Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Wolińska Matczak
Data publikacji
2019-11-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów 1 klasy technikum - Technik reklamy - podstawa programowa 2019. przedmiot: przekaz i komunikacja Test odejmuje takie zagadnienia jak: schemat komunikacji Jacobsona, podstawy segmentacji, cykl życia rodziny, piramida potrzeb Masłowa. Test opracowany na podstawie książki: "Marketing" Philipa Kotlera.
 Pobierz (doc, 178,0 KB)

Podgląd treści


Imię i nazwisko/klasa:
Ocena:
Część I
Zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź.

1. Słowo to pochodzi od łacińskiego communio – łączyć. Oznacza relacje, budowanie więzi pomiędzy ludźmi, grupami czy rodziną. Jest to proces wymiany informacji pomiędzy stronami biorącymi udział w tym procesie. Słowo to oznacza:
A. Popyt
B. Podaż
C. Marketing
D. Komunikacja

2. Sprzężenie zwrotne to:
A. Kodowanie przekazu
B. Szum, który utrudnia komunikację
C. Dekodowanie otrzymanego przekazu
D. Część odpowiedzi, którą odbiorcy wysyłają nadawcy

3. Modulowanie głosu charakterystyczne jest dla:
A. Nadawcy
B. Odbiorcy
C. Komunikacji werbalnej
D. Komunikacji niewerbalnej

4. Natłok informacji, szum z ulicy, błędy w druku, różnice kulturowe, złe samopoczucie przyczyniają się do:
A. Zakłócenia komunikacji
B. Dobrego dialogu pomiędzy uczestnikami
C. Pogłębienia asortymentu na rynku konsumenckim
D. Zaspokajania niektórych potrzeb klientów indywidualnych

5. Firma XY obserwuje swoich klientów pod kątem częstotliwości i ilości zakupów. Interesują się gdzie zaopatrują się w towary oraz w jaki sposób reagują np. na obniżenie cen danego towaru. Firma XY zastosowała następujące kryterium segmentacji:
A. Geograficzne
B. Behawioralne
C. Psychospołeczne
D. Ekonomiczno-społeczne
6. Segmentacja rynku to:
A. Brak podziału konsumentów na jednorodne grupy
B. Mechanizm przekładający ideę komunikatu na słowa, obrazy czy gesty
C. Wyodrębnienie – według różnych kryteriów – jednorodnych grup nabywców, jednakowo reagujących na bodźce marketingowe, np. zmianę ceny.
D. Podzielenie konsumentów na różnorodne grupy konsumentów, którzy reagują różnie na bodźce marketingowe. Osoby w danej grupie różnią się zainteresowaniami, wiekiem itd.

7. Miesiąc temu odbył się najważniejszy dla nas dzień, nasz ślub. Mieszkamy sami w kawalerce po babci. Jutro kupujemy nową lodówkę oraz nowy telewizor. Za 2 miesiące wyjeżdżamy na wakacje naszych marzeń!
Poniższy opis przedstawia:
A. Pełne gniazdo I
B. Pełne gniazdo III
C. Okres kawalerski
D. Młode pary małżeńskie

8. Który opis przedstawia pasuje do gniazda pustego II?
A. Młodzi ludzie stanu wolnego
B. Szczyt zakupów mieszkań i domów
C. W rodzinie następuje drastyczny spadek dochodów. Kupują sprzęt medyczny, produkty wspomagające stan zdrowia
D. Kupują dużo produktów żywnościowych, środki czystości, rowery. Wydają na edukację swoich dzieci

9. Komunikacja „z góry w dół” będzie miała miejsce kiedy:
A. Pracownik komunikuje się z kierownictwem
B. Kierownik wyższego szczebla komunikuje się podwładnym
C. Pracownicy wyższego i niższego szczebla komunikują się ze sobą
D. Pracownicy na równorzędnych stanowiskach komunikują się z sobą

10. . Hierarchia potrzeb przedstawiona na rysunku została opracowana przez:

A. Freuda
B. Masłowa
C. Jacobsona
D. Herzberga

Ilość zdobytych punktów …………./10

CZĘŚĆ II

Uzupełnij

1. Wybrane podziały wpisz do odpowiednich wierszy w ...