Dodaj publikację
Autor
Jolanta Kożuszek-Stasiak
Data publikacji
2020-05-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia prowadzone w internacie z dziewczętami z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego
 Pobierz (doc, 53,0 KB)

Podgląd treści

KOŁO SYMPATYKÓW PCK
DZIAŁAJĄCE
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CHOJNIE

OPIEKUN KOŁA- Jolanta Kożuszek-Stasiak

Koło Sympatyków PCK działa w naszym Ośrodku podczas zajęć wychowawczych w internacie. Stałymi członkami koła są dziewczęta z grupy wychowawczej II. Niektóre działania koła rozszerzone są na całą społeczność uczniowską(np. akcje, konkursy). Koło Sympatyków PCK prowadzi gazetkę ścienną umiejscowioną na korytarzu szkolnym, redaguje artykuły na szkolną stronę internetową oraz do gazetki „Szkolne Okruchy”, aby swoimi przesłaniami i przedsięwzięciami podzielić się ze wszystkimi: szerzyć kulturę zdrowotną, promować zdrowy, higieniczny i bezpieczny styl życia, kształtować postawy humanitarne.

Cele i zadania koła
• Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
• Popularyzacja zasad higieny osobistej i otoczenia
• Wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o własne zdrowie
• Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom
• Przeciwdziałanie nałogom: nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi
• Propagowanie idei wolontariatu wśród wychowanek
• Kształtowanie postaw gotowości pomocy innym
• Włączanie się do akcji zdrowotnych i humanitarnych: szkolnych, środowiskowych i ogólnopolskich
• Przybliżanie historii i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Ponadto:
Członkowie koła włączają się do aktywnego udziału w akcjach, warsztatach, konkursach, projektach organizowanych w Ośrodku : Góra Grosza, konkurs wiedzy o AIDS, „Ratujemy i Uczymy Ratować”, „Profilaktyka oczami młodzieży”, „Pomóż i Ty”, „Tydzień zdrowia”, Dzień Ziemi, zbiórka kasztanów i żołędzi (materiału siewnego), zbiórka karmy dla zwierząt, zbieramy - sprzątamy - nie śmiecimy: zbiórka zakrętek, zbiórka zużytych telefonów komórkowych, zbiórka zużytych baterii , itp.

RAMOWY PLAN PRACY KOŁA SYMPATYKÓW PCK

WRZESIEŃ
1. Bezpieczna droga do szkoły
✓ gazetka tematyczna „Bądź bezpieczny na drodze”
2. „Sprzątanie świata”
✓ zajęcia z edukacji ekologiczno-odpadowej pod hasłem przewodnim kampanii ogólnopolskiej obowiązującym w danym roku
✓ organizacja akcji porządkowania terenu Ośrodka „Zacznijmy od własnego podwórka”,

PAŹDZIERNIK
1. Higiena osobista – utrwalanie prawidłowych nawyków:
✓ Gazetka tematyczna „Przyjemnie być czyściochem”
✓ Promocja zdrowia – zajęcia z wychowankami nt. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
2. Propagowanie zasad zdrowego żywienia
✓ gazetka tematyczna „ Wiem, co jem”,
✓ promocja zdrowia – zajęcia z wychowankami nt. Wpływ odżywiania na prawidłowy rozwój młodego organizmu.

LISTOPAD
1. Moje ciało jest chronione
✓ Gazetka tematyczna „Po co mi skóra, włosy paznokcie i zęby”
✓ Promocja zdrowia – zajęcia z wychowankami nt. Dlaczego należy dbać o skórę, włosy, paznokcie i zęby?
2. 18 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia
✓ Gazetka tematyczna „Płuca do oddychania”
✓ Promocja zdrowia – zajęcia z wychowankami nt. Wpływ nikotyny i innych środków uzależniających na organizm młodego człowieka.
✓ konkurs plastyczny na plakat – „ Każdy nałóg wrogiem mojego organizmu”.
3. Wykonywanie kartek okolicznościowych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego(21 listopada).

GRUDZIEŃ
1. Zapobiegamy przeziębieniom ...