Dodaj publikację
Autor
Alicja Nehring
Data publikacji
2019-10-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
69

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

OKzeszyt to metoda pracy zwiększająca skuteczność nauczania dzięki wykorzystaniu zasad oceniania kształtującego.
 Pobierz (doc, 112,0 KB)

Podgląd treści

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

OK ZESZYT

Imię i nazwisko nauczyciela

I. ZAKRES INNOWACJI

1. Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja:
• edukacja matematyczna
• edukacja polonistyczna
• edukacja przyrodnicza
• edukacja społeczna

2. Adresaci innowacji:
• uczniowie kl. ….

3. Czas realizacji:

• data wprowadzenia: wrzesień 2019 r.
• data zakończenia: czerwiec 2020 r.

II. UZASADNIENIE POTRZEBY WPROWADZENIA INNOWACJI

Inspiracją do wprowadzenia innowacji są osobiste doświadczenia i refleksje po pilotażowym prowadzeniu okzeszytów przez dwa lata.
W pracy nauczyciela ważne jest reagowanie na zmiany dokonujące się we wszystkich sferach związanych z nauczaniem i wychowaniem. Coraz większe zainteresowanie nauczycieli budzą zagadnienia dotyczące twórczości i możliwości intelektualnych uczniów i dlatego dobrym kierunkiem jest wprowadzanie niekonwencjonalnych form i metod pracy na zajęciach edukacyjnych takich, które wyzwolą w uczniu oraz w nauczycielu motywację i pokłady kreatywnego podejścia do procesu dydaktycznego.
Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom klimatu bezpieczeństwa i poczucia godności, możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju wszystkich dyspozycji poznawczych, w tym głównie zdolności twórczego myślenia. Zmieniają się również relacje między uczniem a nauczycielem. Kiedyś nauczyciel był dla dziecka źródłem informacji, a dziś uczeń informacje ma w „zasięgu ręki”.
Współczesny nauczyciel staje się moderatorem zajęć, który czuwa nad procesem uczenia się, uczy myślenia, wskazuje drogę do celu. W praktyce szkolnej nie można wskazać jednego, niezmiennego przepisu na efektywne nauczanie, które skutecznie oddziaływałoby na uczenie się uczniów. Istnieją jednak praktyki, o których wiadomo , że są skuteczne (badania profesora Johna Hattiego*).
Dlatego też, praca nauczycielska wymaga modyfikacji lub zmiany teorii nauczania, korygowania kierunku uczenia się, by umożliwić osiągniecie różnorodnych, wspólnych, konkretnych i stanowiących wyzwanie celów, które zapewniają uczniom rozwijanie strategii uczenia się. Na pewno nauczanie wymaga celowych interwencji, które doprowadzą do zmian poznawczych uczniów. Kluczowe dla współczesnej edukacji jest przeniesienie uwagi z procesu nauczania na proces uczenia się.
Bieżące monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazują na narastające trudności uczniów z opanowaniem umiejętności złożonych odwołujących się do krytycznego myślenia, elementów abstrakcji, myślenia w kategoriach zjawiska, strategii lub procesu. Umiejętności te są kluczowe dla zrozumienia pojęć i kojarzenia szczegółowych wiadomości, przetwarzania informacji, czy dostrzegania i formułowania związków przyczynowo-skutkowych. Determinują sukces edukacyjny ucznia i w znacznym stopniu wpływają na jego dalsze losy, w tym na samoocenę, motywację do działania, a w starszych klasach wyboru ścieżki edukacyjnej, a następnie odnalezienie się na rynku pracy.
Szansę na świadome uczenie się uczniów, na wzięcie przez nich odpowiedzialności za własny proces uczenia oraz wyposażenie ich w umiejętności niezbędne we współczesnym świecie można zbudować dzięki OK. zeszytowi i narzędziom TOC ( teoria ograniczeń).

Ocenianie kształtujące to nowatorskie spojrzenie na ...