Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Wiśniewska
Data publikacji
2020-03-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
38

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera konspekt logopedyczny dotyczący różnicowania głosek [sz]-[s], z wykorzystaniem metod uczulania miejsc artykulacyjnych, metod aktywizujących, elementów metody Dennisona, elementów metody Dobrego Startu oraz elementów metody W. Sherborne.
 Pobierz (doc, 46,0 KB)

Podgląd treści


Agnieszka Wiśniewska-logopeda
Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie, województwo kujawsko-pomorskie
Konspekt zajęć logopedycznych

Temat: Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [sz]
i różnicowanie jej z głoską [s].

Cel główny:
Różnicowanie słuchowe i artykulacyjne głoski [sz, s]

Cele szczegółowe:
• wyrabianie prawidłowego toru oddechowego i wydłużanie fazy wydechowej,
• usprawnianie motoryki narządów mowy,
• wzmacnianie mięśni okrężnych warg,
• rozwijanie słuchu fonemowego,
• ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej,
• rozwijanie słownictwa i doskonalenie form wypowiedzi,
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Metody: metoda uczulania miejsca artykulacji, metody aktywizujące, elementy metody Dennisona, elementy integracji sensorycznej, elementy metody Dobrego Startu, elementy metody W. Sherborne

Przebieg zajęć:

1. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy:

• winda – dotykanie czubkiem języka górnych i dolnych dziąseł,
• zlizywanie czubkiem języka nutelli z wałka dziąsłowego przy szeroko otwartych ustach,
• ściąganie warg w ryjek [u] i rozciąganie – uśmiech [e] z jednoczesnym wypowiadaniem sylab „szu, se”

2. Ćwiczenia oddechowe wydłużające fazę wydechu i regulujące natężenie wydechu:

• dmuchanie na płomień świecy
• przenoszenie papierowych kółek na parasolkę
• wydłużanie fazy wydechu – fajka

3. Ćwiczenia słuchu awerbalnego z wyk. prostych instrumentów: rozpoznawanie prezentowanego rytmu.

4. Ćwiczenia słuchu fonemowego:
segregowanie obrazków w nazwach, których ukryły się głoski [sz] i [s], do odpowiedniego stawu – „Łowienie rybek”
(szafka, szynka, koszula, puszka, kapelusz klosz, samochód, samolot, sowa, basen, osa, ananas lis, pies).

6. Ćwiczenia rozwijające słownictwo i wypowiedzi zdaniowe:

Słuchanie opowiadania „Mateusz i pies”. Układanie obrazków wg kolejności zdarzeń. Dobieranie zdań do ilustracji.

7. Wysłuchaj opowiadania.

Mateusz poszedł na spacer do parku. Pod kasztanem znalazł małego, smutnego pieska. Wziął go na ręce, mocno przytulił i szepnął:
Będziesz mój, piesku, będziesz mój. Szybko wrócił do domu i poprosił mamę, aby pies mógł zamieszkać z nimi. Mama zgodziła
się. Od tamtej pory Mateusz ma nowego przyjaciela. Mateusz codziennie chodzi na spacer z Sabą.

8. Ułóż obrazki wg kolejności zdarzeń.

9. Dobierz zdania do ilustracji.

Mateusz poszedł na spacer do parku.
Pod kasztanem znalazł małego, smutnego pieska.
Mateusz wziął psa na ręce.
Poprosił mamę, aby pies zamieszkał z nimi.
Mama zgodziła się.
Mateusz chodzi na spacer z Sabą.

10. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej.
Leniwa ósemka

11. Ćwiczenia rozwijające słownictwo.
Dobieranie przymiotników do rzeczowników (np. puszka jaka metalowa). Zapisywanie połączeń wyrazowych.

12. Dobierz przymiotniki do rzeczowników. Zapisz powstałe pary wyrazów.

słoń słodka
nóż ostry
gruszka szary
samochód szybki

13. Ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.

Rozpoznawanie i wyjmowanie przedmiotów bez kontroli wzroku, których nazwy nauczyciel wypowiada głoskami lub sylabami. Określanie miejsca położenia głosek [sz], [s] w nazwach przedmiotów.

spodnie, pies, miska, kasztan, mysz, szuflada ...