Dodaj publikację
Autor
Sylwia Jasionek-Grzelak
Data publikacji
2020-02-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie dla klasy drugiej (ponadgimnazjalnej).
 Pobierz (docx, 14,8 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie.

Klasa: 2 Branżowa Szkoła I Stopnia i Technikum.

Temat zajęć: Mieć dom – to mieć wiele. Liczy się… obecność.

Cele zajęć:

Uczeń w trakcie zajęć uświadomi sobie, że poczucie bezpieczeństwa w domu tworzą przede wszystkim rodzice, że szacunek dla osób najbliższych jest bardzo istotny i potrzebny, że bliskość to podstawowa potrzeba człowieka, by stworzyć podstawę dobrej, kochającej się i mocnej rodziny.

Uczeń dowie się, jakie czynniki warunkują postawę mądrego ojca i mądrej matki oraz, że wierna miłość małżeńska jest podstawą do niezakłóconego rozwoju dziecka.

Formy pracy: film, pogadanka, praca w grupach.

Metody, techniki nauczania: praca z tekstem, ćwiczenia w trzech grupach ,,piramida potrzeb dziecka”.

Środki dydaktyczne:

• film ,,Mieć dom – to mieć wiele” (scena 1 – 8,15 min.)

• teksty dla grup (załącznik 1) U. Kłusek

• 3 arkusze białego brystolu

• wzór piramidy – 3 szt. (załącznik 2),

• magnesy

• karteczki (dla każdego ucznia) z cytatami J. Pilikowkiego (odczytane przez nauczyciela na podsumowanie zajęć).

Przebieg zajęć:

• Nauczyciel zapowiada i zapisuje na tablicy temat lekcji, odwołuje się do problemu porzucania dzieci przez rodziców, zaniedbywania dzieci i stosowania wobec nich przemocy. (ok. 4 min.)

• Nauczyciel wyświetla 1. scenę filmu ,,Mieć dom – to mieć wiele” i plansze.

(ok. 9 min.)

• Pogadanka po obejrzeniu filmu. Nauczyciel zadaje pytania uczniom dotyczące przebiegu filmu: 1. Dlaczego na placu zabaw rodzice zachowują się inaczej, mama mówi do dziecka ,,uważaj”, a tata ,,próbuj, próbuj”? 2. Jak odnieść się do zachowania dzieci, co zrobić gdy dziecko się upiera, płacze, dokucza? 3. Dlaczego miłość do dziecka i akceptacja ze strony rodziców maja tak ogromne znaczenie? 4. Co sądzicie o samotnym rodzicielstwie, ojcostwie i macierzyństwie – czy jest to do udźwignięcia? 5. Jakie macie pomysły na to, by nie zostać w przyszłości samotnym ojcem?

(około 10 min.)

• Praca w trzech grupach, każda grupa otrzymuje krótki tekst ,,Kogo potrzebuje dziecko?” (załącznik 1), wzór piramidy (załącznik 2), arkusz brystolu, kartki i pisaki. Uczniowie po przeczytaniu tekstów na kartkach tworzą listę potrzeb dziecka, które powinien zaspokoić ojciec, matka i oboje rodziców.

• Po przedyskutowaniu uczniowie tworzą piramidę potrzeb na brystolu, od góry zaczynając od najważniejszych, na środku mniej istotnych, na dole najmniej istotnych. Jedna grupa – potrzeby, które powinien zaspokajać głównie ojciec, druga – matka, trzecia – oboje rodziców.

• Prezentacja wyników pracy: uczniowie za pomocą magnesów przyczepiają swoje arkusze na białej tablicy.

• Omówienie i porównanie prac poszczególnych grup.

( około 20 min.)

• Zakończenie i podsumowanie lekcji przez nauczyciela, czytającego cytat z książki J. Pulikowskiego: ,,Być idolem swojego dziecka, to ...