Dodaj publikację
Autor
Rafał Korczak
Data publikacji
2019-11-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
121

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Autoprezentacja na egzamin na stopień nauczyciela mianowanego
 Pobierz (docx, 31,2 KB)

Podgląd treści

dr Rafał Korczak

Autoprezentacja

Jestem nauczycielem od 2004 r. Najpierw jako doktorant i wykładowca, potem nauczyciel w szkołach średnich, gimnazjum i szkołach podstawowych. Obecnie od 2017 r. uczę historii i historii z elementami języka francuskiego w SP Nr 116 .

W 2004 r. ukończyłem studia wyższe na kierunku historia w Uniwersytecie Łódzkim, zaś w 2009 r. uzyskałem stopień doktora. W 2015 r. w XIII LO w Łodzi otrzymałem stopień nauczyciela kontraktowego. W tym samym roku ukończyłem studia podyplomowe. Następnie podjąłem pracę w PG Nr 10 im. Hiacynta R. Rembielińskiego w Łodzi, w którym 1 IX 2017 r. zacząłem staż na stopień nauczyciela mianowanego. Skrócony o 12 miesięcy – podst. prawna: art. 9c ust 2 KN. Staż ukończyłem w SP Nr 116.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy zacząłem od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego na stopień n-la mianowanego, zawartą w KN, i odpowiednich rozp. MEN.

Realizują opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego, nawiązałem współpracę z opiekunami stażu: mgr M. Jaworską i mgr Z. Krzypkowskim. Obserwowałem ich zajęcia, a oni moje.

Dzięki współpracy z opiekunami stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłem i wzbogacałem własny warsztat pracy. Miałem również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz  wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego.

Na bieżąco prowadziłem dokumentację szkolną. Brałem udział w radach pedagogicznych szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Zasiadałem w komisjach egzaminacyjnych, np. egzamin gimnazjalny.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

Obok metod tradycyjnych (wykład, pogadanka), jak najczęściej stosowałem urozmaicone metody, takie jak: gry i zabawy dydaktyczne, burzę mózgów, metodę projektu, analizę SWOT, dyskusję, debatę „za i przeciw”, drzewo decyzyjne. Bardzo ważnym elementem, stosowanym przeze mnie, podczas lekcji była praca w grupach, która kształtowała u uczniów umiejętność współpracy i wzajemnego szacunku. Starałem się również urozmaicać lekcje poprzez pracę z mapą historyczną i analizę tekstów źródłowych.

Z grupą uczniów pracowałem metodą projektu podczas realizacji projektu gimnazjalnego.

W ciągu całego okresu stażu miałem możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej o charakterze zebrań szkoleniowych i warsztatów. W czasie stażu odbyłem 150 h ,,Kursu doskonalącego z języka francuskiego na poziomie B1” w Centrum Języków Romańskich, a także ,,Opracowanie programów nauczania języka francuskiego i przedmiotów niejęzykowych dla oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim w Polsce” . Pozwala mi to doskonalić umiejętności językowe, gdyż dzięki temu mogę prowadzić lekcję historii w oddziałach dwujęzycznych z elementami języka francuskiego.

Ponadto uczestniczyłem w doskonaleniu prowadzonym przez WODN, np. ,,Poradnictwo zawodowe na godzinach wychowawczych w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki” i ,,Pierwsza pomoc w nagłych ...