Dodaj publikację
Autor
Anna Ułasiuk
Data publikacji
2019-08-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
66

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy 7. Obliczenia procentowe, odczytywanie informacji z diagramów procentowych.
 Pobierz (pdf, 305,7 KB)

Podgląd treści


Temat: Świąteczne zakupy.
Temat jest przeznaczony do realizacji podczas 1 godziny lekcyjnej.

CELE OGÓLNE

Uczeń:

 uświadamia sobie ;
 wyciąga wnioski na podstawie pozyskanych informacji;
 przetwarza informacje zawarte w tabelach i diagramach.


CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:

 sprawnie odczytuje dane z tabel i diagramów w celu pozyskania potrzebnych mu informacji;
 oblicza procent z danej liczby;
 oblicza, jaką część całości stanowi dana liczba;
 wyznacza, jaki procent całości stanowi dana liczba;

tworzenie prostego modelu matematycznego w postaci zbiorów z częścią wspólną (bez nazywania
obiektów).

METODY

 pogadanka

 praca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

 praca z kartą pracy


FORMY PRACY

 praca z całą klasą

 praca w parach

 praca indywidualna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 karty pracy

 pokaz multimedialny
 kalkulatory

Lekcja
PRZEBIEG ZAJĘĆ

Faza wprowadzająca
Powitanie, czynności organizacyjno-porządkowe. (5 min)
Sprawdzenie zadania domowego.

Podanie tematu lekcji:
Nauczyciel informuje uczniów, że na tej lekcji zapoznają się z danymi opublikowanymi przez GUS dotyczącymi
planowanej wysokości wydatków świątecznych i strategii zakupowych oraz identyfikacja najpopularniejszych
kanałów sprzedaży wśród europejskich konsumentów w okresie Bożego Narodzenia 2017 roku.


Faza realizacyjna:
Nauczyciel pyta uczniów co rozumieją pod pojęciem „budżet domowy”?
W jakich okresach gospodarstwa domowe powinny zaplanować większy budżet (święta, wakacje, rocznice itp.).
Czy – ich zdaniem – wysokość wydatków związanych np. ze świętami Bożego Narodzenia i ich struktura jest
podobna w Polsce i w innych krajach Europy.

Nauczyciel rozdaje karty pracy. Uczniowie w parach analizują dane, a następnie odpowiadają na pytania pod
diagramami.
Karty pracy wraz z ilustracjami wyświetlane są na tablicy interaktywnej.

Faza podsumowująca
Ocena pracy uczniów.

Zadanie pracy domowej.

KARTA PRACY NR 1

Firma Deloitte już po raz dwudziesty przeprowadziła badanie świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce
i Europie. Badanie online przeprowadzono w dniach 2-15 października br. wśród ponad 7,3 tys. respondentów w
przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Tego roczna edycja analizuje dane z dziesięciu krajów europejskich
(Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy, Belgia, Polska, Rosja, Wielka Brytania i Holandia).

Poniższe dane zaczerpnięte zostały ze strony:
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/consumer-business/articles/raport-zakupy-swiateczne-2017.html

1. Co opisują powyższe diagramy?
2. Jaką kwotę w Polsce, a jaką Europie badani planują przeznaczyć na zakupy świąteczne?
3. Ile złotych wydali Polacy na zakupy świąteczne jeżeli kwota planowana na wydatki świąteczne w tym

roku jest o 2% wyższa od tej z roku 2016?

KARTA PRACY NR 2

1. Przygotuj diagram procentowy planowanych wydatków świątecznych na prezenty, artykuły

spożywcze i spotkania towarzyskie w Polsce i Europie.

2. Jaki procent całego budżetu świątecznego zostanie przeznaczony na prezenty świąteczne?
3. Jaki procent ...