
| |Poprawnie napisze wyrazy z trudnościami ortograficznymi |
| |Kryteria sukcesu: |
| |Opowiem w pięciu zdaniach o dokonaniach Mikołaja Kopernika |
| |Wyjaśnię zjawisko ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi |
| |Wyjaśnię sens powiedzenia: „Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię.” |
| |Poprawnie uzupełnię wyrazy z trudnościami ortograficznymi |
| |Pytanie kluczowe: |
| |Dlaczego jest dzień i noc? |
|Dostępna technologia/ |laptop |
|narzędzia w klasie |tablica interaktywna |
| |Internet |
|Dostępne w klasie inne |rzutnik |
|dodatkowe wyposażenie |małe globusy dla każdej pary uczniów, latarki |
| |globus demonstracyjny |
| |mapy świata A-3 na stolikach |
|Przebieg lekcji z |Powitanie. Każde dziecko wybiera dla siebie i przykleją do ubrania piktogram z buźką odpowiadającą aktualnemu nastrojowi |
|uwzględnieniem |dziecka/wesoły, zły, smutny, śpiący, zmęczony/. |
|aktywności |Zadanie na dobry początek: Mucha |
|uczniów |Pokazujemy uczniom kwadrat/tablica interaktywna/ składający się z 9 pól. Mucha będzie rozpoczynała podróż ze środkowego |
| |kwadratu. Mówimy powoli gdzie kieruje się mucha, a zadaniem uczniów jest śledzenie jej ruchu w polach kwadratu i |
| |zareagowanie, kiedy wyjdzie poza jego granice. Przykładowa trasa muchy może wyglądać następująco: Mucha idzie w lewo… mucha |
| |idzie w dół… mucha idzie w prawo… mucha idzie w górę… mucha idzie w prawo… mucha idzie w górę… mucha idzie w lewo… mucha |
| |idzie w lewo… mucha idzie w górę. WYSZŁA! |
| |Jeśli uczniowie nie mają problemu z wykonywaniem ćwiczenia kiedy patrzą na kwadrat, mogą następnie śledzić ruchy muchy w |
| |pamięci – z zamkniętymi oczami. (ćwiczenie koncentracji uwagi) |
| | |
| |Burza ...