Dodaj publikację
Autor
Wioletta Stankowska
Data publikacji
2019-08-26
Średnia ocena
4,80
Pobrań
153

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

ZADANIA DO ROZWIĄZANIA PODCZAS GRY DYDAKTYCZNEJ – „KÓŁKO I KRZYŻYK” 1. 2 4/5 godziny – ile to minut? 2. 1/2 kg – ile to dekagramów? 3. Rozwiąż równanie: 2 1/2*x=4 1/5 4. Oblicz 2/5 liczby 20 5. Oblicz 1 1/3 liczby 1/2 6. Adam otrzymuje miesięcznie 150 złotych kieszonkowego. W tym miesiącu 1/5 kieszonkowego wydał już na lody. Ile pieniędzy mu zostało? 7. W ogródku Ali o powierzchni 200 m2 rosną kwiaty. 1/5 ogródka zajmują tulipany, 2/5 ogródka zajmują róże, a na pozostałej części rosną stokrotki. Na jakiej powierzchni ogródka rosną stokrotki? 8. Oblicz pole prostokąta o wymiarach 4 1/2 m x 3 1/5 m. 9. Oblicz: 8 7/15 – 1/3 : 1/10 10. Oblicz ile litrów wody rodzina razem wlała do garnka: Kasia 3 szklanki o pojemności 1/(4 ) l, mama 5 szklanek o pojemności 3/4 l i tata 4 szklanki o pojemności 1/2 l. ZADANIA DO ROZWIĄZANIA PODCZAS GRY DYDAKTYCZNEJ – „KÓŁKO I KRZYŻYK” 1. 2 4/5 godziny – ile to minut? 2. 1/2 kg – ile to dekagramów? 3. Rozwiąż równanie: 2 1/2*x=4 1/5 4. Oblicz 2/5 liczby 20 5. Oblicz 1 1/3 liczby 1/2 6. Adam otrzymuje miesięcznie 150 złotych kieszonkowego. W tym miesiącu 1/5 kieszonkowego wydał już na lody. Ile pieniędzy mu zostało? 7. W ogródku Ali o powierzchni 200 m2 rosną kwiaty. 1/5 ogródka zajmują tulipany, 2/5 ogródka zajmują róże, a na pozostałej części rosną stokrotki. Na jakiej powierzchni ogródka rosną stokrotki? 8. Oblicz pole prostokąta o wymiarach 4 1/2 m x 3 1/5 m. 9. Oblicz: 8 7/15 – 1/3 : 1/10 10. Oblicz ile litrów wody rodzina razem wlała do garnka: Kasia 3 szklanki o pojemności 1/(4 ) l, mama 5 szklanek o pojemności 3/4 l i tata 4 szklanki o pojemności 1/2 l.
 Pobierz (docx, 20,4 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć w kl. V c

Temat: Działania na ułamkach zwykłych

Termin: 27. 11. 2015 r.

Czas zajęć: 45 minut

Cel ogólny

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących działań na ułamkach zwykłych.

Cele operacyjne

Uczeń zna i rozumie:

• pojęcia: ułamka zwykłego jako części całości i ilorazu liczb naturalnych, licznika i mianownika ułamka, liczby mieszanej, ułamka właściwego i niewłaściwego,

• algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie,

• zasadę skracania i rozszerzania ułamków,

• sposób obliczania ułamka danej liczby,

• algorytmy mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych przez liczby naturalne oraz ułamki,

• kolejność wykonywania działań,

• pojęcie odwrotności liczby oraz obwodu i pola prostokąta.

Uczeń potrafi:

• opisać części figur za pomocą ułamka,

• odróżniać ułamki właściwe od niewłaściwych,

• zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe

• wyłączać całości z ułamka niewłaściwego,

• dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki i liczby mieszane przez ułamki,

• rozwiązywać zadania tekstowe związane z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem ułamków zwykłych,

• skracać i rozszerzać ułamki zwykłe,

• sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika,

• obliczać ułamki danych liczb,

• wykonywać działania łączne na ułamkach zwykłych,

• podawać odwrotności liczb naturalnych, ułamków zwykłych i liczb mieszanych,

• wyznaczać wartości wyrażeń arytmetycznych zgodnie z kolejnością wykonywania działań,

Metody pracy:

• ćwiczeniowa,

• aktywizująca: gra dydaktyczna „Kółko i krzyżyk” oraz Minikonkurs – gwiazda Archimedesa

Formy pracy:

• indywidualna,

• grupowa

• z całą klasą

Środki dydaktyczne:

• plansza z grą „Kółko i krzyżyk”

• kolorowe gwiazdki ilustrujące ułamki oraz sugerujące przynależność do grupy

• karta pracy z zaszyfrowanym hasłem dla każdego ucznia – Minikonkurs

• karty z zadaniem domowym dla każdego ucznia

Uproszczony przebieg lekcji

Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności i pracy domowej

Wprowadzenie do lekcji:

1.Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

2.Uczniowie odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela

Lekcja właściwa:

Nauczyciel informuje uczniów, ze zbliża się okres świąteczny, dlatego na dzisiejszej lekcji rekwizytem będą gwiazdki. Każdy uczeń za prawidłową odpowiedź będzie otrzymywał gwiazdkę. Za zdobycie 5 gwiazdek otrzyma ocenę bdb.

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik nr 1) i wyjaśnia zasady. Każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje na karcie przykłady i wpisuje otrzymane hasło. Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo rozwiążą kartę pracy otrzymają tytuł GWIAZDY UŁAMKOWEJ (otrzymują duże gwiazdy i ocenę bdb). Zakończenie pracy zgłaszają przez podniesienie ręki.

Po upływie wyznaczonego czasu uczeń odczytuje hasło ARCHIMEDES i pokazuje portret słynnego matematyka.

Następnie nauczyciel wyjaśnia zasady i tłumaczy regulamin gry „Kółko i krzyżyk”:

Każda grupa wybiera lidera grupy.

Wybrany przez lidera uczeń z grupy losowo wybiera numer zadania do rozwiązania, które ukryte jest na kwadratowej planszy i na odkrytym numerze ...