Dodaj publikację
Autor
Dariusz Mączka
Data publikacji
2019-08-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian wiadomości z metod utrwalania żywności , opakowalnictwa i przechowalnictwa
 Pobierz (pdf, 661,7 KB)

Podgląd treści

Sprawdzian wiadomości z metod utrwalania żywności , opakowalnictwa i przechowalnictwa
Imię i nazwisko …………………………………………………………………….

1. Czynniki wpływające na warunki przechowywanej żywności to :
A. Temperatura, czas, wilgotność, światło , zapachy obce
B. Temperatura, czas, wilgotność, światło, konsystencja
C. Temperatura, czas, wilgotność, światło, oświetlenie słoneczne

2. Do fizycznych zmian zachodzących podczas przechowywania środków żywnościowych zaliczamy:
A. Zmiany kształtu , wielkości , uszkodzenia podczas zamrażania , zbrylenie , desorbcję i sorbcję
B. Zmiany kształtu , wielkości , uszkodzenia podczas zamrażania , zbrylenie , rozwarstwienie
C. Zmiany kształtu , wielkości , uszkodzenia podczas zamrażania , zbrylenie ,utlenianie

3. Sorpcja oznacza:
A. Osadzanie lub wiązanie par gazów na powierzchnia powierzchni lub w całej masie
B. Osadzanie się odwrotnie proporcjonalne do absorpcji
C. Osadzanie kurzu i wilgoci na powierzchni produktu

4. Brunatnienie nieenzymatyczne należy do zmian :
A. Biologicznych
B. Chemicznych
C. Fizykochemicznych

5. Utlenianie należy do zmian
A. Biologicznych
B. Chemicznych
C. Fizykochemicznych

6. Hydroliza to :
A. Rozkład związków złożonych do związków prostych
B. Rozkład związków prostych do złożonych
C. Asymilacja związków złożonych do związków prostych

7. Samozagrzewanie zaliczamy do zmian zachodzących w żywności do:
A. Biologicznych
B. Chemicznych
C. Fizycznych

8. Chłodnictwo to fizyczna metoda utrwalania żywności w zakresie temperatur :
A. 0-15 oC
B. 5-10 oC
C. 0-10 oC

9. Pasteryzacja zachodzi w temperaturze :
A. Do 100 oC
B. Do 150 oC
C. Do 240 oC

10. Do fizycznych metod utrwalania żywności zaliczamy :
A. Tyndalizację , uperyzację , sterylizację, wędzenie
B. Sterylizację , wędzenie , suszenie
C. Suszenie , uperyzację , sterylizację , pasteryzację

11. Dodatek soli lub cukru w celu utrwalenia żywności to :
A. Metoda osmonieaktywna
B. Metoda osmoaktywna
C. Metoda aktywna

12. Suszenie możemy podzielić na :
A. Konwekcyjne i konwencjonalne
B. Konwekcyjne i naturalne
C. Naturalne i sztuczne

13. W sterylizacji najczęściej osiągalna temperatura to :
A. 115-150 oC / czas 15-80 s
B. 115-125 oC/ czas 15-60 s
C. 112-125 oC/ czas 15-70 s

14. Peklowanie jest metodą :
A. Fizykochemiczną
B. Fizyko biologiczną
C. Chemiczną

15. Peklowanie możemy podzielić na następujące metody :
A. Suche , mokre , kombinowane
B. Suche , mokre , esencjonalne
C. Suche , mokre , rekombinowane

16. Podczas kiszenia ogórkach zachodzi metoda utrwalania żywności:
A. Chemiczna
B. Biologiczna
C. Fizyczna

17. Wykorzystanie wysokich ciśnień i promieniowania jonizującego w utrwalaniu żywności to metoda :
A. Niekonwencjonalna
B. Chemiczna
C. Fizykochemiczna

18. Do negatywnych zmian zachodzących w żywności utrwalonej , zaliczamy :
A. Zmniejszenie zawartości wody , utlenianie , , utratę turgoru
B. Utratę turgoru , zahamowanie działalności enzymów
C. Utratę turgoru , utlenianie tłuszczów , brązowienie nieenzymatyczne , zmiany barwy

19.Opakowania, w których wykorzystane są wzajemne oddziaływania między produktem a opakowaniem w
sposób planowy, kontrolowany, tak aby ...