Dodaj publikację
Autor
Dorota Borowska
Data publikacji
2019-08-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
31

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Koordynacja ruchowa jest jedną z najważniejszych składowych motoryki dziecka. Ma wpływ na poziom funkcjonowania oraz zaangażowanie w proces uczenia się i samoocenę ucznia. Proponuję zajęcia dla uczniów klasy I, ukierunkowane na ćwiczenia z zastosowaniem gier oraz zabaw ruchowych rozwijających zręczność i koordynację ruchową dzieci. Ćwiczenia zostały zaplanowane tak, by mogły je wykonywać dzieci wszystkie dzieci,nawet te z deficytami,czerpiąc przy tym radość ze wspólnej zabawy.
 Pobierz (docx, 22,2 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć w-f w klasie I

Temat: Gry i zabawy ruchowe rozwijające zręczność i koordynację ruchową.

Cele zajęć:

1. Kształtowanie zręczności, równowagi oraz koordynacji ruchowej.

2. Świadomy i aktywny udział uczniów w różnych formach aktywności ruchowej.

3. Wyrabianie odpowiedzialności i dokładności wykonywanych ćwiczeń.

5. Wdrażanie do przestrzegania zasad gier i zabaw ruchowych.

Uczeń:

uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, rzuca i chwyta piłkę,

wykonuje ćwiczenia zwinnościowe, rzuca i podaje piłkę w miejscu,

respektuje reguły zabaw i gier ruchowych oraz reaguje na sygnał,

przeżywa radość z uczestnictwa w zabawach integrujących grupę.

Metody : zabawowa, zadaniowa.

Formy : indywidualna, zespołowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: piłki, woreczki, ławeczki, szarfy, pachołki,

Czas trwania zajęć – 45 minut

Przebieg zajęć

Tok zajęć

Nazwa ćwiczenia, gry, zabawy

Czas

Uwagi

Część I

Czynności organizacyjno – porządkowe

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, korygowanie postawy ciała, kontrola strojów, obuwia, przypomnienie o bezpieczeństwie

3 min

Po sprawdzeniu obecności i przygotowania do lekcji przypominam o zasadach bezpieczeństwa na lekcji

II. Rozgrzewka

Zabawa orientacyjno -porządkowa

,,Ptaki do gniazd”

4 min

Dzieci rozbiegają się po sali i rozkładają w dowolnych miejscach szarfy o 1 mniej niż jest uczestników, tworząc z nich gniazda, w których przykucają lub siadają. Na hasło ,,Ptaki z gniazd” wybiegają i naśladują latanie ptaków i zbieranie ziarenek. Na hasło ,,Ptaki do gniazd” –wracają do swoich ,,gniazd” i siadają. Kto nie znajdzie miejsca odpada. Za każdym razem zabieram jedną szarfę.

Zabawa ożywiająca

,,Ptasi koncert”

3 min

N-l przydziela dzieciom role ptaków (bocianów, kukułek, wróbli, wron). Dzieci (,,ptaki”) poruszają się po sali, naśladując latanie. Na wywołaną nazwę ptaka – zatrzymują się naśladują głos swojego ptaka. Na koniec n-l zwołuje wszystkie ,,ptaki”, a one odzywają się swoimi głosami tworząc ptasi koncert.

Ćwiczenia

- ramion

- nóg (raz lewą, raz prawą nogą)

,,Małe skrzydełka”, ,,Duże skrzydełka”

,,Kura pije wodę”

,,Kura grzebie pazurami w ziemi”

3 min

Dzieci stoją w kole w pozycji wyprostowanej

Ćwiczenie słuchowo-rytmiczne

,,Kukułka”

3 min

Dzieci stoją tyłem do n-la, który stuka kilka razy, np. drewienkami. Dzieci muszą odpowiedzieć jak echo w lesie tyle razy, ile było stuknięć, ale naśladując głos kukułki, np. n-l stuka pięć razy-odpowiadają w tym samym tempie pięć razy ,,kuku”.

III. Część główna zajęć – ćwiczenie zręczności i koordynacji ruchowej

Zabawa ruchowa z elementem równowagi

Zabawa z elementem mocowania i równowagi

Zabawa ruchowa z elementem biegu

Tor przeszkód na zręczność i koordynację

Rzucanie i chwytanie piłki

Zabawa z piłką w kręgu

,,Bociany i jaskółki”

,,Walka kogutów”

,,Gąski do domu”

,,Wyścig indyków”

,,Przechwyć piłkę”

,,Ja podrzucam, a ty ...