Dodaj publikację
Autor
Ewa Pojawa
Data publikacji
2019-11-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
161

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
 Pobierz (doc, 158,0 KB)

Podgląd treści

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Ewa
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Sylwia
Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 17.10.2019 r. (nieobecność związana z rodzicielstwem: 05.02.2018 r. - 23.06.2019 r.)
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego przez Dyrektora szkoły: 15.09.2015 r.
Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego uzyskany: 03.07.2013 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego zostało napisane w oparciu o:
Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel

WSTĘP

Jestem nauczycielką języka niemieckiego zatrudnioną od września 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Jest to Placówka kształcąca dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ja, z racji nauczanego przedmiotu, pracuję głównie w klasach z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w których uczą się także uczniowie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz różnymi formami zaburzeń (z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzący, słabosłyszący, z zaburzeniami mowy, z zespołem Downa, Aspergera, autyzmem, ADHD, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, niedostosowani społecznie). Od roku szkolnego 2017/2018 prowadzę również zajęcia terapeutyczne Metodą Warnkego. Z uwagi na rodzaj placówki, w której pracuję, uczę na różnych etapach edukacyjnych, począwszy od klas pierwszych szkoły podstawowej, kończąc na klasach trzecich branżowej szkoły I stopnia. Prowadzę również zajęcia w toku indywidualnego nauczania. Od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęłam także nauczanie języka niemieckiego ukierunkowanego zawodowego (w zawodzie kucharz). Taka różnorodność pracy wymaga ode mnie ogromnej elastyczności w podejściu do danej grupy wiekowej oraz stosowaniu odpowiednich form i metod pracy. Dzięki takiemu doświadczeniu mogłam poznać specyfikę pracy na różnych poziomach edukacyjnych, co znacząco wpłynęło na mój rozwój osobisty.
Zadowolenie z pracy oraz chęć dalszego rozwoju skłoniły mnie do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego. Z dniem 1 września 2015 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Mój staż został przedłużony o 116 dni z powodu nieobecności związanej z rodzicielstwem. W trakcie trwania stażu realizowałam zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, który opracowałam we wrześniu 2015 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Ustawę z ...