Dodaj publikację
Autor
Klaudia Jamka
Data publikacji
2019-10-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
30

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Edukacja przedszkolna
 Pobierz (docx, 38,5 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Klaudia Jamka

Nazwa i adres placówki: Samorządowe Przedszkole nr 2

ul. Jana Dąbrowskiego 16

89-200 Szubin

Dyrektor: mgr Irena Mastalerz

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz placówki;

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

Osobisty rozwój;

Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.

Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposoby realizacji

1.

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. pedagogika planu daltońskiego, programowanie Lego We Do 2.0 i ozobotów, kodowanie na dywanie, metody badawcze, itp.

Wykorzystywanie w pracy metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss w celu przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej oraz metody edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w celu uaktywnienia zmysłów dziecka.

Spontaniczne stosowanie słownictwa języka angielskiego, w różnych sytuacjach w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików do zabaw np., plastyczny, przyrodniczy, badawczy, matematyczny, lekarski, spożywczy itp.

Aranżacja sal przedszkolnych poprzez tworzenie wizualizacji za pomocą symboli, np.: plan dnia, dyżurni, kącik pogodowy, obecności itp., dla realizacji pedagogiki planu daltońskiego

Eksponowanie różnych technik plastycznych, stosowanych przez dzieci poprzez wystawy prac plastycznych np., na gazetce grupowej.

Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.

Prowadzenie kółka teatralno - tanecznego w celu rozwijania uzdolnień literackich, tanecznych, recytatorskich, aktorskich dzieci.

Cały okres stażu

2019/2020

2020/2021

Sprawozdanie

Opis i analiza

2.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.

Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych korzystając z komputera.

Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.

Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych

Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

Wzbogacanie internetowej bazy materiałów na pinterest.com.

Publikacje na portalach społecznościowych, w tym prowadzenie grup tajnych z udostępnianiem zdjęć i transmisji na żywo.

Cały okres stażu

Sprawozdani

Opis i analiza

3.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu Internetu.

Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania informacji ...