Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Wolińska Matczak
Data publikacji
2019-11-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to test z przedmiotu: Przekaz i komunikacja. Technik Reklamy - podstawa programowa 2019. Druga grupa.
 Pobierz (doc, 180,5 KB)

Podgląd treści


Imię i nazwisko/klasa:
Ocena:
Część I
Zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź.

1. Słowo to pochodzi od łacińskiego communio – łączyć. Oznacza relacje, budowanie więzi pomiędzy ludźmi, grupami czy rodziną. Jest to proces wymiany informacji pomiędzy stronami biorącymi udział w tym procesie. Słowo to oznacza:
A. Popyt
B. Podaż
C. Marketing
D. Komunikacja

2. Mechanizm przekładający ideę komunikatu na symbole to:
A. Kodowanie przekazu
B. Szum, który utrudnia komunikację
C. Dekodowanie otrzymanego przekazu
D. Część odpowiedzi, którą odbiorcy wysyłają nadawcy

3. Język ciała charakterystyczny jest dla:
A. Nadawcy
B. Odbiorcy
C. Komunikacji werbalnej
D. Komunikacji niewerbalnej

4. Aby komunikacja była skuteczna nadawca powinien:
A. Być głośny, nieuprzejmy, dominujący w rozmowie
B. Inaczej postrzegać rzeczywistość niż odbiorca, źle się czuć
C. Odpowiednio zakodować swój przekaz, upewniając się, że zostanie on właściwie zrozumiany przez audytorium
D. Uważać, że jego język i kultura są najważniejsze i wyjeżdżając biuro innego kraju nie uczyć się języka i kultury tego kraju

5. Firma XY dokonuje podziału swoich klientów według wykształcenia, zawodu, zarobków, stanu posiadania głównie dóbr trwałego użytku. Firma XY zastosowała następujące kryterium segmentacji:
A. Geograficzne
B. Behawioralne
C. Psychospołeczne
D. Ekonomiczno-społeczne
6. Segmentacja rynku to:
A. Brak podziału konsumentów na jednorodne grupy
B. Mechanizm przekładający ideę komunikatu na słowa, obrazy czy gesty
C. Podzielenie konsumentów na różnorodne grupy konsumentów, którzy reagują różnie na bodźce marketingowe. Osoby w danej grupie różnią się zainteresowaniami, wiekiem itd.
D. Wyodrębnienie – według różnych kryteriów – jednorodnych grup nabywców, jednakowo reagujących na bodźce marketingowe, np. zmianę ceny.

7. Mamy dwójkę dzieci w wieku 2 i 4 lata. Moja żona nie może pracować ponieważ dzieci często chorują. Na syropy na kaszel wydajemy „majątek”. Spłaty kredytów i wydatki na życie powodują, że nie możemy oszczędzać. Poniższy opis przedstawia:
A. Pełne gniazdo I
B. Pełne gniazdo III
C. Okres kawalerski
D. Młode pary małżeńskie

8. Który opis przedstawia pasuje do gniazda pełnego II?
A. Młodzi ludzie stanu wolnego
B. Szczyt zakupów mieszkań i domów
C. W rodzinie następuje drastyczny spadek dochodów. Kupują sprzęt medyczny, produkty wspomagające stan zdrowia
D. Kupują dużo produktów żywnościowych, środki czystości, rowery. Wydają na edukację swoich dzieci

9. Komunikacja „pozioma” będzie miała miejsce kiedy:
A. Pracownik komunikuje się z kierownictwem
B. Kierownik wyższego szczebla komunikuje się podwładnym
C. Pracownicy wyższego i niższego szczebla komunikują się ze sobą
D. Pracownicy na równorzędnych stanowiskach komunikują się z sobą

10. . Hierarchia potrzeb przedstawiona na rysunku została opracowana przez:

A. Freuda
B. Masłowa
C. Jacobsona
D. Herzberga ...