Dodaj publikację
Autor
Monika Urbańska
Data publikacji
2019-11-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
66

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Ma na celu przede wszystkim zainteresować uczniów matematyką, pokazać, iż nauka matematyki może być interesująca.
 Pobierz (docx, 643,8 KB)

Podgląd treści

Program

zajęć dydaktycznych:

„Kosmiczna matematyka ”

Autor:

Monika Urbańska Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2019

Wstęp

Szkoła integracyjna to placówka, w której cały proces dydaktyczny dostosowany jest do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Nasi podopieczni pragną osiągać sukcesy w nauce i cieszyć się akceptacją rówieśników. Aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czerpali przyjemność z nauki należy mi pomóc. Choroba rzutuje na rozwój psychofizyczny, emocjonalny i intelektualny dziecka, a tym samym stawia nauczyciela wobec nowych zadań. Należy więc poszukiwać wraz z dzieckiem takich obszarów aktywności, które są dla niego dostępne i dozwolone, pomimo choroby, proponować mu takie działania, z których będzie mogło czerpać radość i satysfakcję.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Ma na celu przede wszystkim zainteresować uczniów matematyką, pokazać, iż nauka matematyki może być interesująca. Założeniem programu jest utrwalenie podstawowych pojęć matematycznych związanych z arytmetyką i geometrią. Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł informacji, będą analizować sytuacje matematyczne, interpretować je oraz szukać rozwiązań, a następnie dokonywać sprawdzenia oraz samooceny własnych wiadomości i umiejętności.

Z doświadczenia wiemy, iż uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebują bardziej niż kiedykolwiek systematycznego utrwalania zdobytej wiedzy. Aby nauka była skuteczna należy utrwalać tę wiedzę w sposób ciekawy dla ucznia. Program „Kosmiczna matematyka” ma stymulować ucznia do intelektualnego i społecznego rozwoju.

Opracowując program skupiłam się na najistotniejszych pojęciach matematycznych, z którymi uczniowie mają problemy. Uczeń wędrując po wrzechświecie matematycznym zaczyna swój kosmiczny lot od ułamków, poprzez wyrażenia algebraiczne, by zakończyć podróż na równaniach. Na planecie równań musi wykorzystać wiadomości i umiejętności zdobyte podczas lotu pomiędzy poprzednimi planetami.

Założenia organizacyjne

Opracowany program będzie realizowany w Zespole Szkół nr 19 w Bydgoszczy. Wszystkie realizowane treści dostosowane będą do:

aktualnego stanu zdrowia uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych,

możliwości intelektualnych uczniów,

Proponowany program realizowany będzie na zajęciach dodatkowych z matematyki.

Cele programu

Cel terapeutyczny:

Odreagowanie napięć nerwowych poprzez aktywny udział w zajęciach związanych z realizacją programu, dostosowanie tempa pracy oraz wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Cel główny:

Program ma na celu rozbudzanie zainteresowania uczniów otaczającym nas światem, oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

poznanie podstawowych pojęć matematycznych,

stosowanie obliczeń do rozwiązywania problemów w życiu codziennym,

tworzenie i przekształcanie prostych tożsamości algebraicznych,

doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumiem tekstów matematycznych,

wdrożenie ucznia do samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów,

umocnienie w uczniu wiary we własne możliwości,

wykorzystanie zdobytej ...